14 februari, 2023

BRUGEL, de Brusselse reguleringsinstantie op het gebied van elektriciteit, gas en de controle van de waterprijs, heeft dinsdag de nieuwe tariefvoorstellen van VIVAQUA, ingediend eind december 2022, goedgekeurd.

Het verzoek van VIVAQUA kwam er als gevolg van de onvoorziene stijging van haar kosten door de huidige inflatie (+ 9,7% in 2022; +/- 6% in 2023). Als gevolg van die factoren, en in mindere mate van de facturatieproblemen waarmee VIVAQUA momenteel te kampen heeft, voldeed de operator niet langer aan de contractuele financiële ratio's die de Europese Investeringsbank (EIB) oplegt.

WAT ZIJN DE GEVOLGEN VOOR DE BRUSSELAARS?

De watertarieven* zullen in 2023 met 14,5% stijgen. Deze stijging zal vervolgens 4,1% bedragen in 2024 en 2% in zowel 2025 als 2026. Voor een gemiddeld huishouden van twee personen betekent dat een stijging van 43 euro** per jaar (d.w.z. 1,8 euro/maand/persoon), wat inhoudt dat de rekening in 2023 ongeveer 343 euro zal bedragen.

De verhoging is bestemd voor alle watergebruikers en zal ook worden doorgerekend in alle technische of administratieve diensten die door VIVAQUA worden gefactureerd.

INVESTERINGSBEHOEFTEN EN FINANCIËLE KWETSBAARHEID

BRUGEL vestigt de aandacht op het feit dat de tariefverhoging voor VIVAQUA niet alle risico's wegneemt om tijdens de rest van de tariefperiode niet aan de financiële ratio's te kunnen voldoen. Indien deze situatie blijft aanhouden, zou de EIB het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen vragen de door VIVAQUA aangegane leningen vervroegd terug te betalen. BRUGEL wijst de Brusselse regering op de broze solvabiliteit van VIVAQUA door haar precaire balansstructuur.

BRUGEL benadrukt dus dat er dringend moet worden nagedacht over de financiering en de kostenstructuur van VIVAQUA en, algemener, over de organisatie van de Brusselse watersector.

Anderzijds heeft BRUGEL een aanzienlijke daling vastgesteld van investeringen die VIVAQUA voor 2023 heeft voorzien. Die neven investeringen mogen slechts tijdelijk zijn. Mochten deze structureel worden, heeft BRUGEL een mechanisme voorzien waarmee, indien nodig, een deel van de tariefverhoging kan worden gerecupereerd om ze in te zetten voor toekomstige investeringen. Zo bevestigt BRUGEL opnieuw het belang dat zij hecht aan de uitvoering van de investeringen die nodig zijn voor een veilig en kwalitatief hoogstaand netwerk.

Een vergelijking tussen de gewesten en de visuele weergave van de evolutie van de factuur vindt u in
notre outil en ligneonze online tool.

* De tariefverhoging heeft betrekking op de periodieke tarieven voor levering en zuivering.
** Berekend voor een huishouden van twee personen met een gemiddeld jaarlijks verbruik van 70 m³.