Open : 10.04.2017 Gesloten : 08.05.2017 Categorie :
Gesloten

Deze openbare raadpleging betreft een ontwerpadvies over de problematiek van de conversie van het Brusselse aardgasnet en heeft tot doel enerzijds de verschillende studies die BRUGEL heeft laten opstellen en de door SIBELGA in opdracht van de regering uitgevoerde analyses over dit probleem samen te vatten; en anderzijds, de Regering te adviseren over de algemene beginselen voor het opzetten van een veilige conversieprocedure.

Met deze openbare raadpleging, wenst BRUGEL de mogelijkheid te geven aan de marktdeelnemers hun opmerkingen of suggesties te verzenden.

Belanghebbende partijen beschikken over een periode van vier weken om hun opmerkingen in te dienen. Reacties kunnen uiterlijk tot 8 mei 2017. De antwoorden moeten per e-mail worden gericht aan rumuhizi@brugel.be

Document voor raadpleging :

Document in frans

Document in nederlands