Procedure betreffende de goedkeuring van tarieven

BRUGEL heeft op 18 september 2019 de voorstellen van Sibelga ontvangen betreffende de tarieven voor "elektriciteit" en "gas" voor de periode 2020-2024.

  • Overeenkomstig de overeengekomen procedure, heeft Brugel op 2 october 2019 een verzoek om bijkomende inlichtingen overgemaakt aan de distributienetbeheerder. Binnen de termijnen bepaald door de methodologieën heeft BRUGEL op 20 november 2019 haar beslissingen om de initiële tariefvoorstellen van SIBELGA te verwerpen goedgekeurd, beslissingen die resulteren uit alle elementen die zijn opgenomen in de initiële tariefvoorstellen en de met de netbeheerder gevoerde besprekingen.

  • De Raad van Bestuur van BRUGEL heeft SIBELGA officieel uitgenodigd om de elementen die het voorwerp uitmaakten van de beslissing tot verwerping van de initiële tariefvoorstellen elektriciteit en gas te komen bespreken op zijn vergadering van 20 november 2019. SIBELGA heeft de uitnodiging van BRUGEL aanvaard en werd gehoord op die datum.

  • Op 5 december 2019 heeft SIBELGA bij BRUGEL zijn aangepaste tariefvoorstellen elektriciteit en gas ingediend.

  • Op 18 december 2019 heeft de Raad van Bestuur van BRUGEL de distributietarieven elektriciteit en gas voor de regulatoire periode 2020-2024 

Beslissingen betreffende de aanpassing van de tarieven voor de doorrekening van de kosten voor het gebruik van hettransmissienet en de aanpassing van de wegenisretributie

Beslissing betreffende de distributietarieven die van toepassing zijn voor energiedeling