Functioneringsgesprek


Hiërarchisch niveau: *


Opleiding: tevredenheidsniveau

Hoog Matig Laag Slecht
Opleiding

Commentaar?


Aard van de gekregen opdrachten: tevredenheidsniveau

Hoog MatigLaagSlecht
Gevarieerd?
Realistisch?
Aangepast aan zijn/haar vaardigheden?
Aangepast aan zijn/haar interesses?

Commentaar?


Verantwoordelijkheidsniveau ten opzichte van de gekregen taken

HoogMatigLaag Slecht
Verantwoordelijkheidsniveau ten opzichte van de gekregen taken

Commentaar?


Niveau van hiërarchische verantwoordelijkheid (ten opzichte van de groep)

HoogMatigLaagSlecht
Niveau van hiërarchische verantwoordelijkheid (ten opzichte van de groep)

Commentaar?


Werkomstandigheden

HoogMatigLaagSlecht
Uuregeling
Bureau, pc, ...

Commentaar?


Budget

HoogMatigLaagSlecht
Budget om zijn/haar doelstellingen te verwezenlijken

Commentaar?


Werksfeer

HoogMatigLaagSlecht
Werksfeer

Commentaar?


Communicatie, informatie naar de werknemers

HoogMatigLaag Slecht
Communicatie, informatie naar de werknemers

Commentaar?


Externe contacten en opdrachten

HoogMatigLaagSlecht
Externe contacten en opdrachten

Commentaar?


Het loon

HoogMatigLaagSlecht
Tevredenheid over het loon

Commentaar?


Veiligheid van het werk, aard van de arbeidsovereenkomst of statuut

HoogMatigLaagSlecht
Veiligheid van het werk, aard van de arbeidsovereenkomst of statuut

Commentaar?


Overeenstemming van zijn/haar werk met de algemene opdracht van het instituut

HoogMatigLaagSlecht
Overeenstemming van zijn/haar werk met de algemene opdracht van het instituut

Commentaar?


Imago van de werkgever

HoogMatigLaagSlecht
Imago van de werkgever

Commentaar?


Geschiktheid van de werknemer voor de werkgever

HoogMatigLaagSlecht
Geschiktheid van de werknemer voor de werkgever

Commentaar?


Algemene kwaliteit van het management

HoogMatigLaagSlecht
Algemene kwaliteit van het management

Commentaar?


Type management in functie van de taken

HoogMatigLaagSlecht
Type management in functie van de taken

Commentaar?


Algemene kwaliteit van de organisatie

HoogMatigLaagSlecht
Algemene kwaliteit van de organisatie

Commentaar?


Algemene tevredenheid over de professionele doelstellingen van de werknemer

HoogMatigLaagSlecht
Op korte termijn
Op middellange termijn
Op lange termijn

Commentaar?