14 oktober, 2022

Naar aanleiding van het in september gepubliceerde voorstel van BRUGEL betreffende de steunniveaus die worden toegepast op fotovoltaïsche installaties, werd zojuist een besluit uitgevaardigd waarin de verlaging van deze steunniveaus van 19% tot 30%, in functie van de vermogenscategorie, wordt bevestigd.

Deze nieuwe steunregelingen worden van kracht op 1 januari 2023.

Nieuwe toekenningsgraad voor fotovoltaïsche energie in 2023:

undefined

Nieuwe toekenningsgraad voor BIPV in 2023 :

Ter herinnering: de nieuwe steunniveaus gelden alleen voor nieuwe installaties.