Gesloten
Open: 24 juni, 2020
| Sluitend: 24 juli, 2020

Openbare raadpleging over het ontwerp van het investeringsplan van de gewestelijke transmissienetbeheerder ELIA voor de période 2021-2031

Overeenkomstig de nieuwe bepalingen van de ordonnantie die de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest regelt, organiseert BRUGEL een openbare raadpleging over het ontwerp van het investeringsplan van ELIA.

Via deze raadpleging wil BRUGEL de opmerkingen en aandachtspunten van de elektriciteitsnetgebruikers en de stakeholders verzamelen. De opmerkingen zullen ook aan ELIA worden doorgegeven voor de opstelling van het definitieve ontwerp van het investeringsplan en aan de regering bij de indiening van het advies van BRUGEL.

De raadpleging loopt van 24 juni tot en met 24 juli 2020.

Ter raadpleging voorgelegde document

Projet de plan d'investissements Het ontwerp van het investeringsplan voor de periode 2021-2031 van de gewestelijke transmissienetbeheerder ELIA.

Om het begrip van het ontwerp van investeringsplan door de deelnemers aan de raadpleging te vergemakkelijken, heeft ELIA een specifieke samenvattende nota opgesteld die in het eerste deel van het ontwerp van het plan wordt gepresenteerd.

Reageren op de openbare raadpleging

Deelname aan deze openbare raadpleging moet gebeuren door het invullen van ons online formulier.
Mocht u vragen over deze openbare raadpleging hebben, kunt u contact met ons opnemen op het adres: consultation.consultatie@brugel.brussels

Door aan deze raadpleging deel te nemen, stemt u erin toe dat BRUGEL uw gegevens verwerkt om uw mening te verzamelen. U kunt uw toestemming intrekken en uw gegevens raadplegen, verbeteren en verwijderen door via e-mail (info@brugel.brussels) of met een brief (BRUGEL, Kunstlaan 46, 1000 Brussel) contact met ons op te nemen. Tot slot moet u weten dat uw bijdrage het voorwerp kan vormen van een verzoek om toegang tot de gegevens volgens de geldende wetgeving.