Gesloten
Open: 23 december, 2021
| Sluitend: 31 januari, 2022

Op basis van de resultaten van een werkgroep heeft BRUGEL een ontwerpvoorstel opgesteld dat de complexiteiten identificeert en manieren voorstelt om het volledige klantentraject voor de productie van groene stroom te verbeteren (besluitvorming, uitvoering, certificering, kwartaalbeheer).

Dit ontwerpvoorstel is ook in overeenstemming met de inclusiviteitsdoelstelling van de regering en heeft tot doel het voor elke burger gemakkelijker te maken om zich de energietransitie eigen te maken en zich ervoor in te zetten.

Bovendien, werd elke suggestie beoordeeld aan de hand van vijf criteria (gevolgen voor de regelgeving, gevolgen voor de IT, kosten, uitvoeringstermijn en betrokken prosumenten), op basis waarvan zij een bepaalde prioriteitsgraad kregen.

Voor de goedkeuring van het definitieve voorstel door BRUGEL, wordt ce projet de propositiondit ontwerpvoorstel onderworpen aan openbare raadpleging om de input en opmerkingen van de betrokken actoren te verzamelen.

Reacties kunnen uiterlijk tot 31 januari 2022 per e-mail worden opgestuurd naar consultation.consultatie@brugel.brussels. Noteer dat de verzamelde reacties evenals de antwoorden van BRUGEL op een beknopte en nominatieve manier (met uitzondering van reacties van particulieren) zullen worden opgenomen in bijlage van het definitieve voorstel.

Door deel te nemen aan deze raadpleging, stemt u ermee in dat BRUGEL uw gegevens verwerkt om uw mening te verzamelen. U kunt uw toestemming intrekken, uw gegevens inzien, corrigeren en wissen door contact met ons op te nemen via e-mail (info@brugel.brussels) of per post (BRUGEL, Kunstlaan 46, 1000 Brussel). Ten slotte moet u weten dat uw bijdrage het voorwerp kan uitmaken van een verzoek om toegang tot informatie overeenkomstig de geldende regelgeving. U kunt echter vragen dat uw persoonsgegevens worden geanonimiseerd vóór publicatie of eventuele mededeling van de bijdragen.