Beschikbaar op een tweetalige Frans-Nederlandse website: https://annual-report-2018.brugel.brussels. In dit rapport wordt teruggeblikt op de markante feiten van het jaar 2018: nieuwe opdracht van controle van de waterprijs, nieuwe beslissingsbevoegdheid, toename van de installatie van fotovoltaïsche panelen, vermindering van het aantal aanbiedingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, energieflexibiliteit, toepassing van de tariefmethodologie 2020-2024 en nog veel meer.

Als aanvulling op de informatie van een jaarverslag in klassiek formaat biedt deze digitale versie ook video-interviews met de coördinator en de diensthoofden van BRUGEL. Wanneer u de website raadpleegt, kunt u dankzij het downloadcentrum bovendien het gehele rapport in pdf-formaat downloaden, of alleen bepaalde hoofdstukken, geheel naar uw behoefte.

Veel leesplezier.