03.07.2018 Categorie : BRUGEL , Jaarverslag

Ontdek onze thematische verslagen

We stellen u met genoegen de thematische verslagen voor die een aanvulling vormen op de samenvattende versie van het jaarverslag die begin juni 2018 werd gepubliceerd. Dit verslag maakte de balans op van 2017 en behandelde de uitdagingen van morgen voor de energiemarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Deze drie meer uitgebreide thematische verslagen komen terug op het jaar 2017 en de uitdagingen van de markt door de verschillende problematieken te behandelen aan de hand van drie thema’s:

-    De netwerken en het tarief voor elektriciteit en aardgas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (FR - NL)

-    De klachtenbehandeling en werking van de Geschillendienst (FR - NL)

-    De rechten van de huishoudelijke afnemers en werking van de gas- en elektriciteitsmarkten (FR - NL)

Zoals vorig jaar zullen onze thematische verslagen uitsluitend in elektronische vorm gepubliceerd worden. U kunt ze ofwel downloaden via onze website in het gedeelte Documenten – Verslagen (www.brugel.brussels) ofwel ze terugvinden in het download center van de specifieke website van ons jaarverslag (http://annual-report-2017.brugel.brussels).

Een vierde thematisch verslag over de werking van de markt voor groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong zal later dit jaar verschijnen.

Veel leesplezier.