29.11.2019 Categorie :

BRUGEL nam deze dinsdag deel aan de persconferentie van Sibelga waar de eerste projecten voor collectief zelfverbruik in het Brussels Gewest werden voorgesteld! 

Deze worden opgezet in het kader van de verordeningen betreffende innovatieve projecten, waarvoor een aanvraag  tot afwijking van de markt en de prijs kan ingediend worden bij BRUGEL.

Meer informatie over  le cadre dérogatoirehet afwijkende kader
Meer informatie over de proefprojecten