04 juli, 2023

En de tweede! BRUGEL heeft zojuist haar tweede vergunning toegekend aan een energiegemeenschap. Deze energiegemeenschap, met de naam "Courant alternatif", bestaat uit particulieren, bedrijven en de gemeente Elsene en heeft als doel een project te ontwikkelen voor het delen van lokaal geproduceerde hernieuwbare energie, evenals activiteiten voor energie-efficiëntie en -soberheid.

Dit bewijst eens te meer dat de verschillende modellen voor het delen van energie een groter aantal Brusselse consumenten toelaten om deel te nemen aan de energietransitie. Deze modellen bevorderen de toegang tot betaalbare energie en versterken de sociale banden. Daarnaast dragen zij ook bij tot de energietransitie van het Gewest naar een meer zuivere en duurzamere energie.

Voir la décisionZie de beslissing