30 december, 2021

Beëindiging van toegangscontracten voor gas en elektriciteit van leverancier OCTA+

De situatie op de Europese energiemarkten drijft de prijzen uitzonderlijk hoog op. Afgaand op de prognoses van verschillende instanties wordt er de komende maanden geen noemenswaardige daling verwacht. Die forse prijsstijgingen zetten de liquiditeit van de leveranciers danig onder druk. In Europa hebben intussen al heel wat leveranciers hun activiteiten moeten neerleggen. Ook in België hebben drie leveranciers hun activiteiten in het laatste kwartaal van 2021 stopgezet.

Gelet op de algemene energiecrisis en de moeilijkheden bij OCTA+, heeft SIBELGA, de Brusselse distributienetbeheerder, beslist om het contract voor toegang tot de gas- en elektriciteitsnetten van deze leverancier te beëindigen. Die intrekking gaat in op 1 januari 2022.

De beëindiging van de toegangscontracten zal geen onderbreking in de levering aan klanten van OCTA+ voor gevolg hebben.

Deze beslissing werd onder meer genomen als reactie op de sterk stijgende gas- en elektriciteitsprijzen. In die omstandigheden kon OCTA+ immers niet langer de levering aan haar klanten garanderen én aan al haar verplichtingen voldoen.

Voordat SIBELGA de definitieve beslissing tot beëindiging nam, had BRUGEL nog een overleg tussen de partijen georganiseerd. Aangezien er geen oplossing werd gevonden, kon BRUGEL alleen maar vaststellen dat de intrekking van de toegang de enige mogelijke oplossing was om de goede werking van de gas- en elektriciteitsmarkten te kunnen blijven garanderen. 

Op datzelfde moment heeft BRUGEL een procedure ingeleid om de leveringsvergunningen van OCTA+ in te trekken.

Gevolgen voor de consument

Klanten die tot nu toe door OCTA+ werden bevoorraad, zullen per brief op de hoogte worden gebracht van de situatie. In toepassing van de ordonnanties van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal de levering voor alle afnemers in het gewest verzekerd worden door de noodleverancier, ENGIE Electrabel, onder de voorwaarden van het standaardcontract 'EASY Indexed' (professioneel of residentieel, naargelang het geval).

Alle afnemers kunnen er echter voor kiezen om een nieuw contract te ondertekenen! BRUGEL raadt hen trouwens aan om de aanbiedingen van de verschillende leveranciers te vergelijken met de BruSim-tariefsimulator. Met die simulator kunnen ze het aanbod vinden dat het beste bij hen past.

BRUGEL nodigt alle verbruikers bovendien uit om hun contract en hun rekeningstand bij hun leverancier na te gaan. Om onaangename verrassingen in de regularisatiefactuur te voorkomen, zijn immers mogelijk aanpassingen nodig.

Voor meer informatie kunt u onze FAQ raadplegen.

Betrokken klanten

OCTA+ levert in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gas en elektriciteit aan respectievelijk 11.000 en 17.000 residentiële en professionele klanten.

Marktsituatie

Als regulator van de energiemarkt let BRUGEL uiteraard op elk signaal dat kan wijzen op problemen bij de actieve leveranciers. BRUGEL zal de situatie van de afnemers van OCTA+ dan ook van nabij opvolgen. 

Samen met de andere gewestelijke en federale regulatoren blijft BRUGEL de overheden bijstaan met adviezen over de marktwerking.