08 december, 2021

BRUGEL, de Brusselse reguleringsinstantie op het gebied van elektriciteit, gas en de controle van de waterprijs, keurt de tariefvoorstellen van VIVAQUA en HYDRIA (voorheen SBGE) goed. Deze nieuwe, eerlijke en rechtvaardige tarieven garanderen een efficiënte en duurzame dienstverlening voor alle Brusselaars.

Als neutrale partij en onafhankelijk van de regering heeft BRUGEL rekening gehouden met zowel de behoeften van de operatoren alsook de economische realiteit van de watergebruikers. Het doel is om de juiste balans te vinden om de tarieven op een aanvaardbaar niveau vast te stellen en tegelijkertijd de historische onderinvestering in de watersector op te vangen.

Deze beslissing maakt het mogelijk, enerzijds, ervoor te zorgen dat de dienstverlening aan de Brusselse gezinnen voorbeeldig blijft en, anderzijds, alle kosten gedragen door de waterleidingbedrijven en hun door de Regering goedgekeurde investeringen te financieren.

"De nieuwe tarieven vormen de basis voor een stabiele financiële structuur binnen de sector en garanderen de duurzaamheid van de activiteiten. Tegelijkertijd beletten zij dat de wateroperatoren een monopolistische winst verwerven. Kortom, BRUGEL controleert de actoren en garandeert daarbij een kwalitatieve dienstverlening" , benadrukt Kevin Welch, waarnemend voorzitter van BRUGEL.

NIEUWE TARIEVEN: WAT IS DE IMPACT VOOR DE BRUSSELSE HUISHOUDENS?

In het algemeen zullen alle huishoudens die tot hiertoe een progressief tarief hadden*, een hogere factuur ontvangen in 2022. Voor een huishouden van twee personen** zal de jaarlijkse factuur met 15% stijgen, wat neerkomt op een verhoging met € 39. De factuur 2022 van dat huishouden zal derhalve € 299 bedragen, in plaats van € 260.

Ook de waterfactuur van de niet-huishoudelijke gebruikers zou in 2022 met 15% moeten stijgen t.o.v. 2021. Een onderneming die 400 m³ water verbruikt, zal haar waterfactuur zien stijgen van € 1.564 (excl. btw) tot € 1.799 (excl. btw).

Deze tarieven, die op 1 januari 2022 van kracht worden, zullen vervolgens gedurende de tariefperiode verhoogd worden, met een algemene verhoging van 4% in 2023 en een indexering van 2% op 1 januari van elk jaar, van 2024 tot 2026.

Ondanks deze prijsverhoging, blijft het watertarief in Brussel nog onder het niveau van dat van Wallonië en Vlaanderen.

MECHANISME VOOR SOCIALE TUSSENKOMST

Er wordt op gewezen dat deze tariefverhoging gepaard zal gaan met een reeks sociale en beschermende maatregelen (sociale interventie, verbod op afsluiting, enz.) die momenteel door de wetgever worden goedgekeurd en die tegen het eind van dit jaar in een ordonnantie zullen worden opgenomen.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VIVAQUA

Deze tarieven zijn ook gebaseerd op de nieuwe algemene voorwaarden van VIVAQUA, die op 7 december ook door BRUGEL werden goedgekeurd. Die zijn het resultaat van een lange samenwerking tussen de operator en BRUGEL. Zij betekenen een belangrijke stap voorwaarts op het gebied van de bescherming van de gebruiker en laten geen twijfel meer bestaan over de taken die op VIVAQUA rusten.

De wateroperatoren gaan nu over op een gereguleerd systeem met een objectieve en neutrale regulator die eerlijke en billijke tarieven vaststelt.

Bijlagen : 

* Het progressieve watertarief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zou in 2022 moeten verdwijnen door een wettelijke bepaling.
** Berekend voor een huishouden van twee personen met een gemiddeld jaarverbruik van 35 m³ per persoon.