Gesloten
Open: 14 juni, 2021
| Sluitend: 14 juli, 2021

Overeenkomstig de nieuwe bepalingen van de ordonnanties die de elektriciteits- en gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest regelen, organiseert BRUGEL een openbare raadpleging over de ontwerpen van de investeringsplannen elektriciteit en gas van SIBELGA. 

Via deze raadpleging wil BRUGEL de opmerkingen en aandachtspunten van de elektriciteits- en gasnetgebruikers en de stakeholders verzamelen. De opmerkingen zullen ook aan SIBELGA worden doorgegeven voor de opstelling van de definitieve ontwerpen van de investeringsplannen en aan de regering bij de indiening van het advies van BRUGEL.

De raadpleging loopt van 14 juni tot en met 14 juli 2021.

Net zoals de vorige jaren  zullen SIBELGA en BRUGEL sessies organiseren om de investeringsplannen voor te stellen. Gezien de huidige context (covid 19) zullen de presentaties de vorm aannemen van webinars (22 et 24 juli). U kunt zich nu al inschrijven voor deze webinars.

Ter raadpleging voorgelegde documenten

De ontwerpen van de investeringsplannen zijn vrij technische documenten en beantwoorden aan de behoeften van de ontwikkeling van het netwerk. Om deze begrijpelijker te maken, heeft SIBELGA, op verzoek van BRUGEL, un document d’accompagnementeen begeleidend document voorgesteld om bepaalde voorgestelde projecten nader toe te lichten.

Omwille van de transparantie publiceert BRUGEL in het kader van deze raadpleging ook de twee ontwerpinvesteringsplannen:

Reageren op de openbare raadpleging

Deelname aan deze openbare raadpleging kan door het invullen van onze online formulieren:

  • Formulier 1 : Openbare raadpleging over het Investeringsplan Elektriciteit – Sibelga

  • Formulier 2 : Openbare raadpleging over het Investeringsplan Gas – Sibelga

Mocht u vragen over deze openbare raadpleging hebben, kunt u contact met ons opnemen op het adres: consultation.consultatie@brugel.brussels

Door aan deze raadpleging deel te nemen, stemt u erin toe dat BRUGEL uw gegevens verwerkt om uw mening te verzamelen. U kunt uw toestemming intrekken en uw gegevens raadplegen, verbeteren en verwijderen door via e-mail (info@brugel.brussels) of met een brief (BRUGEL, Kunstlaan 46, 1000 Brussel) contact met ons op te nemen. Tot slot moet u weten dat uw bijdrage het voorwerp kan vormen van een verzoek om toegang tot de gegevens volgens de geldende wetgeving.

Webinar 22/06/2021

Presentatie van de investeringsplan voor elektriciteit van Sibelga. 
De presentatie downloaden - PDF-formaat

 
 
 
 

Webinar 24/06/2021

Presentatie van de investeringsplan voor Gas van Sibelga

De presentatie downloaden - PDF-formaat