26 mei, 2023

BRUGEL, de Brusselse regulerende instantie voor elektriciteit, gas en controle van de waterprijs, heeft voor het eerst een vergunning toegekend aan een energiegemeenschap, met name "Illuminons notre quartier". 

Analyse van het dossier heeft aangetoond dat deze energiegemeenschap aan alle voorwaarden van de ordonnantie voldoet. BRUGEL heeft dan ook een vergunning toegekend die 10 jaar geldig is. Het doel van deze gemeenschap in Evere is om elektriciteit die wordt opgewekt door de fotovoltaïsche installaties van de producerende deelnemers lokaal te delen met verbruikende deelnemers.

"Terwijl we deze eerste vergunning net hebben toegekend, hebben onze diensten intussen al andere aanvragen ontvangen. Die worden in de komende weken behandeld. De eerste reacties van de consumenten lijken alvast positief en BRUGEL hoopt in de komende maanden nog vele vergunningen te kunnen verlenen", vertelt Kevin Welch, voorzitter van BRUGEL.

ENERGIEDELEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Sinds april 2022 en de invoering van het wettelijk kader kunnen Brusselaars deelnemen aan een initiatief voor energiedelen, hetzij via een energiegemeenschap, door te delen binnen hetzelfde gebouw of via peer-to-peerhandel.

"Als energieregulator speelt BRUGEL een essentiële rol bij de invoering van een kader dat de energietransitie vergemakkelijkt. Daarom hebben we samen met alle betrokken partijen gewerkt aan een kader dat kan worden aangepast aan de marktontwikkelingen en dat tegelijkertijd de rol van de deelnemers en actoren in de verschillende energiedeelmodellen verduidelijkt. Dankzij deze nieuwe regelgeving kunnen consumenten die niet over daken en/of voldoende middelen beschikken, zich voortaan gemakkelijk aansluiten bij een gezamenlijk project om fotovoltaïsche panelen te laten installeren", verduidelijkt Kevin Welch.

Momenteel zijn er 6 initiatieven voor energiedelen binnen hetzelfde gebouw, 10 initiatieven voor peer-to-peerhandel en een eerste energiegemeenschap die zijn vergunning heeft verkregen.

SOCIALE, ECOLOGISCHE EN ECONOMISCHE VOORDELEN

Modellen voor het delen van energie bieden vele voordelen. Zo worden eerst en vooral de sociale banden tussen de deelnemers versterkt. Daarnaast zorgen de uitwisselingen er ook voor dat de leden meer en meer vertrouwd raken met dit onderwerp. De verschillende modellen bevorderen ook de toegang tot betaalbare energie en zorgen voor een grotere prijsstabiliteit en lagere energierekeningen. Door elektriciteit te produceren via installaties voor hernieuwbare energie hebben de deelnemers ten slotte toegang tot groene en lokale energie, waardoor zij minder afhankelijk worden van andere, meer vervuilende energiebronnen.

"BRUGEL is er meer dan ooit van overtuigd dat de verschillende modellen voor het delen van energie een groter aantal Brusselse consumenten toelaten om deel te nemen aan de energietransitie. Deze modellen bevorderen de toegang tot betaalbare energie en versterken de sociale banden. Daarnaast dragen zij ook bij tot de energietransitie van het Gewest naar schonere en duurzamere energie", besluit Kevin Welch.

NUTTIGE INFORMATIE

Om deze nieuwe manieren van energieverbruik te bevorderen, is er een specifieke website met alle nuttige informatie over het ingevoerde kader en de verschillende opties om energie te delen. Ze bevat ook een kaart met daarop de verschillende bestaande initiatieven voor energiedelen (https://energysharing.brugel.brussels/).

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest biedt ook gratis begeleiding aan voor projectdragers. Deze ondersteunende dienstverlening op maat wordt georganiseerd door de Facilitator « Partage et communautés d’énergie »"Energiedelen en Energiegemeenschappen" van Leefmilieu Brussel.

Zie de « Illuminons notre quartier »fiche van de gemeenschap "Illuminons notre quartier"

Voir la décisionZie de beslissing