25 februari, 2022

Door de situatie op de Europese energiemarkten, die de prijzen uitzonderlijk hoog opdrijft, is de coöperatieve vennootschap AECO (voorheen Energie2030) niet langer in staat de levering van haar klanten in België te garanderen of haar contractuele verplichtingen ten aanzien van de Brusselse distributienetbeheerder na te komen. SIBELGA zag zich bijgevolg genoodzaakt het contract voor toegang tot de gas- en elektriciteitsnetten van AECO op te zeggen. Die intrekking gaat in op 1 maart 2022.

De beëindiging van de toegangscontracten zal geen onderbreking in de levering aan klanten van AECO voor gevolg hebben.

Voordat SIBELGA de definitieve beslissing tot beëindiging nam, had BRUGEL nog een overleg tussen de partijen georganiseerd. Aangezien er geen oplossing werd gevonden, kon BRUGEL alleen maar vaststellen dat de intrekking van de toegang de enige mogelijke oplossing was om de goede werking van de gas- en elektriciteitsmarkten te kunnen blijven garanderen.

Parallel met deze opzegging heeft BRUGEL een procedure opgestart om de leveringsvergunningen van AECO in te trekken.

Gevolgen voor de consument

Klanten die tot nu toe door AECO werden bevoorraad, zullen per officiële brief van SIBELGA op de hoogte worden gebracht van de situatie en zullen worden verzocht om binnen 25 dagen een nieuw leveringscontract te sluiten met een leverancier naar keuze. Na deze periode zal de levering voor alle afnemers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden verzorgd door de noodleverancier, ENGIE Electrabel, onder de voorwaarden van het standaardcontract 'EASY Indexed' (professioneel of residentieel, naargelang het geval).

BRUGEL raadt hen trouwens aan om de aanbiedingen van de verschillende leveranciers te vergelijken met onze BruSim-tariefsimulator. Dit zal hen helpen om het aanbod te vinden dat het best bij hun behoeften past.

Voor meer informatie kunt u onze FAQ raadplegen.

Betrokken klanten

AECO levert in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gas en elektriciteit aan respectievelijk 831 en 2.206 residentiële en professionele klanten.

Marktsituatie

Als regulator van de energiemarkt let BRUGEL uiteraard op elk signaal dat kan wijzen op problemen bij de actieve leveranciers. BRUGEL zal de situatie van de afnemers van in gebreke blijvende leveranciers dan ook van nabij opvolgen.

Samen met de andere gewestelijke en federale regulatoren blijft BRUGEL de overheden bijstaan met adviezen over de marktwerking.

Perscontacten

Adeline Moerenhout
Communication adviseur
amoerenhout@brugel.brussels
T : 02/563.02.26