18 februari, 2022

Om te genieten van groenestroomcertificaten moet een installatie voor de productie van groene stroom vooraf gecertificeerd zijn. Tot nu toe werd deze certificering aangevraagd bij BRUGEL.

Vanaf 1 maart 2022 zal deze procedure veranderen!

De volledige certificeringsprocedure zal namelijk worden overgedragen aan erkende certificeringsorganen (ECO).

In de praktijk:

Vanaf 1 maart 2022 moeten alle nieuwe aanvragen voor Fotovoltaïsche-- of COGEN-certificering naar het ECO van uw keuze worden gezonden. De lijst van erkende certificeringsorganen is gepubliceerd op onze website. BRUGEL zal vanaf deze datum geen aanvragen meer aanvaarden.

Het ECO zal het enige contact zijn met betrekking tot de certificering. Zij analyseert de aanvraag, vraagt eventueel ontbrekende documenten op, voert het certificeringsbezoek uit en geeft het Certificeringsattest af.

Het ECO stuurt vervolgens een kopie van het dossier naar BRUGEL. BRUGEL zal dan, op basis van de ontvangen documenten, de toegangen voor het Extranet-platform naar de installatiehouder sturen, alsook een kopie van het dossier naar Sibelga. Sibelga kan dan op haar beurt de toegang naar Greenmeter sturen.

⚠️ Opgelet, het ECO zal dossierkosten aanrekenen.
Deze kosten zijn reeds in aanmerking genomen bij de berekening van de nieuwe vermenigvuldigingscoëfficiënten.

BRUGEL, Sibelga en het ECO zullen nauw samenwerken.

Herinnering van de rollen:

   SpelerObject
   ECOCertificering van de installatie voor de productie van groene stroom
   •    Analyse van de aanvraag
   •    Certificeringsbezoek (indien van toepassing)
   •    Verzending van het certificeringsattest
   Controlebezoek
   BRUGEL                             
   Verzenden van toegangen en beheer van het Extranet
   Berekening, toekenning en overdracht van GSC en GO
   Verwerking van houderwijzigingen
   Toevoeging/wijziging van volmachthouder(s)
   SibelgaBeheer van het Greenmeter-platform
   Ontvangst en verwerking van productie-index (meterstand)
   Beheer van een technische wijziging (wijziging van groene meter, omvormer, enz.)
   Vervanging van een bestaande meter door een bidirectionele meter
   Afgifte van het gedecentraliseerde productie-attest