Gesloten
Open: 01 september, 2021
| Sluitend: 01 oktober, 2021

BRUGEL lanceert een openbare raadpleging over een ontwerp van initiatiefadvies over de toepassing door de distributienetbeheerder en de transportnetbeheerder van de compensatieregeling waarin hoofdstuk VIIbis van de elektriciteits- en gasordonnanties voorziet.

Het doel is enerzijds het huidige compensatiestelsel en de doeltreffendheid ervan te analyseren en anderzijds voorstellen te doen om het stelsel te verbeteren.

Via deze raadpleging wenst BRUGEL de opmerkingen en aandachtspunten van de gebruikers van de elektriciteits- en gasnetten en van de betrokken actoren te verzamelen. De opmerkingen zullen vóór de publicatie van het definitieve advies ook worden toegezonden aan SIBELGA en ELIA en vervolgens zowel aan de regering als aan het Brussels Parlement. 

Praktische regelingen voor deelname aan de raadpleging

De openbare raadpleging loopt van 01 september tot en met 01 oktober 2021.

In het kader van de openbare raadpleging worden de gebruikers van het distributienet en de belanghebbenden verzocht hun opmerkingen over de onderhavige documenten uiterlijk op 01 oktober 2021 toe te zenden:

Stuur uw opmerkingen per e-mail naar consultation.consultatie@brugel.brussels

Enkel reacties die deze procedure volgen, worden door BRUGEL in aanmerking genomen.

Als u vragen hebt over deze openbare raadpleging, kunt u contact met ons opnemen via: consultation.consultatie@brugel.brussels

Door deel te nemen aan deze raadpleging, stemt u ermee in dat BRUGEL uw gegevens verwerkt om uw mening te verzamelen. U kunt uw toestemming intrekken, uw gegevens inzien, corrigeren en wissen door contact met ons op te nemen via e-mail (info@brugel.brussels) of per post (BRUGEL, Kunstlaan 46, 1000 Brussel). Ten slotte moet u weten dat uw bijdrage het voorwerp kan uitmaken van een verzoek om toegang tot informatie overeenkomstig de geldende regelgeving. U kunt echter vragen dat uw persoonsgegevens worden geanonimiseerd vóór publicatie of eventuele mededeling van de bijdragen.