Open : 23.01.2017 Gesloten : 20.02.2017 Categorie :
Gesloten

Op Europees niveau werden drie verordeningen tot vaststelling van netcodes met voorwaarden voor aansluiting op het elektriciteitsnet aangenomen. Deze verordeningen zijn bindend voor alle betrokken partijen en rechtstreeks van toepassing in Belgiƫ zonder omzetting in nationaal recht. De bevoegde regulerende instantie kan in overeenstemming met dezelfde verordeningen afwijkingen van een of meerdere bepalingen van deze verordeningen toestaan. De bevoegde regulerende instantie legt na raadpleging van alle betrokken partijen de criteria vast voor het toestaan van afwijkingen.

BRUGEL, als gewestelijke regulator, samen met andere Belgische regulatoren, de mening van de marktspelers vragen over deze criteria voor het toestaan van afwijkingen. .

De publieke consultatie heeft betrekking op het ontwerp van vast te leggen criteria voor het toestaan van afwijkingen van de netcodes.

De antwoorden worden ten laatste tegen 20 februari 2017 verwacht. Het e-mailadres voor antwoord: ffodilpacha@brugel.be

Document voor raadpleging : fr / nl