Meterstanden
Volgende invulperiode van de meterstand
Fotovoltaïsche : codering via extranet van 01/06 tot 30/06
WKK : per email : op het einde van juni
Toekenning van de GSC
met betrekking tot de meterstand van T2-2018 : vanaf 05/07/2018
Verzending van de meterstanden en toekenning

De groenestroomcertificaten (GSC's) worden berekend en toegekend op basis van de productie van een installatie.


Momenteel, moet de productiemeterstand van uw "groene meter" naar BRUGEL worden verzonden. BRUGEL boekt alle energie die uw installatie produceert. Voor een fotovoltaïsche installatie betreft het de gecertificeerde meter na de omvormer.

Odoo image et bloc de texteOdoo image et bloc de texte


 In de toekomst (vanaf het 4de kwartaal van 2018), zal de verzending van uw meterstanden via SIBELGA gebeuren (u zult daar binnenkort over worden geïnformeerd).

Odoo image et bloc de texteOdoo image et bloc de texte


Verzending van uw productiemeterstanden

Voor fotovoltaïsche installaties :

U moet de productiemeterstanden doorgeven van de groenemeter (niet van de omvormer en de meter van Sibelga).

 
  • De verzending van de meterstanden gebeurt standaard via ons " Extranet "-onlineplatform. U kunt uw meterstanden viermaal per jaar invoeren, in de laatste maand van elk kwartaal (van 1 tot 31 maart, juni, september en december);

  • Als u de meterstand schriftelijk, via e-mail, fax of met de post opstuurt , kunt u dat eenmaal per jaar doen, in de maand september. In dat geval moet u het volgende vermelden: de naam van de houder, het toegekende dossiernummer/meternummer, de datum en de meterstand (kWh).

Let op: meterstanden die voor of na de termijn worden ontvangen, worden niet in aanmerking genomen! Uw productie gaat echter niet verloren, want u zult bij de volgende toekenning meer GSC's ontvangen.

Als tijdens het invoeren de volgende boodschap verschijnt: "uw meterstand zal door een medewerker worden geanalyseerd", zal BRUGEL uw productie analyseren en indien nodig contact met u opnemen.
Voor warmtekrachtkoppelingsinstallaties, gebeurt de verzending van de meterstanden via het geëigende Excel-bestand, dat op het eind van elk kwartaal via email naar ons speciale e-mailadres moet worden gestuurd.Toekenning van uw groenestroomcertificaten

De GSC's worden berekend en toegekend binnen de twee maanden na de verzending van de meterstand. Uw GSC's worden op uw rekening geplaatst en er wordt automatisch een rekeninguittreksel aangemaakt en naar het Extranet verzonden. Het uittreksel vermeldt hoeveel GSC's u hebt ontvangen, de transacties die u hebt verricht en het saldo van uw rekening.

Als u dat wenst, kunt u vragen om uw rekeninguittreksels via de post te ontvangen.

Uw GSC's zijn 5 jaar vanaf de datum van de uitreiking geldig. Na deze termijn zijn ze waardeloos.

Meer info in onze FAQ, zie "Stap 2 : Toekenning van de GSC"


Let op: om inkomsten uit uw GSC's te krijgen, moet u ze verkopen.

* GSC's worden uitsluitend toegekend aan gecertificeerde installaties waarbij geen enkele afwijking vastgesteld is.