Statuut van beschermde klant - speciaal coronastatuut

Sinds het begin van de gezondheidscrisis heeft BRUGEL, de Brusselse regulator voor energie, nauw samengewerkt met de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om oplossingen te vinden voor de Brusselse consumenten die moeilijkheden ondervinden om hun elektriciteits- en gasfacturen te betalen. Daarom heeft BRUGEL aanbevolen om het statuut van beschermde klant tijdelijk uit te breiden naar nieuwe categorieën van huishoudens.

Onder welke voorwaarden komt u in aanmerking voor het speciale coronastatuut van beschermde klant?

Let op, om van het statuut te kunnen genieten moet u aan de drie voorwaarden voldoen!

  • U hebt een ingebrekestelling ontvangen van uw elektriciteits- en/of gasleverancier.

  • U bent of was tijdelijk werkloos gesteld of maakt als zelfstandige gebruik van het overbruggingsrecht wegens de coronacrisis gedurende ten minste 14 dagen tussen 1 februari 2020 en 30 juni 2021.

  • U woont in Brussel.

Waarom het statuut van beschermde klant aanvragen?

  • Om te genieten van het sociaal tarief gedurende één jaar na de toekenningsdatum en te besparen op uw facturen.

  • Om de invorderingsprocedure van uw leverancier tijdelijk op te schorten, zodat uw energie niet wordt afgesloten.

Duur van het statuut

Het statuut van beschermde klant eindigt een jaar na de datum van toekenning. U keert dan automatisch terug naar uw commerciële leverancier. Gedurende deze periode is SIBELGA uw sociale leverancier.

Let op: u kunt niet van energieleverancier veranderen tijdens de beschermingsperiode.

Wie betaalt mijn energieverbruik?

Het verbruik is te wijten aan de sociale leverancier: u moet dus de rekeningen betalen die hij u zal sturen. U moet met uw commerciële leverancier ook een afrekeningsplan afsluiten voor uw schuld. Het doel is om uw schuld af te lossen tijdens de beschermingsperiode.

Hoe kunt u het statuut krijgen?

Vul ons online formulier in.

Voor een correcte registratie van uw aanvraag moet u de volgende documenten bij uw aanvraag voegen:

1. Kopie van de recentste ingebrekestelling van de leverancier.
2a. Voor werknemers : attest waaruit blijkt dat u minstens 15 dagen tijdelijk werkloos bent.
2b. Voor zelfstandigen : attest waaruit blijkt dat u gebruikmaakt van het overbruggingsrecht.
3. Een attest van gezinssamenstelling  ALLEEN ALS het leveringscontract niet op naam staat van de persoon die de status van beschermde klant aanvraagt, maar op naam van een lid van uw huishouden. Vraag dat aan bij uw gemeente.

U bent niet tijdelijk werkloos gesteld maar hebt een aanmaning van uw elektriciteits- en/of gasleverancier ontvangen? Hebt u schulden bij uw huidige energieleverancier? Onder bepaalde voorwaarden komt u in aanmerking voor het "klassieke" statuut van beschermde klant. Bekijk voor meer informatie  onze korte video-animatie in.