Gesloten
Open: 26 april, 2023
| Sluitend: 28 mei, 2023

BRUGEL heeft het adviesbureau Schwartz & Co de opdracht gegeven om de eerste versie van deze kosten-batenanalyse uit te voeren voor elektriciteitsdelen en energiegemeenschappen. De studie in de PDF hieronder wordt ter openbare raadpleging voorgelegd om opmerkingen en reacties van de belanghebbenden te ontvangen. 

De reacties die tijdens deze openbare raadpleging zijn ontvangen, zullen helpen om de ontwerpstudie af te ronden. De studie zal, zodra ze is afgerond, bijdragen aan de ontwikkeling door BRUGEL van de toekomstige tariefstructuur als onderdeel van de methodologie 2025-2029.

Document voorgelegd ter raadpleging

Projet d'étude 45Ontwerpstudie 45 van de kosten en baten bij energiegemeenschappen en elektriciteitsdelen.

Praktische regelingen voor deelname aan de raadpleging

De openbare raadpleging loopt van 26 april tot en met 28 mei 2023.

Stuur uw opmerkingen per e-mail naar consultation.consultatie@brugel.brussels

Enkel reacties via deze procedure worden door BRUGEL behandeld.

Als u vragen hebt over deze openbare raadpleging, kunt u contact met ons opnemen via: consultation.consultatie@brugel.brussels

Door deel te nemen aan deze raadpleging, stemt u ermee in dat BRUGEL uw gegevens verwerkt om uw indrukken te verzamelen. U kunt uw toestemming intrekken, uw gegevens inzien, corrigeren en wissen door contact met ons op te nemen via e-mail (info@brugel.brussels) of per post (BRUGEL, Kunstlaan 46, 1000 Brussel). Ten slotte moet u weten dat uw bijdrage het voorwerp kan uitmaken van een verzoek om toegang tot informatie overeenkomstig de geldende regelgeving. U kunt echter vragen dat uw persoonsgegevens worden geanonimiseerd vóór publicatie of eventuele mededeling van de bijdragen.