Zie de documenten
06.02.2019

Observatorium van de gaz- en elektriciteitsprijzen - 2018 - K4.

Deze editie bevat cijfers van de maanden oktober tot december 2018. De markante feiten van het laatste kwartaal van 2018 hebben vooral te maken met de aanhoudende stijging van de elektriciteit- en de gasprijs. De volatiliteit van de groothandelsmarktprijzen heeft haar opwaartse trend voortgezet en werd bovendien versterkt door het seizoenseffect.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Tarieven
23.01.2019

Studie op eigen initiatief 28 betreffende de identificatie en definitie van indicatoren voor het bewaken van de kwaliteit van diensten en investeringen & selectie van indicatoren die relevant zijn voor de implementatie van een stimuleringsregulering.

Deze studie werd uitgevoerd om indicatoren te identificeren met betrekking tot de kwaliteit van de dienstverlening van de distributienetbeheerder SIBELGA. In het kader van het opzetten van de stimuleringsregeling is ook een selectie van indicatoren voorgesteld.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Beheer van het net
16.01.2019

Microsoft Word - Annexe 1E - Grille Evaluation_NL

Tariefmethodologie 2020-2024

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Tarieven
16.01.2019

Microsoft Word - Annexe 1G - Grille évaluation_BGO_NL

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Tarieven
16.01.2019

Microsoft Word - Annexe 2E - Fiche KPI_NL

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Tarieven
16.01.2019

Microsoft Word - Annexe 2G - Fiche KPI_NL

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Tarieven
16.01.2019

Microsoft Word - Annexe 3E - Transport_NL

Avis

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Tarieven
16.01.2019

Microsoft Word - ME 1 - Introduction et objectifs_NL

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Tarieven
16.01.2019

Microsoft Word - ME 2 - Définitions_NL

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Tarieven
16.01.2019

Microsoft Word - ME 3 -Motivations_NL

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Tarieven
16.01.2019

Microsoft Word - ME 4 - Méthodologie tarifaire_NL

Rapport avis

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Tarieven
16.01.2019

Microsoft Word - MG 1 - Introduction et objectifs - version finale_NL

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Tarieven
16.01.2019

Microsoft Word - MG 2 - Définitions_NL

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Tarieven
16.01.2019

Microsoft Word - MG 3 - Motivations_NL

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Tarieven
16.01.2019

Microsoft Word - MG 4 - Méthodologie tarifaire_NL

Rapport avis

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Tarieven
11.01.2019

Verslag 76 betreffende de overlegprocedure met betrekking tot de ontwerpen van tariefmethodologie die van toepassing zijn op de Brusselse distributienetbeheerder voor elektriciteit en gas voor de periode 2020-2024

Onderhavig document is bedoeld om te antwoorden op de commentaren van SIBELGA betreffende het officiële overleg zoals dat voorzien is in artikel 9quater, §3 van de ordonnantie “elektriciteit” en in artikel 10bis, §3 van de ordonnantie “gas”.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Tarieven
09.01.2019

Beslissing 81 betreffende de aanpassing van de tarieven voor de doorrekening van de kosten voor het gebruik van het transmissienet

Conform de ordonnanties en de geldende tariefmethodologie keurt deze beslissing de door Sibelga aangebrachte aanpassingen voor 2019 van de tarieven voor de doorrekening van de transmissiekosten en de verschillende toeslagen goed.

Categorieën :
 • Beheer van het net
 • ,
 • Tarieven
19.12.2018

Advies 276 betreffende het voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen

Dit advies is een antwoord op het verzoek van de Minister bevoegd voor het energie- en waterbeleid en betreft het voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen. BRUGEL stelt voor dit besluit aan te vullen met bepalingen betreffende het tanken van CNG (gecomprimeerd aardgas).

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
13.12.2018

Advies 272 bis op eigen initiatief betreffende de oprichting van een Bruselse bemiddelingsdienst voor water binnen BRUGEL

Dit advies onderzoekt de wenselijkheid van en de modaliteiten voor de oprichting van een bemiddelingsdienst voor water.

Categorieën :
 • Water
 • ,
 • Klachten
 • ,
 • Consumentenrechten
13.12.2018

Verslag 74 betreffende de bepaling van de reële kostprijs van het water in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de jaar 2017

Gedurende een overgangsperiode tot 31 december 2019, consolideert BRUGEL de gecertificeerde rapporteringen over de reële kosten van wateractoren en geeft deze informatie door aan de minister bevoegd met waterbeleid. Dit rapport beantwoordt aan deze verplichting.

Categorieën :
 • Tarieven
 • ,
 • Water
05.12.2018

Advies 275 betreffende het Federaal ontwikkelingsplan van Elia voor de periode 2020-2030 en het bjbehorende milieueefctenrapport

Op vraag van de Regering heeft BRUGEL het ontwikkelingsplan van de federale transmissienetbeheerder voor de periode 2020-2030 geanalyseerd. BRUGEL heeft zich geconcentreerd op een verificatie van de samenhang tussen de investeringen, uiteengezet in het federale ontwikkelingsplan, en het investeringsplan van de gewestelijke transmissienetbeheerder voor de periode 2019-2029, dat eveneens ter advies werd voorgelegd aan BRUGEL in september 2018.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Beheer van het net
05.12.2018

Beschermde klanten - Kwartaalstatistieken K3 2018

De aardgas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in cijfers (Kwartaalgegevens)

Categorieën :
 • Sociale aspecten
05.12.2018

Beslissing 80 betreffende de goedkeuring van de voorstellen van technische reglementen elektriciteit en gas, voorgesteld door de distributienetbeheerder elektriciteit en gas, SIBELGA.

Deze beslissing heeft tot doel het voorstel tot wijziging van de technische reglementen elektriciteit en gas goed te keuren, voorgesteld door de distributienetbeheerder elektriciteit en gas, SIBELGA, vóór de inwerkingtreding van de ordonnantie van 23 juli 2018.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Beheer van het net
05.12.2018

Groenestroom - Kwartaalstatistieken K3 2018

De aardgas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in cijfers (Kwartaalgegevens).

Categorieën :
 • Groene stroom
 • ,
 • Marktmodel
05.12.2018

Maarktaandelen - Kwartaalstatistieken K3 2018

De aardgas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in cijfers (Kwartaalgegevens).

Categorieën :
 • Marktaandelen
05.12.2018

Switch Percentage - Kwartaalstatistieken K3 2018

De aardgas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in cijfers (Kwartaalgegevens).

Categorieën :
 • Overstapkosten
04.12.2018

Hoe kies ik een leverancier?

Je bent vrij om je leverancier voor elektriciteit en gas te kiezen. Informeer je goed. Vergelijk niet alleen de prijs, maar ook de bijhorende voordelen, de voorwaarden en de dienstverlening.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Groene stroom
 • ,
 • Gas
04.12.2018

Mijn energiefactuur

De verschillende onderdelen van mijn energiefactuur.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Tarieven
30.11.2018

PI ELIA 2019_2029_NLD.pdf

PI ELIA 2019_2029_NLD.pdf

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
30.11.2018

PI-SIBELGA-ELEC-2019-2023-NLD.pdf

PI-SIBELGA-ELEC-2019-2023-NLD.pdf

Categorieën :
 • Elektriciteit
30.11.2018

PI-SIBELGA-GAS-2019-2023-NLD.pdf

PI-SIBELGA-GAS-2019-2023-NLD.pdf

Categorieën :
 • Gas
30.11.2018

Vragenlijst openbare raadpleging investeringsplannen.docx

Vragenlijst om te downloaden, in te vullen en terug te sturen.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
22.11.2018

Informatienota voor de eigenaars van een productie-installatie

Informatienota voor de eigenaars van een productie-installatie

Categorieën :
 • Groene stroom
21.11.2018

Advies 274 betreffende het programma van de openbare dienstopdrachten 2019 van SIBELGA.

BRUGEL legt jaarlijks een advies voor over het ODO-programma van Sibelga. Voor 2019 dient het volgende te worden vermeld: - beheersing van het budget sociaal cliënteel, gekenmerkt door een toename van de activiteit “vermogensbegrenzer” en een stabilisatie van het aantal beschermde gezinnen. - de voorbereiding van een nieuwe overheidsopdracht voor verlichtingstoestellen door Sibelga, voornamelijk ledtoestellen aangezien de andere technologieën geleidelijk aan worden afgebouwd; - het voorstel van BRUGEL om de vraag van Sibelga betreffende invoering van een budget voor de (decoratieve) aanlichting van gemeentelijke gebouwen te verwerpen.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Beheer van het net
21.11.2018

Beslissing 70 tot aanstelling van de leden van de Geschillendienst van BRUGEL.

Met deze beslissing stelt de Raad van Bestuur de heer Farid Fodil Pacha aan in de hoedanigheid van lid van de Geschillendienst.

Categorieën :
 • Regulatoren
 • ,
 • Klachten
21.11.2018

Beslissing 76 betreffende de tariefsaldi gerapporteerd door de netbeheerder SIBELGA met betrekking tot het boekjaar 2017 - Elektriciteit.

Conform de tariefmethodologie 2015-2019 controleert BRUGEL elk jaar de door de netbeheerder Sibelga gerapporteerde tariefsaldi. Deze beslissing presenteert de saldi voor het boekjaar 2017 en de door BRUGEL tijdens deze controle aangestipte aandachtspunten.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Beheer van het net
 • ,
 • Tarieven
21.11.2018

Beslissing 77 betreffende de tariefsaldi gerapporteerd door de netbeheerder SIBELGA met betrekking tot het boekjaar 2017 - Gas.

Conform de tariefmethodologie 2015-2019 controleert BRUGEL elk jaar de door de netbeheerder SIBELGA gerapporteerde tariefsaldi. Deze beslissing presenteert de saldi voor het boekjaar 2017 en de door BRUGEL tijdens deze controle aangestipte aandachtspunten.

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Beheer van het net
 • ,
 • Tarieven
21.11.2018

Distributietarieven Elek van 1 januari 2019 tot 31 december 2019

Distributietarieven Elek van 1 januari 2019 tot 31 december 2019

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Tarieven
21.11.2018

Distributietarieven Gas van 1 januari 2019 tot 31 december 2019

Distributietarieven Gas van 1 januari 2019 tot 31 december 2019

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Tarieven
21.11.2018

Tarieven ODV Elek van 1 januari 2019 tot 31 december 2019

Tarieven ODV Elek van 1 januari 2019 tot 31 december 2019

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Tarieven
21.11.2018

Tarieven ODV Gas van 1 januari 2019 tot 31 december 2019

Tarieven ODV Gas van 1 januari 2019 tot 31 december 2019

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Tarieven
19.11.2018

VERHUIZING - Energieovername

Energieovernamedocument in geval van verhuizing, (ver)koop/(ver)huur van een gebouw, echtscheiding, overlijden, ....

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Verhuis
16.11.2018

Beslissing 71 het door Elia ingediende voorstel voor algemene toepassingseisen in overeenstemming met verordening (EU) 2016/1388 van de Commissie van 17 augustus 2016 tot vaststelling van een netcode voor de aansluiting van verbruikers

BRUGEL keurt het door ELIA ingediende voorstel van algemene toepassingseisen van verordening (EU) 2016/1388 van de commissie van 17 augustus 2016 af.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Beheer van het net
 • ,
 • Regulatoren
16.11.2018

Beslissing 72 betreffende het door ELIA ingediende voorstel voor algemene toepassingseisen in overeenstemming met verordening (EU) 2016/631 van de Commissie van 14 april 2016 tot vaststelling van een netcode betreffende eisen voor de aansluiting van elektriciteitsproducenten op het net

BRUGEL keurt het door ELIA ingediende voorstel van algemene toepassingseisen van verordening (EU) 2016/631 van de commissie van 14 april 2016 af.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Beheer van het net
 • ,
 • Regulatoren
16.11.2018

Beslissing 73 betreffende het door ELIA ingediende voorstel voor de maximumcapaciteitsdrempelwaarden voor elektriciteitsproductie-eenheden van de types B, C en D in overeenstemming met verordening (EU) 2016/631 van de Commissie van 14 april 2016 tot vaststelling van een netcode betreffende eisen voor de aansluiting van elektriciteitsproducenten op het net

BRUGEL keurt de het voorstel van ELIA voor de maximumcapaciteitsdrempelwaarden voor elektriciteitsproductie-eenheden van de types B, C en D goed.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Beheer van het net
 • ,
 • Regulatoren
16.11.2018

Beslissing 74 betreffende het door SYNERGRID ingediende voorstel voor algemene toepassingseisen in overeenstemming met verordening (EU) 2016/1388 van de Commissie van 17 augustus 2016 tot vaststelling van een netcode voor de aansluiting van verbruikers.

BRUGEL keurt het door SYNERGRID ingediende voorstel van algemene toepassingseisen van verordening (EU) 2016/1388 van de commissie van 17 augustus 2016 af.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Beheer van het net
 • ,
 • Regulatoren
16.11.2018

Beslissing 75 betreffende het door SYNERGRID ingediende voorstel voor algemene toepassingseisen in overeenstemming met verordening (EU) 2016/631 van de Commissie van 14 april 2016 tot vaststelling van een netcode betreffende eisen voor de aansluiting van elektriciteitsproducenten op het net.

BRUGEL keurt het door SYNERGRID ingediende voorstel van algemene toepassingseisen van verordening (EU) 2016/631 van de commissie van 14 april 2016 af.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Beheer van het net
 • ,
 • Regulatoren
31.10.2018

Marktaandelen - Maandelijkse statistieken

Informatie over de marktaandelen van de leveranciers die houder zijn van een leveringsvergunning voor energie die geldig is in het Brussels Gewest, in aantal leveringspunten en in volume.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Marktaandelen
25.10.2018

Beslissing 68 betreffende de goedkeuring van het specifiek tariefvoorstel 'elektriciteit' van SIBELGA voor het jaar 2019

Als gevolg van de in 2016 aan de tariefmethodologie aangebrachte wijzigingen, worden de tarieven voor de openbare dienstverplichtingen en de toeslag voor de vennootschapsbelasting jaarlijks geactualiseerd. Daarnaast maken de wijzigingen van de elektriciteitsordonnantie in 2018 ook de berekening van de index van de wegenisretributie voor januari mogelijk. Deze beslissing keurt deze tariefaanpassingen voor het jaar 2019 goed.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Tarieven
25.10.2018

Beslissing 69 betreffende de goedkeuring van het specifieke tariefvoorstel "gas" van SIBELGA voor het jaar 2019.

Als gevolg van de in 2016 aan de tariefmethodologie aangebrachte wijzigingen, worden de tarieven voor de openbare dienstverplichtingen en de toeslag voor de vennootschapsbelasting jaarlijks geactualiseerd. Daarnaast maken de wijzigingen van de gasordonnantie in 2018 ook de berekening van de indexering van de wegenisretributie voor januari mogelijk. Deze beslissing keurt deze tariefaanpassingen voor het jaar 2019 goed.

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Tarieven
25.10.2018

Observatorium van de gaz- en elektriciteitsprijzen K3 2018

Observatorium van de gaz- en elektriciteitsprijzen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze editie bevat cijfers van de maanden juli tot september 2018.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Groene stroom
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Tarieven
02.10.2018

Advies 265bis op eigen initiatief betreffende de toestand van de huishoudelijke energiemarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Laatste versie van dit advies op eigen initiatief dat van 13/07 tot 15/09/2018 ter consultatie op de website van BRUGEL werd geplaatst. Dit advies geeft een vrij verontrustend beeld van de situatie op de energiemarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, situatie die BRUGEL wenst te verbeteren. In de Brusselse sociaaleconomische context is het nodig om een evenwicht te bereiken waarin huishoudelijke klanten een hoog niveau van bescherming genieten, terwijl tegelijkertijd de goede werking en de aantrekkelijkheid van de Brusselse energiemarkt worden gewaarborgd. Deze versie bevat aan het einde van het document de belangrijkste opmerkingen die door vier marktspelers worden ontvangen.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
 • ,
 • Marktmodel
 • ,
 • Marktaandelen
02.10.2018

Advies 273 betreffende het verslag van de distributienetbeheerder over de uitvoering van de openbare dienstopdrachten inzake elektriciteit en gas voor het jaar 2017 voor de gedeelten 'openbare verlichting' en 'veiligheid van de gasinstallaties'

BRUGEL verstrekt jaarlijks een advies over de uitvoering van de openbare dienstopdrachten (ODO’s) van SIBELGA. Dit advies behandelt uitsluitend de ODO’s met betrekking tot het beheer van de openbare verlichting en de veiligheid van de binneninstallaties voor gas in 2017.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
02.10.2018

Beschermde klanten - Kwartaalstatistieken K2 2018

De aardgas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in cijfers (Kwartaalgegevens)

Categorieën :
 • Sociale aspecten
02.10.2018

Groenestroom - Kwartaalstatistieken K2 2018

De aardgas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in cijfers (Kwartaalgegevens).

Categorieën :
 • Marktmodel
02.10.2018

Maarktaandelen - Kwartaalstatistieken K2 2018

De aardgas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in cijfers (Kwartaalgegevens).

Categorieën :
 • Marktaandelen
02.10.2018

Switch Percentage - Kwartaalstatistieken K2 2018

De aardgas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in cijfers (Kwartaalgegevens).

Categorieën :
 • Overstapkosten
30.09.2018

Deactiveringen - Maandelijkse statistieken

Informatie over het aantal deactiveringen uitgevoerd door de distributienetbeheerder (“DNB” of “Sibelga”).

Categorieën :
 • Beheer van het net
30.09.2018

Leveringspunten - Maandelijkse statistieken

Informatie over de actieve, inactieve en geactiveerde leveringspunten gas en elektriciteit, uitgesplitst volgens het professioneel of huishoudelijk cliënteel en volgens “laag-” of “hoogspanning" (alleen voor elektriciteit). Voor elektriciteit is een elektrische laagspanning, "B", lager dan of gelijk aan 1 kilovolt (1 kV) , terwijl een elektrische hoogspanning, "H", hoger is dan een kilovolt (1 kV).

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Marktmodel
30.09.2018

Regionale sociale klanten - Maandelijkse statistieken

Informatie over het aantal klanten van wie het verbruik wordt gefactureerd door de distributienetbeheerder (“DNB” of “Sibelga”).

Categorieën :
 • Sociale aspecten
30.09.2018

Vermogenbegrenzers - Maandelijkse statistieken

Informatie over het aantal vermogensbegrenzers (actief, ingeschakeld, uitgeschakeld en in vervanging), uitgesplitst volgens het vermogen van de begrenzer en het type bescherming.

Categorieën :
 • Sociale aspecten
 • ,
 • Elektriciteit
19.09.2018

Ontwerpadvies op eigen initiatief 272 betreffende de oprichting van een Brusselse bemiddelingsdienst voor water binnen BRUGEL

Dit advies onderzoekt de wenselijkheid van en de modaliteiten voor de oprichting van een bemiddelingsdienst voor water.

Categorieën :
 • Water
 • ,
 • Klachten
 • ,
 • Consumentenrechten
06.09.2018

Advies 271 inzake het beheerscontract tussen de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Brusselse Maatschappij voor Water beheer (BMWB) voor de periode 2018-2022

Op vraag van Minister Fremault heeft BRUGEL een advies uitgebracht inzake het beheerscontract tussen de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB) voor de periode 2018-2022.

Categorieën :
 • Tarieven
 • ,
 • Water
 • ,
 • Jurisprudentie
01.09.2018

Voorstel 22 betreffende de vermenigvuldigingscoëfficiënt toegepast op fotovoltaïsche installaties - Analyse van de economische parameters

In zijn jaarlijkse beoordeling van het steunniveau aan fotovoltaïsche installaties is BRUGEL van mening dat de huidige economische parameters het mogelijk maken om de toekenningsgraad aan groenestroomcertificaten met 20% en 24% naar beneden toe aan te passen voor de installaties met een vermogen respectievelijk onder en boven 5 kWp, met behoud van een terugverdientermijn van 7 jaar en een aantrekkelijk rendement.

Categorieën :
 • Groene stroom
23.08.2018

Advies 241bis betreffende de update van een lijst van elektriciteitsproductie-eenheden die geclassificeerd zijn als opkomende technologie overeenkomstig artikel 69 § 9 van verordening (EU) 2016/631

BRUGEL publiceert een update van de lijst met productie-eenheden die volgens artikel 69 van verordening (EU) 2016/631 als opkomende technologie beschouwd worden.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Marktmodel
23.08.2018

Advies 270 betreffende het intrekken van de vergunning voor de levering van elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk gewest van ENERGIE I&V BELGIE BVBA

Met dit advies stelt BRUGEL aan de minister voor de elektriciteitsleveringsvergunning van de onderneming ENERGIE I&V BELGIE in te trekken als gevolg van financiële moeilijkheden van zijn ARP, ENERGIE E&E, die compromitteren de vereiste capaciteiten voor het behoud van de leveringsvergunning.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Leveringsvergunningen
23.08.2018

Advies op eigen initiatief 269 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt teneinde BRUGEL bevoegdheid te verlenen om te bepalen welke installaties als bestaand moeten worden beschouwd in de zin van de Europese netcodes

Er bestaat momenteel een onzekerheid voor beleggers over de regels voor netwerkverbindingen die op hen van toepassing (zullen) zijn. Met dit advies op eigen initiatief stelt BRUGEL een oplossing voor op basis van de Europese netwerkcodes.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Marktmodel
23.08.2018

Beslissing 67 betreffende de aanvraag van SenerTec Kraft-Wärme-Energiesysteme GmbH tot intrekking van de classificatie van een elektriciteitsproductie-eenheid als opkomende technologie overeenkomstig verordening (EU) 2016/631 van de Commissie van 14 april 2016 tot vaststelling van een netcode betreffende eisen voor de aansluiting van elektriciteitsproducenten op het net

Naar aanleiding van het besluit van SenerTec Kraft-Wärme-Energiesysteme GmbH om de productie en verkoop van de Dachs SE stop te zetten, besluit BRUGEL de classificatie als opkomende technologie ervan in te trekken.

Categorieën :
 • Elektriciteit
23.08.2018

Observatorium van de gaz- en elektriciteitsprijzen - 2018 - K2

Observatorium van de gaz- en elektriciteitsprijzen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze editie bevat cijfers van de maanden april tot juni 2018.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Groene stroom
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Tarieven
16.07.2018

Gezamenlijk rapport over de ontwikkeling van de elektriciteits- en gasmarkten in België

Vandaag publiceren de 4 Belgische regulatoren hun gezamenlijk rapport over de ontwikkeling van de elektriciteits- en de aardgasmarkten in België in 2017. Het eerste deel van dit document geeft u onder meer een overzicht van de evolutie van de energieprijzen, de oorsprong van de verbruikte hernieuwbare energie alsook van het energieverbruik in België. Ook de dynamiek van leverancierswissels in 2017, evenals de eruit resulterende marktaandelen, komen aan bod. Het tweede deel presenteert de belangrijkste statistieken van de elektriciteits- en gasmarkten in de regionale markten en op federaal niveau.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Groene stroom
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Marktmodel
 • ,
 • Regulatoren
 • ,
 • Overstapkosten
 • ,
 • Marktaandelen
12.07.2018

Advies 267 betreffende het intrekken van de vergunning voor de levering van elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk gewest van BELPOWER INTERNAITONAL N.V.

Met dit advies stelt BRUGEL aan de minister voor de elektriciteitsleveringsvergunning van de onderneming BELPOWER INTERNATIONAL N.V. in te trekken als gevolg van technische en financiële moeilijkheden, die een zodanige impact hadden op de onderneming dat de vereiste capaciteiten voor het behoud van de vergunning gecompromitteerd raakten.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Leveringsvergunningen
12.07.2018

Advies op eigen initiatief 268 betreffende de verslagen van de distributienetbeheerder voor elektriciteit en gas voor het jaar 2017.

Dit advies op initiatief baseert zich op de studie van 3 rapporten van Sibelga van 2017: - Het rapport over de kwaliteit van de dienst - Het rapport over de vergoedingsregeling - Het rapport over niet-discriminerende praktijken

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Beheer van het net
 • ,
 • Tegemoetkoming
 • ,
 • Klachten
12.07.2018

Beslissing 66 betreffende de aanvraag tot heroverweging van de heer Y namens de vennootschap X inzake de beslissing van BRUGEL van 9 november 2017

BRUGEL besluit haar besluit van 9 november 2017 te herzien en bijgevolg het certificaat van certificering niet in te trekken en groene certificaten te blijven verlenen.

Categorieën :
 • Groene stroom
 • ,
 • Klachten
03.07.2018

Jaarverslag 2017 - Thematisch verslag 01

Thematisch verslag 01 die de synthetische versie van het jaarverslag 2017 aanvult. Deze behandelt de elektriciteits- en gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Beheer van het net
 • ,
 • Marktmodel
 • ,
 • Regulatoren
 • ,
 • Tarieven
03.07.2018

Jaarverslag 2017 - Thematisch verslag 02

Thematisch verslag 02 die de synthetische versie van het jaarverslag 2017 aanvult. Deze behandelt de Klachtenbehandeling en werking van de Geschillendienst.

Categorieën :
 • Sociale aspecten
 • ,
 • Regulatoren
 • ,
 • Sociaal cliënteel
 • ,
 • Beschermde klanten
 • ,
 • Jurisprudentie
03.07.2018

Jaarverslag 2017 - Thematisch verslag 03

Thematisch verslag 03 die de synthetische versie van het jaarverslag 2017 aanvult. Deze behandelt de Rechten van de huishoudelijke afnemers en werking van de gas- en elektriciteitsmarkten.

Categorieën :
 • Sociale aspecten
 • ,
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Regulatoren
 • ,
 • Sociaal cliënteel
 • ,
 • Beschermde klanten
28.06.2018

Advies 266 betreffende de hernieuwing van de leveringsvergunning voor gas en de leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van ENECO BELGIUM N.V. na de fusie door opslorping met de onderneming ENI GAS & POWER N.V. en intrekking van de voormalige leveringsvergunning voor gas en de voormalige leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van ENI GAS & POWER N.V. na de verzaking ervan door ENECO BELGIUM N.V.

Het bedrijf Eneco Belgium N.V. heeft een aanvraag ingediend voor de hernieuwing van de leveringsvergunning voor gas en de leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest na fusie door opslorping met het bedrijf Eni Gas & Power N.V. Evenals een aanvraag voor de intrekking van de leveringsvergunning voor gas en de leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van Eni Gas & Power N.V.. BRUGEL geeft een gunstig advies.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Leveringsvergunningen
28.06.2018

Ontwerpadvies op eigen initiatief 265 betreffende de toestand van de huishoudelijke energiemarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Dit initiatiefadvies geeft een beeld van de situatie op de markt waarvan BRUGEL hoopt dat deze zal verbeteren. In de Brusselse sociaal-economische context is het nodig om een evenwicht te bereiken waarin huishoudelijke klanten een hoog niveau van bescherming genieten, terwijl tegelijkertijd de goede werking en de aantrekkelijkheid van de Brusselse energiemarkt worden gewaarborgd.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
 • ,
 • Marktmodel
 • ,
 • Marktaandelen
26.06.2018

Situatie Anode Energie

Omdat Anode Energie momenteel met financiële problemen kampt, volgen de drie regionale regulatoren en de federale regulator de situatie nauw op en werken ze samen met de netbeheerders en de andere marktspelers om de goede werking van de energiemarkt in het belang van alle verbruikers te verzekeren. Alles wordt in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de leveranciers hun activiteiten optimaal kunnen voortzetten. Alle klanten blijven zeker elektriciteit krijgen.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Marktmodel
 • ,
 • Regulatoren
19.06.2018

Beschermde klanten - Kwartaalstatistieken K1 2018

De aardgas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in cijfers (Kwartaalgegevens)

Categorieën :
 • Sociale aspecten
19.06.2018

Groenestroom - Kwartaalstatistieken K1 2018

De aardgas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in cijfers (Kwartaalgegevens).

Categorieën :
 • Groene stroom
 • ,
 • Marktmodel
19.06.2018

Maarktaandelen - Kwartaalstatistieken K1 2018

De aardgas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in cijfers (Kwartaalgegevens).

Categorieën :
 • Marktaandelen
19.06.2018

Project van studie 26 op eigen initiatief betreffende de invoer van een capaciteitstarief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Opgesteld op eigen initiatief op basis van art. 30 bis §2 van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Consultatieversie.

Categorieën :
 • Tarieven
19.06.2018

Studie op eigen initiatief 27 betreffende het fotovoltaïsche park in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - 2016.

De studie van het fotovoltaïsch park 2016 analyseert in detail het type geïnstalleerde apparatuur, de productiviteit, de prijs, de dimensionering evenals de gemeentelijke distributie van de installaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bovendien maakt de aanwezigheid van bidirectionele meters het mogelijk een fijne analyse uit te voeren van het zelfverbruik, dat gemiddeld meer dan 50% bedraagt.

Categorieën :
 • Groene stroom
19.06.2018

Switch Percentage - Kwartaalstatistieken K1 2018

De aardgas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in cijfers (Kwartaalgegevens).

Categorieën :
 • Marktmodel
 • ,
 • Overstapkosten
06.06.2018

Jaarverslag 2017

In dezelfde geest dan het verslag van vorige jaar, hebben we beslist een samenvattend jaarverslag voor te stellen dat de uitdagingen van morgen bespreekt en de genomen maatregelen alsmede de bereikte resultaten voor de evolutie van de gewestelijke elektrictieits- en gasmarkt presenteert. Naast de papieren versie, is ook een 100 % digitale versie beschikbaar die kan worden geraadpleegd op een specifieke tweetalige website Frans/Nederlands. Aanvullend bij de informatie van het verslag in het klassieke formaat biedt de digitale versie u ook video’s en animaties. De site werd bovendien ontworpen op basis van responsive design en kan zowel op een smartphone als op een tablet en een pc worden geraadpleegd.

Categorieën :
 • Sociale aspecten
 • ,
 • Elektriciteit
 • ,
 • Groene stroom
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Beheer van het net
 • ,
 • Marktmodel
 • ,
 • Regulatoren
 • ,
 • Tarieven
 • ,
 • Marktaandelen
 • ,
 • Consumentenrechten
03.05.2018

Advies 264 betreffende de toekenning van een leveringsvergunning voor gas en elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de onderneming KILINKENBERG ENERGY N.V.

BRUGEL geeft een gunstige advies voor de verlening van een gasleveringsvergunning en een elektriciteitsvergunning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan KLINKENBERG ENERGY N.V.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Leveringsvergunningen
03.05.2018

Beslissing 61 betreffende het personeelsplan van BRUGEL voor het jaar 2018

Opgesteld in toepassing van artikel 6 en 42 van het Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 23 mei 2014 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van Brussel Gas Elektriciteit (BRUGEL).

Categorieën :
 • Regulatoren
19.04.2018

Aanvullende advies 257bis betreffende de voorstellen van technische reglementen elektriciteit en gas

BRUGEL had een advies geformuleerd betreffende het voorstel van Sibelga om het actuele technische reglement te wijzigen. In het algemeen, ondersteunde BRUGEL de voorgestelde wijzigingen, maar, rekening houdend met de ontwikkeling en inwerkingtreding van een nieuw Europees kader, dracht ze aan over het vergankelijke en niet verworven karakter daarvan. Dit aanvullend advies bevestigt het vooraf gegeven gunstige advies en trekt de aandacht van de regering op bepaalde punten.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Regulatoren
19.04.2018

Advies 261 betreffende de toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de onderneming ANTARGAZ BELGIUM N.V.

BRUGEL geeft een gunstige advies voor de verlening een elektriciteitsvergunning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan ANTARGAZ BELGIUM N.V.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Leveringsvergunningen
19.04.2018

Advies 262 betreffende de hernieuwing van de leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van E.ON BELGIUM NV als gevolg van de verandering van de naam UNIPER

Gunstige advies voor hernieuwing van de leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van E.ON Belgium N.V. als gevolg van de verandering van de naam.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Leveringsvergunningen
19.04.2018

Advies 263 betreffende de analyse van de doorrekening door de leveranciers van de distributietarieven op de factuur van de eindverbruikers

Dit advies is een samenvatting van de verschillende verslagen van de leveranciers in het kader van de herfacturering van de net tarieven door de leveranciers aan de finale klanten.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Tarieven
19.04.2018

Beslissing 62 betreffende de benoeming van de leden van de Klachtendienst van BRUGEL

Met deze beslissing stelt de Raad van Bestuur de verantwoordelijken aan voor de behandeling van de klachten ingediend tegen een dienst of een medewerker van BRUGEL in overeenstemming met de geldende Brusselse wettelijke bepalingen.

Categorieën :
 • Regulatoren
19.04.2018

Beslissing 63 betreffende de benoeming van een lid van de Geschillendienst van BRUGEL

Met deze beslissing benoemt de Raad van Bestuur Marie-Elise CAVALLO tot lid van de Geschillendienst.

Categorieën :
 • Regulatoren
 • ,
 • Klachten
19.04.2018

Beslissing 64 betreffende de aanvraag tot heroverweging van de heer Y inzake de beslissing van BRUGEL van 9 november 2017

Dit document is een beslissing genomen in het kader van de aanvraag tot heroverweging ingediend door de heer Y tegen de beslissing van BRUGEL van 9 november 2017 met als voorwerp de intrekking van het certificeringsattest en de stopzetting van de toekenning van groenestroomcertificaten.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Klachten
19.04.2018

Beslissing 65 betreffende het protocolakkoord tussen de Federale Ombudsdienst voor Energie en de Geshillendienst van BRUGEL

Deze protocolakkoord heeft het doel om een toekomstige samenwerking af te sluiten tussen de Geschillendienst en de Ombudsdienst voor Energie.

Categorieën :
 • Regulatoren
19.04.2018

Observatorium van de gaz- en elektriciteitsprijzen K1 2018

Observatorium van de gaz- en elektriciteitsprijzen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze editie bevat cijfers van de maanden januari tot maart 2018.

Categorieën :
 • Tarieven
26.03.2018

Overzicht - Verslag van deel 3 over de studie betreffende de sociale en economische gevolgen van de conversie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Overzicht - Verslag van deel 3 over de studie betreffende de sociale en economische gevolgen van de conversie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Categorieën :
26.03.2018

Overzicht - Verslag van delen 1 en 2 over de studie betreffende de sociale en economische gevolgen van de conversie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Overzicht - Verslag van delen 1 en 2 over de studie betreffende de sociale en economische gevolgen van de conversie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
22.03.2018

Advies 259 betreffende het verzoek van Synergrid om opmerkingen in te dienen in verband met de modelovereenkomst FSP-DNB, om de gebruikers van het LS-net toe te laten hun flexibiliteit aan ELIA aan te bieden via een dienstverlener met flexibiliteit "FSP', in het kader van de producten primaire reserve (R1)

Dit advies bevat de reactie van BRUGEL in overleg met de regionale regulatoren op het van Synergrid voorgestelde modelcontract tussen de flexibility service provider (FSP) .

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Regulatoren
22.03.2018

Méthodologie 20020-2024 - Etude Tarif Capacitaire CA 15/12/2017

présentation NDLS en format pdf, sans les spare slides, pour publication site web Brugel

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Tarieven
08.03.2018

Advies 258 betreffende de operationele toepassing van het Brussels wettelijk kader in het geval van in gebreke blijven van een energieleverancier

Dit advies heeft tot doel de operationele toepassing van het Brussels wettelijk kader in het geval van in gebreke blijven van een energieleverancier te verduidelijken. Deze regels zijn voorlopig van aard worden.

Categorieën :
 • Regulatoren
08.03.2018

Advies op eigen initiatief 255bis betreffende het beheer van het project voor de conversie van het Brusselse aardgasnet, in zijn luik betreffende de aanpassing van de binneninstallaties van de verbruikers aan rijk gas

Advies op eigen initiatief om bij te dragen aan het zoeken naar antwoorden op een kader en gecontroleerd beheer van de omschakeling van het Brusselse gasnet. Met dit advies wil BRUGEL de aandacht van de Brusselse overheden vestigen op de noodzaak om de Brusselse gasverbruiker te begeleiden en tegelijk de veiligheids- en gezondheidsrisico’s die in de context van de conversie werden geïdentificeerd te beperken.

Categorieën :
 • Conversion
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Beheer van het net
08.03.2018

Beschermde klanten - Kwartaalstatistieken K4 2017

De aardgas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in cijfers.

Categorieën :
 • Sociale aspecten
 • ,
 • Marktmodel
08.03.2018

Groenestroom - Kwartaalstatistieken K4 2017

De aardgas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in cijfers.

Categorieën :
 • Groene stroom
 • ,
 • Marktmodel
08.03.2018

Maarktaandelen - Kwartaalstatistieken K4 2017

De aardgas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in cijfers.

Categorieën :
 • Marktmodel
 • ,
 • Marktaandelen
08.03.2018

Switch Percentage - Kwartaalstatistieken K4 2017

De aardgas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in cijfers.

Categorieën :
 • Marktmodel
 • ,
 • Overstapkosten
28.02.2018

BRUGEL beslist de inwerkingtreding van het einde van de compensatie van de netkosten te koppelen aan de ingebruikname van de MIG 6

BRUGEL, de Brusselse regulator voor energie, deelt mee dat hij heeft beslist het einde van de compensatie voor het gedeelte 'netkosten' te koppelen aan de ingebruikname van de 'Clearing House' van Atrias en de MIG 6 . BRUGEL correleert zijn beslissing bijgevolg met het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 21 december 2017.

Categorieën :
 • Groene stroom
 • ,
 • Regulatoren
09.02.2018

Beslissing ten gunste van BRUGEL in het kader van het beroep van TPCV tegen de tariefmethodologie elektriciteit

BRUGEL, de Brusselse regulator voor energie, informeert over de beslissing in haar voordeel van het Hof van Beroep van Brussel in het kader van het beroep van de vzw TPCV tegen de tariefmethodologie elektriciteit van BRUGEL.

Categorieën :
 • Groene stroom
 • ,
 • Regulatoren
08.02.2018

Advies 256 betreffende de toekenning van een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de onderneming ENERGIE 2030 AGENCE N.V.

Gunstige advies voor de verlening van de gasleveringsvergunning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan Energie 2030 Agence N.V.

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Leveringsvergunningen
08.02.2018

Advies 257 betreffende de voorstellen van technische reglementen elektriciteit en gas

BRUGEL heeft een advies geformuleerd betreffende het voorstel van Sibelga om de actuele technische reglementen te wijzigen. In het algemeen, ondersteunt BRUGEL de voorgestelde wijzigingen maar ze dringt aan over de transitoire en onverworven karakter daarvan, rekening houdend met hun ontwikkeling en de inwerkingtreding van een nieuwe Europese kader.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Regulatoren
25.01.2018

Observatorium van de gaz- en elektriciteitsprijzen K4 2017

Observatorium van de gaz- en elektriciteitsprijzen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze editie bevat cijfers van de maanden oktober tot december 2017.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Tarieven
23.01.2018

Consultatiedocument ontwerpadvies NLR.DOC

Consultatiedocument ontwerpadvies

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Leveringsvergunningen
23.01.2018

Ontwerpadvies van de gewestelijke regulatoren over een toekomstige noodleverancier

Ontwerpadvies van de gewestelijke regulatoren over een toekomstige noodleverancier

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Leveringsvergunningen
16.01.2018

Presentatie bij het parlement over de energiearmoede

PowerPoint presentatie bij het parlement over de energiearmoede in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Categorieën :
 • Sociale aspecten
 • ,
 • Regulatoren
 • ,
 • Sociaal cliënteel
 • ,
 • Beschermde klanten
15.01.2018

Distributietarieven Elek 2018 voor publicatie.xlsx

Distributietarieven Elek 2018 voor publicatie (weg vergoeding)

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Tarieven
15.01.2018

Distributietarieven Gas 2018 voor publicatie

Distributietarieven Gas 2018 voor publicatie (weg vergoeding)

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Tarieven
15.01.2018

Tarieven van 1ste januari 2018 tot 31 december 2018

Tarieven van 1ste januari 2018 tot 31 december 2018

Categorieën :
 • Tarieven
12.01.2018

Beslissing 59 betreffende de aanpassing van de tarieven voor de doorrekening van de kosten voor het gebruik van het transmissienet, de aanpassing van de wegenisretributie

Conform de ordonnanties en tariefmethodes voor elektriciteit en gas, worden de distributietarieven automatisch aangepast na de jaarlijkse indexering van de post van de wegenisretributie. Bovendien worden de tarieven voor de doorrekening van de transmissiekosten en de verschillende toeslagen van de distributienetbeheerder ook jaarlijks aangepast. Deze beslissing keurt de door SIBELGA doorgevoerde aanpassingen voor het jaar 2018 goed.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Tarieven
31.12.2017

Deactiveringen - Maandelijkse statistieken

Informatie over het aantal deactiveringen uitgevoerd door de distributienetbeheerder (“DNB” of “Sibelga”).

Categorieën :
 • Beheer van het net
31.12.2017

Leveringspunten - Maandelijkse statistieken

Informatie over de actieve, inactieve en geactiveerde leveringspunten gas en elektriciteit, uitgesplitst volgens het professioneel of huishoudelijk cliënteel en volgens “laag-” of “hoogspanning" (alleen voor elektriciteit). Voor elektriciteit is een elektrische laagspanning, "B", lager dan of gelijk aan 1 kilovolt (1 kV) , terwijl een elektrische hoogspanning, "H", hoger is dan een kilovolt (1 kV).

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Marktmodel
31.12.2017

Marktaandelen - Maandelijkse statistieken

Informatie over de marktaandelen van de leveranciers die houder zijn van een leveringsvergunning voor energie die geldig is in het Brussels Gewest, in aantal leveringspunten en in volume.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Marktaandelen
31.12.2017

Regionale sociale klanten - Maandelijkse statistieken

Informatie over het aantal klanten van wie het verbruik wordt gefactureerd door de distributienetbeheerder (“DNB” of “Sibelga”).

Categorieën :
 • Sociale aspecten
31.12.2017

Vermogenbegrenzers - Maandelijkse statistieken

Informatie over het aantal vermogensbegrenzers (actief, ingeschakeld, uitgeschakeld en in vervanging), uitgesplitst volgens het vermogen van de begrenzer en het type bescherming.

Categorieën :
 • Sociale aspecten
 • ,
 • Elektriciteit
19.12.2017

Beschermde klanten - Kwartaalstatistieken K3 2017

De aardgas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in cijfers (Kwartaalgegevens)

Categorieën :
 • Sociale aspecten
19.12.2017

Groenestroom - Kwartaalstatistieken K3 2017

De aardgas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in cijfers (Kwartaalgegevens).

Categorieën :
 • Groene stroom
 • ,
 • Marktmodel
19.12.2017

Maarktaandelen - Kwartaalstatistieken K3 2017

De aardgas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in cijfers (Kwartaalgegevens).

Categorieën :
 • Marktmodel
 • ,
 • Marktaandelen
19.12.2017

Switch Percentage - Kwartaalstatistieken K3 2017

De aardgas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in cijfers (Kwartaalgegevens).

Categorieën :
 • Marktmodel
 • ,
 • Overstapkosten
18.12.2017

BRUGEL krijgt een nieuwe opdracht : de controle van de waterprijs

BRUGEL, de Brusselse regulator voor energie, ontvangt aanvullende bevoegdheden en nieuwe opdrachten in de watersector, waaronder de controle van de watertarieven.

Categorieën :
 • Regulatoren
 • ,
 • Water
15.12.2017

Voorstel 20 met betrekking tot de vermenigvuldigingsfactor toegepast op warmtekrachtkoppeling in collectieve huisvesting – Analyse van de economische parameters.

De analyse van het steunniveau voor de WKK-installaties in collectieve huisvesting laat toe om te bevestigen dat het huidig steunniveau adequaat is om toe te laten de gewenste terugverdientermijn van vijf jaar te bereiken, met uitzondering van de vermogensklasse lager of gelijk aan 15 kWe, voor dewelke BRUGEL een verlaging van de coëfficiënt voorstelt van 20%.

Categorieën :
 • Groene stroom
08.12.2017

Advies 253 betreffende de overdracht van de leveringsvergunning voor gas en de leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van Eneco België B.V. aan Eneco Belgium NV.

Het bedrijf Eneco België B.V. heeft een aanvraag ingediend voor de overdracht van de leveringsvergunning voor gas en de leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan het bedrijf Eneco Belgium NV. BRUGEL geeft een gunstig advies.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Leveringsvergunningen
08.12.2017

Advies 254 betreffende de hernieuwing van de leveringsvergunning voor gas en de leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest na de overname van de onderneming ENI GAS & POWER NV

Het bedrijf ENI GAS & POWER N.V. heeft een aanvraag ingediend voor de hernieuwing van de leveringsvergunning voor gas en de leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest na de overname door het bedrijf ENECO België B.V. BRUGEL geeft een gunstig advies.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Leveringsvergunningen
08.12.2017

Studie 25 betreffende het Observatorium van de prijzen "Professionele klanten" - 2009-2016 - Executive summary.

Deze studie presenteert de evolutie van de elektriciteits- en aardgasprijzen en hun componenten voor professionele klanten.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Tarieven
24.11.2017

Advies 252 betreffende het programma van de openbare dienstopdrachten 2018 van SIBELGA

BRUGEL legt jaarlijks een advies voor over het ODO-programma van Sibelga. Voor 2018 worden vermeld: - Beheersing van het budget sociaal cliënteel, gekenmerkt door een toename van de activiteit “vermogensbegrenzer” en een stabilisatie van het aantal beschermde gezinnen. - Wat de opdracht risicopreventie bij het gebruik van aardgas betreft, is BRUGEL van mening dat Sibelga in het kader van het conversieproject L-gas/H-gas (communicatie vanaf 2018) haar preventiedienst zou moeten versterken en meer middelen zou moeten inzetten. - Op het vlak van openbare verlichting geeft het ODO-programma een update van de strategische visie van Sibelga. Sibelga plant de voorbereiding van een nieuwe overheidsopdracht voor verlichtingstoestellen, voornamelijk ledtoestellen aangezien de andere technologieën geleidelijk aan worden afgebouwd. Ingevolge de wijzigingen aan de ordonnanties die gepland zijn voor 2018 en het ODO-budget beïnvloeden, wil BRUGEL in de loop van het jaar een aanpassing van deze budgetten ontvangen.

Categorieën :
 • Sociale aspecten
 • ,
 • Beheer van het net
 • ,
 • Regulatoren
14.11.2017

Beslissing 54bis betreffende de tariefsaldi gerapporteerd door de netbeheerder SIBELGA met betrekking tot het boekjaar 2016 - Elektriciteit

Conform de tariefmethodologie 2015-2019 controleert BRUGEL jaarlijks de tariefsaldi gerapporteerd door de netbeeheerder SIBELGA. Deze beslissing stelt de saldi voor voor het boekjaar 2016, evenals de aandachtspunten die BRUGEL bij deze controle heeft aangestipt.

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Tarieven
14.11.2017

Beslissing 55bis betreffende de tariefsaldi gerapporteerd door de netbeheerder SIBELGA met betrekking tot het boekjaar 2016 - Gas

Conform de tariefmethodologie 2015-2019 controleert BRUGEL jaarlijks de tariefsaldi gerapporteerd door de netbeeheerder SIBELGA. Deze beslissing stelt de saldi voor voor het boekjaar 2016, evenals de aandachtspunten die BRUGEL bij deze controle heeft aangestipt.

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Tarieven
09.11.2017

Advies 249 betreffende het investeringsplan voor aardgas, voorgesteld door de Brusselse distributienetbeheerder voor de periode 2018-2022

Dit advies van BRUGEL heeft betrekking op het investeringsplan gas voor de periode 2018-2022, ingediend door de distributienetbeheerder SIBELGA. In dit advies spreekt BRUGEL zich uit voor de goedkeuring van het investeringsplan 2018-2022 door de Regering. Het voorgestelde plan beantwoordt inderdaad aan de behoefte inzake capaciteit en kwaliteit van de bevoorrading van de Brusselse gebruikers.

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Beheer van het net
09.11.2017

Advies 250 betreffende het Investeringsplan voor elektriciteit, voorgesteld door de Brusselse gewestelijke transmissienetbeheerder ELIA voor de periode 2018-2028

Dit advies van BRUGEL heeft betrekking op het voorstel voor het investeringsplan elektriciteit voor de periode 2018-2028, ingediend door de Brusselse gewestelijke transmissienetbeheerder ELIA. In dit advies beveelt BRUGEL aan dat de Regering het investeringsplan 2018-2028 goedkeurt. Het plan voldoet immers aan de behoeften in termen van capaciteit en kwaliteit van de bevoorrading van de Brussels gebruikers. BRUGEL vestigt echter de aandacht van de Regering op de verschillende uitstellen van investeringen als gevolg van de problematiek van de elektromagnetische straling.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Beheer van het net
09.11.2017

Advies 251 betreffende het Investeringsplan voor elektriciteit, voorgesteld door de Brusselse distributienetbeheerder voor de periode 2018-2022

Dit advies van BRUGEL heeft betrekking op het voorstel van investeringsplan elektriciteit voor de periode 2018-2022, ingediend door de distributienetbeheerder SIBELGA. In dit advies spreekt BRUGEL zich uit voor de goedkeuring van het investeringsplan 2018-2022 door de Regering. Het voorgestelde plan beantwoordt inderdaad aan de behoefte inzake capaciteit en kwaliteit van de bevoorrading van de Brusselse gebruikers. Wat de prognoses voor de uitrol van intelligente meters in de periode 2019-2022 betreft, verzoekt BRUGEL SIBELGA om in het ontwerp van haar investeringsplan voor de periode 2019-2023 gedetailleerde informatie en aanvullende analyses voor de uitrol van dit type meters te verstrekken

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Beheer van het net
09.11.2017

Akkoord betreffende de overlegprocedure voor de tariefmethodologieën elektriciteit en gas voor de regulatoire periode 2020-2024

Akkoord betreffende de overlegprocedure voor de tariefmethodologieën elektriciteit en gas voor de regulatoire periode 2020-2024

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Tarieven
09.11.2017

Studie op initiatief 24 betreffende het fotovoltaïsche Park in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest - 2015

De studie van het fotovoltaïsch park 2015 analyseert in detail het type geïnstalleerde apparatuur, de productiviteit, de prijs, de dimensionering evenals de gemeentelijke distributie van de installaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bovendien maakt de aanwezigheid van bidirectionele meters het mogelijk een fijne analyse uit te voeren van het zelfverbruik, dat gemiddeld meer dan 50% bedraagt.

Categorieën :
 • Groene stroom
06.11.2017

Distributietarieven Elek van 1 januari 2018 tot 31 december 2018

Distributietarieven Elek van 1 januari 2018 tot 31 december 2018

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Tarieven
06.11.2017

Distributietarieven Gas van 1 januari 2018 tot 31 december 2018

Distributietarieven Gas van 1 januari 2018 tot 31 december 2018

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Tarieven
06.11.2017

Tarieven ODV van 1 januari 2018 tot 31 december 2018

Tarieven ODV van 1 januari 2018 tot 31 december 2018

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Tarieven
06.11.2017

Tarieven ODV van 1 januari 2018 tot 31 december 2018

Tarieven ODV van 1 januari 2018 tot 31 december 2018

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Tarieven
25.10.2017

Beslissing 57 betreffende de goedkeuring van het specifiek tariefvoorstel "Elektriciteit" van SIBELGA voor het jaar 2018.

Als gevolg van de in 2016 aan de tariefmethodologie aangebrachte wijzigingen, worden de tarieven voor de openbare dienstverplichtingen en de toeslag voor de vennootschapsbelasting jaarlijks geactualiseerd. Deze beslissing keurt de tarieven voor het jaar 2018 goed.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Tarieven
25.10.2017

Beslissing 58 betreffende de goedkeuring van het specifiek tariefvoorstel "GAS" van SIBELGA voor het jaar 2018.

Als gevolg van de in 2016 aan de tariefmethodologie aangebrachte wijzigingen, worden de tarieven voor de openbare dienstverplichtingen en de toeslag voor de vennootschapsbelasting jaarlijks geactualiseerd. Deze beslissing keurt deze tarieven voor het jaar 2018 goed.

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Tarieven
23.10.2017

Gezamenlijk rapport over de ontwikkeling van de elektriciteits- en gasmarkten in België

Vandaag publiceren de 4 Belgische regulatoren hun gezamenlijk rapport over de ontwikkeling van de elektriciteits- en de aardgasmarkten in België in 2016. Dit document geeft u het jaarlijks overzicht van de evolutie van de prijzen, de leverancierswissels, de marktaandelen, de hernieuwbare energie en het energieverbruik in België voor 2016. In het tweede deel van de nota vindt u de marktstatistieken.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Groene stroom
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Regulatoren
 • ,
 • Tarieven
28.09.2017

Observatorium van de gaz- en elektriciteitsprijzen - 2017 - K3

Observatorium van de gaz- en elektriciteitsprijzen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze editie bevat cijfers van de maanden juli tot september 2017.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Tarieven
27.09.2017

Marktstatistieken - 2017 - K2

De aardgas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in cijfers. Deze editie bevat cijfers van de maanden april tot juni 2017.

Categorieën :
 • Sociale aspecten
 • ,
 • Elektriciteit
 • ,
 • Groene stroom
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Marktmodel
20.09.2017

Studie 18bis betreffende de analyse van de procedure in het vredegerecht inzake de ontbinding van contracten.

Deze studie 18bis is een vervolg op de publicatie van de studie 18 in maart 2017 onderworpen aan een openbare raadpleging Na analyse van de uitgebrachte adviezen en rekening houdend met relevante opmerkingen, heeft BRUGEL de initiële versie van zijn studie verder uitgewerkt. Voorts heeft BRUGEL een advies opgesteld waarin enerzijds, de bevindingen, anderzijds de mogelijke oplossingen in het kader van het doelsysteem, nader worden uiteengezet. Het geheel van deze studie schetst de hoofdpunten van een nieuwe aanpak van de bescherming van de huishoudelijke klanten zonder in te gaan op de operationele details van de toepassing van het doelsysteem.

Categorieën :
 • Sociale aspecten
 • ,
 • Regulatoren
 • ,
 • Sociaal cliënteel
 • ,
 • Beschermde klanten
11.09.2017

De 21 bijzondere opdrachten van BRUGEL

De 21 bijzondere opdrachten die aan de regulator toegekend zijn.

Categorieën :
 • Regulatoren
08.09.2017

Advies 247 betreffende het voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de promotie van groene elektriciteit.

BRUGEL heeft haar advies gegeven betreffende het besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2015 betreffende de promotie van groene elektriciteit. De belangrijkste punten van dit advies hebben betrekking op: - de afschaffing van de geldigheidsduur voor de GSC; - de inachtneming van de mogelijke opbrengsten van GO’s voor het vaststellen van het vereiste steunniveau; - het uitstellen van de datum waarop het compensatieprincipe zal worden afgeschaft.

Categorieën :
 • Groene stroom
 • ,
 • Regulatoren
08.09.2017

Advies 248

Betreffende de erkenningsaanvraag van de beheerder van het tractienet spoor ingediend door Infrabel bij de Algemene Directie Energie

Categorieën :
 • Beheer van het net
08.09.2017

Beslissing 56

Betreffende de handtekeningdeleatie bij BRUGEL.

Categorieën :
 • Regulatoren
08.09.2017

Studie op eigen initiatief 23

Betreffende de ontwikkeling van een infrastructuurnetwerk van voor het publiek toegankelijke CNG-tankpunten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Beheer van het net
08.09.2017

Verslag 41 - Jaarverslag 2016

Thematisch verslag 02 die de synthetische versie van het jaarverslag 2016 aanvult. Deze behandelt de Klachtenbehandeling en werking van de Geschillendienst.

Categorieën :
 • Sociale aspecten
 • ,
 • Regulatoren
 • ,
 • Klachten
 • ,
 • Consumentenrechten
08.09.2017

Verslag 42 - Jaarverslag 2016

Thematisch verslag 03 die de synthetische versie van het jaarverslag 2016 aanvult. Deze behandelt de Rechten van de huishoudelijke afnemers en werking van de gas- en elektriciteitsmarkten.

Categorieën :
 • Sociale aspecten
 • ,
 • Regulatoren
08.09.2017

Verslag 43 - Jaarverslag 2016

Thematisch verslag 04 die de synthetische versie van het jaarverslag 2016 aanvult. Deze behandelt de werking van de markt voor groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong

Categorieën :
 • Groene stroom
 • ,
 • Regulatoren
08.09.2017

Verslag 44 - Jaarverslag 2016

Thematisch verslag 01 die de synthetische versie van het jaarverslag 2016 aanvult. Deze behandelt de elektriciteits- en gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Regulatoren
 • ,
 • Tarieven
08.09.2017

Voorstelling 19 betreffende de vermenigvuldigingscoëfficient toegepast op fotovoltaïsche installatie - Analyse van de economische parameters.

In zijn jaarlijkse beoordeling van het steunniveau aan fotovoltaïsche installaties is BRUGEL van mening dat de huidige economische parameters het mogelijk maken om de toekenningsgraad aan groenestroomcertificaten met 15% naar beneden bij te stellen, met behoud van een terugverdientermijn van 7 jaar en een aantrekkelijk rendement.

Categorieën :
 • Groene stroom
07.09.2017

Categorieën :
 • Tarieven
07.09.2017

Description Tarifs Non-Périodiques Gaz.xlsx

Categorieën :
 • Tarieven
07.09.2017

Description Tarifs Non-Périodiques Mix.xlsx

Categorieën :
 • Tarieven
07.09.2017

Nietperiodieketarieven_Elek.pdf

Tarieven Aansluiting – Werken - Technische prestaties

Categorieën :
 • Tarieven
07.09.2017

Rapport-Avis BRUGEL

Rapport avis

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
07.09.2017

Rapport-Avis BRUGEL

Rapport avis

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
25.08.2017

Beslissing 53

Betreffende het huishoudelijk reglement van BRUGEL

Categorieën :
 • Regulatoren
25.08.2017

Informatienota voor de houders van een fotovoltaïsche installatie

Informatienota voor de houders van een fotovoltaïsche installatie

Categorieën :
 • Groene stroom
25.08.2017

Informatienota voor de houders van een warmtekrachtkoppelingsinstallatie

Informatienota voor de houders van een warmtekrachtkoppelingsinstallatie

Categorieën :
 • Groene stroom
24.08.2017

Aaanvraag van het statuut van 'beschermde afnemer'

Formulier voor de aanvraag van het statuut van 'beschermde afnemer'

Categorieën :
 • Sociale aspecten
 • ,
 • Beschermde klanten
23.08.2017

Aanvraag schadevergoeding

Aanvraag schadevergoeding - Elektriciteit & Gas

Categorieën :
 • Tegemoetkoming
22.08.2017

Klachtenformulier - geschillendienst

Formulier voor het indienen van een klacht bij de geschillendienst van BRUGEL

Categorieën :
 • Klachten
 • ,
 • Consumentenrechten
15.08.2017

1a. WKK - certificatie van een installatie

Aanvraagformulier voor de certificering van een warmtekrachtkoppelingsinstallatie

Categorieën :
 • Groene stroom
14.08.2017

1b. Fotovoltaïsche - certificering van een installatie

Aanvraagformulier voor certificering van een fotovoltaïsche installatie.

Categorieën :
 • Groene stroom
13.08.2017

2. Inschrijving Volmachthouder

Aanvraagformulier van inschrijving van een volmachthouder.

Categorieën :
 • Groene stroom
12.08.2017

3. Verkoop - Groenestroomcertificaten

Formulier voor de verkoop van groenestroomcertificaten.

Categorieën :
 • Groene stroom
11.08.2017

4. Wijziging van de houder

Aanvraagformulier voor wijziging van de houder.

Categorieën :
 • Groene stroom
10.08.2017

5. Wijziging van de groenemeter

Aanvraagformulier voor de wijziging van de groenemeter.

Categorieën :
 • Groene stroom
09.08.2017

6. Uitbreiding van een fotovoltaïsche installatie

Aanvraagformulier voor certificatie van een uitbreiding van een fotovoltaïsche installatie.

Categorieën :
 • Groene stroom
08.08.2017

7. Wijziging van een fotovoltaïsche installatie

Formulier van verklaring van een wijziging van een fotovoltaïsche installatie.

Categorieën :
 • Groene stroom
15.07.2017

1. GO - annulering van Garanties van Oorsprong

Formulier voor de annulering van garanties van oorsprong voor de brandstofmix in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Categorieën :
 • Groene stroom
14.07.2017

2. GO - Verkoopsformulie

Formulier voor de transactie van garanties van oorspong

Categorieën :
 • Groene stroom
13.07.2017

3. GO - Opening van een rekening

Aanvraagformulier voor de opening van een rekening voor overdraagbare Garanties van Oorsprong (GO)

Categorieën :
 • Groene stroom
12.07.2017

4. GO - Know your Customer

Vragenlijst "Know your Customer"

Categorieën :
 • Groene stroom
30.06.2017

1. VERHUIZING - Energieovername

Energieovernamedocument in geval van verhuizing, (ver)koop/(ver)huur van een gebouw, echtscheiding, overlijden, ....

Categorieën :
 • Verhuis
30.06.2017

Advies 243 - Voorontwerp ordonnantie 2017

Betreffende het voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de gas- en de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gas- en de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de gas-en de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de ordonnantie van 12 december 1991 houdende oprichting van begrotingsfondsen.

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Marktmodel
30.06.2017

Advies op eigen initiatief 246

Betreffende de ontwikkeling van de nieuwe energiediensten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Regulatoren
30.06.2017

Beslissing 43bis betreffende het personeelsplan van BRUGEL voor het jaar 2017.

Betreffende het personeelsplan van BRUGEL voor het jaar 2017 - gewijzigde versie na syndicale consultatie en advies van de Minister

Categorieën :
 • Regulatoren
30.06.2017

Studie op eigen initiative 21bis

Betreffende de groepsaankopen van elektriciteit en gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Tarieven
30.06.2017

Verslag na openbare raadpleging 40

Betreffende de groepsaankopen van elektriciteit en gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Tarieven
29.06.2017

2. VERHUIZING - Energieovername - A+/A- meters

Energieovernamedocument in geval van verhuizing, (ver)koop/(ver)huur van een gebouw, echtscheiding, overlijden, .... VERSIE VOOR A+/A- METERS

Categorieën :
 • Verhuis
28.06.2017

2. MOVING HOUSE - Energy transfer - A+/A- meters

Energy transfer document - English version - Agreement on meter readings in the following situations: moving house, buying/selling/letting/renting a building, divorce, death, etc - SPECIAL VERSION for A+/A- meters

Categorieën :
 • Verhuis
16.06.2017

Advies 244

Betreffende de problematiek van de conversie van het Brusselse aardgasnet en de annpassing van de binneninstallaties van de verbruikers om met rijk gas te kunnen werken.

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Beheer van het net
16.06.2017

Advies 242

Betreffende het verslag van de distributienetbeheerder over de uitvoering van de openbare dienstopdrachten inzake elektriciteit en gas voor het jaar 2016. Voor de gedeelten 'openbare verlichting' en 'veiligheid gasinstallaties'

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Beheer van het net
16.06.2017

Observatorium van de gaz- en elektriciteitsprijzen - 2017-K2

Observatorium van de gaz- en elektriciteitsprijzen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze editie bevat cijfers van de maanden april tot juni 2017.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Marktmodel
01.06.2017

Marktstatistieken - 2017-K1

De aardgas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in cijfers. Deze editie bevat cijfers van de maanden januari tot maart 2017.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Marktmodel
01.06.2017

Verslag 39 - Jaarverslag 2016

Betreffende de uitvoering van haar verplichtingen voor het jaar 2016.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Groene stroom
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Marktmodel
 • ,
 • Regulatoren
 • ,
 • Tarieven
 • ,
 • Sociaal cliënteel
 • ,
 • Jurisprudentie
29.05.2017

Observatorium van de gaz- en elektriciteitsprijzen - 2017-K1

Observatorium van de gaz- en elektriciteitsprijzen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze editie bevat cijfers van de maanden januari tot maart 2017.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Marktmodel
18.05.2017

Advies 241

Betreffende de publicatie van een lijst met de elektriciteitsproductie-eenheden die als opkomstige technologie zijn erkend, volgens artikel 69 lid II van de verordening (EU) 2016/631.

Categorieën :
 • Groene stroom
18.05.2017

Beslissing 50

Betreffende de aanvraag van Ökofen Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft m.b.H voor de classificatie van de elektriciteitsproductie-eenheid als opkomende technologie

Categorieën :
 • Elektriciteit
18.05.2017

Beslissing 51

Betreffende de aanvraag van Remeha NV voor de classificatie van de elektriciteitsproductie-eenheid als opkomende technologie

Categorieën :
 • Elektriciteit
18.05.2017

Beslissing 52

Betreffende de aanvraag van SenerTec GmbH voor de classificatie van de elektriciteitsproductie-eenheid als opkomende technologie

Categorieën :
 • Elektriciteit
03.05.2017

Advies 240

Betreffende de openbare raadpleging van de CREG betreffende de wijzigingen aangebracht aan het charter voor goede praktijken voor online prijsvergelijking voor elektriciteit en gas

Categorieën :
 • Tarieven
21.04.2017

Verslag na openbare consultatie 38

Betreffende de criteria voor het toestaan van afwijkingen van bepalingen van de netcodes op europees niveau.

Categorieën :
 • Marktmodel
21.04.2017

Beslissing 47

Betreffende de modaliteiten voor de voorstelling van de meetgegevens.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Beheer van het net
01.04.2017

Rapport-Avis BRUGEL

Rapport avis

Categorieën :
 • Tarieven
01.04.2017

Strategische visie BRUGEL

BRUGEL speelt een essentiële rol als regulator van de energiemarkt. Om de hoofdlijnen te bepalen die onze ontwikkeling de komende jaren zullen afbakenen, is BRUGEL een globale denkoefening begonnen over zijn opdracht, zijn visie, zijn waarden en zijn te bereiken doelstellingen. In dit document ontdekt u de uitdagingen en doelstellingen die BRUGEL voor zichzelf als ideaal heeft gedefinieerd, evenals de strategie die wij willen toepassen om dit ideaal te bereiken. Het is een ambitieuze maar realistische tool voor het beheer, de evaluatie en continue verbetering van onze activiteiten.

Categorieën :
 • Regulatoren
24.03.2017

Advies 239

Betreffende de toekenning van een leveringsvergunning voor gas en een leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de onderneming ELINDUS BVBA

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
 • ,
 • Gas
24.03.2017

Beslissing 49

Betreffende de aaanstelling van de leden van de Geschillendienst van BRUGEL.

Categorieën :
 • Regulatoren
10.03.2017

Studie 18

Betreffende de kwantitatieve en kwalitatieve analyse van het vredegerecht beslissingen over beëindiging van contracten.

Categorieën :
 • Sociale aspecten
10.03.2017

Verslag 36

Betreffende het te implementeren reglementair kader voor de goede werking van de flexibiliteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Categorieën :
 • Marktmodel
10.03.2017

Advies 238

Betreffende de verslagen van de distributienetbeheerder voor elektriciteit en gas voor het jaar 2015: inzake de kwaliteit van de dienstverlening en de schadevergoedingsregeling zoals de niet-discriminerende praktijken tegenover de leveranciers.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Beheer van het net
10.03.2017

Beslissing 46

Betreffende de invoering van het procedurereglement van de Geschillendienst van BRUGEL Na consultatie.

Categorieën :
 • Regulatoren
10.03.2017

Marktstatistieken - 2016-K4

De aardgas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in cijfers. Deze editie bevat cijfers van de maanden oktober tot december 2016.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Marktmodel
10.03.2017

Verslag na openbare consultatie 37

Betreffende de invoering van het procedurereglement van de Geschillendienst van BRUGEL.

Categorieën :
 • Sociale aspecten
23.02.2017

Ontwerp van advies 236

Betreffende de problematiek van de conversie van het Brusselse aardgasnet en de aanpassing van de binneninstallaties van de verbruikers om met rijk gas te kunnen werken.

Categorieën :
 • Gas
10.02.2017

Studie 17

Betreffende de taken en verantwoordelijkheden van de actoren die betrokken zijn bij de omschakeling van L-gas naar H-gas. Opgesteld op basis van artikel 30bis van de elektriciteitsordonnantie.

Categorieën :
 • Beheer van het net
 • ,
 • Gas
10.02.2017

Studie 19

Betreffende de analyse van de correcte facturatie van de distributietarieven door de distributienetbeheerder SIBELGA.

Categorieën :
 • Beheer van het net
 • ,
 • Gas
10.02.2017

Studie 20

Betreffende de ontwikkeling van voor het publiek toegankelijke herlaadinfrastructuren voor elektrische voertuigen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Categorieën :
 • Beheer van het net
 • ,
 • Elektriciteit
10.02.2017

Observatorium van de gaz- en elektriciteitsprijzen - 2016-K4

Observatorium van de gaz- en elektriciteitsprijzen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze editie bevat cijfers van de maanden oktober tot december 2016.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Marktmodel
23.01.2017

Criteria-voor-afwijkingen

Categorieën :
 • Regulatoren
16.01.2017

Tarieven aangepast de 16/01/17 (weg vergoeding)

Categorieën :
 • Tarieven
13.01.2017

Advies 235

Betreffende de ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 20/01/2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid. Opgesteld op verzoek van de minister die bevoegd is voor water en energie.

Categorieën :
 • Tarieven
13.01.2017

Beslissing 45

Betreffende de aanpassing van de tarieven voor de doorrekening van de kosten voor het gebruik van het transmissienet, de aanpassing van de wegenisretributie.

Categorieën :
 • Tarieven
13.01.2017

Beslissing 43

Betreffende het personeelsplan van BRUGEL voor het jaar 2017.

Categorieën :
 • Regulatoren
01.01.2017

Categorieën :
 • Tarieven
01.01.2017

MdR Gaz 2017-2019.xlsx

Categorieën :
 • Tarieven
01.01.2017

T15 Elec Distribution NL.pdf

Categorieën :
 • Tarieven
01.01.2017

T15 Elec OSP NL.pdf

Categorieën :
 • Tarieven
01.01.2017

T15 Gaz Distribution NL.pdf

Categorieën :
 • Tarieven
21.12.2016

Advies 234

Betreffende de problematiek van de elektriciteitsbevoorrading van de stroomafwaartse afnemers van het tractienet spoor en het elektriciteitsnet van de MIVB.

Categorieën :
 • Beheer van het net
 • ,
 • Elektriciteit
21.12.2016

Studie 16

Betreffende de evolutie van de elektriciteits- en aardgasprijzen voor de professionele klanten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 2009 tot 2015

Categorieën :
 • Tarieven
 • ,
 • Gas
12.12.2016

Beslissing 44

Betreffende de klacht ingediend door de heer X tegen de netwerkkosten van SIBELGA.

Categorieën :
 • Tarieven
 • ,
 • Jurisprudentie
02.12.2016

VERLAGING VAN DE DISTRIBUTIETARIEVEN VOOR GAS EN ELEKTRICITEIT IN HET BRUSSELS GEWEST

BRUGEL, de Brusselse regulator voor energie, wijzigt de oorspronkelijk voor 5 jaar vastgelegde distributietarieven voor gas en elektriciteit. Directe winst voor de Brusselse verbruiker, die zijn factuur zal zien dalen. Dankzij de inspanningen van BRUGEL en in overleg met de distributienetbeheerder SIBELGA, zal de totale impact op de factuur van een gemiddelde Brusselse klant voor elektriciteit en gas met ongeveer 30 euro incl. btw dalen tegenover wat hij normaal in 2017 zou moeten betalen.

Categorieën :
 • Tarieven
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Elektriciteit
25.11.2016

Advies 232

Betreffende het programma van de openbare dienstopdrachten 2017 van SIBELGA.

Categorieën :
25.11.2016

Beslissing 41

Betreffende de goedkeuring van het specifiek tariefvoorstel "elektriciteit' van SIBELGA voor het jaar 2017-2019 en de bestemming van het tariefreguleringsfonds 'elektriciteit'.

Categorieën :
 • Tarieven
 • ,
 • Elektriciteit
25.11.2016

Beslissing 42

Betreffende de goedkeuring van het specifiek tariefvoorstel 'GAS' van SIBELGA voor het jaar 2017-2019 en de bestemming van het tariefreguleringsfonds 'GAS'.

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Tarieven
25.11.2016

Marktstatistieken - 2016-K3

De aardgas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in cijfers. Deze editie bevat cijfers van de maanden juli tot september 2016.

Categorieën :
 • Gas
25.11.2016

Studie 15

Betreffende de stand van zaken van de verschillende initiatieven genomen in de buurlanden van België wat betreft de omschakeling van de netten arm gas naar rijk gas.

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Beheer van het net
25.11.2016

Advies 233

Betreffende de modaliteiten van de overdracht van het beheer van de meetgegevens van de installaties voor de productie van groene elektriciteit.

Categorieën :
 • Groene stroom
 • ,
 • Regulatoren
10.11.2016

Advies 228

Betreffende het Investeringsplan voor elektriciteit, voorgesteld door de Brusselse distributienetbeheerder voor de periode 2017-2021

Categorieën :
 • Beheer van het net
 • ,
 • Elektriciteit
10.11.2016

Advies 229

Betreffende het investeringsplan voor elektriciteit, voorgesteld door de Brusselse gewestelijke transmissienetbeheerder voor de periode 2017-2027.

Categorieën :
 • Beheer van het net
 • ,
 • Elektriciteit
10.11.2016

Advies 230

Betreffende de toekenning van een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de onderneming RWE Supply & Trading GmbH.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
 • ,
 • Gas
10.11.2016

Advies 231

Betreffende de overdracht van de leveringsvergunning voor gas en elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van Electrabel Customer Solutions N.V. aan Electrabel N.V.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
 • ,
 • Gas
10.11.2016

Beslissing 39

Betreffende de aanpassingen aangebracht aan de tariefmethodologie van BRUGEL op 1 september 2014 - Elektriciteit.

Categorieën :
 • Tarieven
 • ,
 • Elektriciteit
10.11.2016

Beslissing 40

Betreffende de aanpassingen aangebracht aan de tariefmethodologie van BRUGEL op 1 september 2014 - GAS.

Categorieën :
 • Tarieven
 • ,
 • Gas
10.11.2016

R16-0043

Wanneer een syndicus een contract voor elektriciteit en voor aardgas met een leverancier afsluit, is de bescherming die in de elektriciteit- en gasordonnanties voorgeschreven is voor huishoudelijke afnemers niet van toepassing in het geval dat de leverancier redelijkerwijs niet kon weten dat de gas- en elektriciteitsvoorziening eveneens gericht was op de privégedeelten van het appartementsgebouw

Categorieën :
28.10.2016

Advies 227

Betreffende het Investeringsplan voor aardgas, voorgesteld door de Brusselse distributienetbeheerder SIBELGA, voor de periode 2017 - 2021.

Categorieën :
 • Beheer van het net
 • ,
 • Gas
28.10.2016

Observatorium van de gaz- en elektriciteitsprijzen- 2016-K3

Observatorium van de gas- en electriciteitsprijzen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze editie bevat cijfers van de maanden juli tot september 2016.

Categorieën :
 • Beheer van het net
28.10.2016

Studie 14

Betreffende de invoering van mechanismen voor solidaire tarifering.

Categorieën :
 • Tarieven
19.10.2016

AVI_20140730_CDU_TarifsNL

Categorieën :
 • Tarieven
14.10.2016

Ontwerp van beslissing 38

Betreffende de invoering van het procedurereglement van de Geschillendienst van BRUGEL

Categorieën :
 • Sociale aspecten
14.10.2016

Questionnaire-version-NL.pdf

Questionnaire-version-NL.pdf

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
14.10.2016

Studie 13

Betreffende de ontwikkeling van de flexibiliteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
30.09.2016

Marktstatistieken - 2016-K2

De aardgas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in cijfers. Deze editie bevat cijfers van de maanden april tot juni 2016.

Categorieën :
 • Marktmodel
30.09.2016

Ontwerp beslissing 36

Betreffende de aanpassingen aangebracht aan de tariefmethodologie van BRUGEL op 1st september 2014 - Elektriciteit.

Categorieën :
 • Tarieven
 • ,
 • Elektriciteit
30.09.2016

Ontwerp beslissing 37

Betreffende de aanpassingen aangebracht aan de tariefmethodologie van BRUGEL op 1st september 2014 - GAS.

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Tarieven
20.09.2016

Advies 225

Betreffende de hernieuwing van de leveringsvergunning voor gas en de leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als gevolg van de controlewijziging van de onderneming LAMPIRIS N.V.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
 • ,
 • Gas
20.09.2016

Advies 226

Betreffende de verguningsaanvraag voor levering van gas en elektriciteit levering Watz BVBA

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
 • ,
 • Gas
20.09.2016

Beslissing 35

Betreffende de administratieve sanctieprocedure tegen LAMPIRIS.

Categorieën :
20.09.2016

Marktstatistieken - 2016-K1

De aardgas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in cijfers. Deze editie bevat cijfers van de maanden januari tot maart 2016.

Categorieën :
 • Marktmodel
 • ,
 • Gas
20.09.2016

Verslag 35 - Jaarlijks verslag 2015

Betreffende de rechten van de residentiële afnemers en werking van de gas- en elektriciteitsmarkten voor 2015.

Categorieën :
 • Sociale aspecten
20.09.2016

Voorstel 18

Betreffende de vermenigvuldigingscoëfficiënt toegepast op fotovoltaïsche installaties - Analyse van de economische parameters.

Categorieën :
 • Groene stroom
15.09.2016

Categorieën :
 • Tarieven
02.09.2016

Advies 224

Betreffende het rapport van de distributienetbeheerder over de uitvoering van de openbare dienstopdrachten inzake elektriciteit en gas voor het jaar 2015. Voor de gedeelten 'openbare verlichting' en 'veiligheid van de gasinstallaties'.

Categorieën :
 • Beheer van het net
 • ,
 • Gas
02.09.2016

Voorstel 17

Betreffende de vermenigvuldigingscoëfficiënt toegepast op warmtekrachtkoppeling in collectieve huisvesting - Analyse van de economische parameters.

Categorieën :
 • Groene stroom
26.08.2016

Advies 222

Betreffende het voorontwerp van ministerieel besluit betreffende de accreditatie van certificerende instanties van groenestroom productie-installaties.

Categorieën :
 • Groene stroom
26.08.2016

Advies 223 - Voorlopig advies ter raadpleging.

Betreffende de problematiek van de elektriciteitsbevoorrading van de stroomafwaartse afnemers van het tractienet spoor en het elektriciteitsnet van de MIVB.

Categorieën :
 • Beheer van het net
 • ,
 • Elektriciteit
26.08.2016

Beslissing 33

Betreffende de tariefsaldi gerapporteerd door de netbeheerder SIBELGA met betrekking tot het boekjaar 2015 - Elektriciteit.

Categorieën :
 • Beheer van het net
 • ,
 • Elektriciteit
26.08.2016

Beslissing 34

Betreffende de tariefsaldi gerapporteerd door de netbeheerder SIBELGA met betrekking tot het boekjaar 2015 - Gas.

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Beheer van het net
20.08.2016

Statuut van Beschermde klant

Folder voor : Het statuut van Beschermde klant

Categorieën :
 • Sociale aspecten
 • ,
 • Beschermde klanten
08.07.2016

Observatorium van de gaz- en elektriciteitsprijzen - 2016-K2

Observatorium van de gas- en electriciteitsprijzen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze editie bevat cijfers van de maanden april tot juni 2016.

Categorieën :
 • Tarieven
08.07.2016

Verslag 31 - Jaarlijks verslag 2015

Betreffende de werking van de markt voor groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong voor het jaar 2015.

Categorieën :
 • Groene stroom
08.07.2016

Verslag 32 - Jaarlijks verslag 2015

Betreffende de uitvoering van haar verplichtingen voor het jaar 2015.

Categorieën :
08.07.2016

Verslag 33 - Jaarlijks verslag 2015

Betreffende de behandeling van klachten en de werking van de Geschillendienst voor het jaar 2015.

Categorieën :
08.07.2016

Verslag 33 - Jaarlijks verslag 2015

Betreffende de elektriciteits- en gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Categorieën :
 • Marktmodel
07.07.2016

Gezamenlijk rapport over de ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België

Vandaag publiceren de 4 Belgische regulatoren hun gezamenlijk rapport over de ontwikkeling van de elektriciteits- en de aardgasmarkten in België in 2015. Dit document geeft u het jaarlijks overzicht van de evolutie van de prijzen, de leverancierswissels, de marktaandelen, de hernieuwbare energie en het energieverbruik in België voor 2015. In het tweede deel van de nota vindt u de marktstatistieken.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Groene stroom
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Regulatoren
28.06.2016

Advies 221

Betreffende de toekenning van een leveringsvergunning voor gas en een leverginsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de onderneming RWE Supply & Trading GmbH.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
 • ,
 • Gas
28.06.2016

Studie 12

Betreffende de noodzaak van de installatie van klantendiensten in de nabijheid in van de afnemers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Op verzoek van de Minister van Energie.

Categorieën :
27.05.2016

Advies 220

Betreffende de ontwikkeling van voor het publiek toegankelijke herlaadinfrastructuren voor elektrische voertuigen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Categorieën :
 • Beheer van het net
 • ,
 • Elektriciteit
25.05.2016

Persbericht

Brugel informeert over de beslissing van het hof van beroep van Brussel in het kader van het beroep van de vennootschap Lampiris tegen de tariefbeslissingen van Brugel.

Categorieën :
 • Regulatoren
20.05.2016

R16-0005

Rechtzetting van meetgegevens - termijn van twee jaar - fout in de schatting - er werd geen rekening gehouden met de historische verbruik van het gezin

Categorieën :
13.05.2016

Beslissing 32

Betreffende de handtekeningdelegatie binnen BRUGEL- 2016.Opgesteld in toepassing van artikel 11 van het huishoudelijk reglement van BRUGEL.

Categorieën :
29.04.2016

R15-0017

Verhuizen - "MOZA"-procedure - ontbreken van document voor de overname van de energie - afsluiting van de meter

Categorieën :
29.04.2016

R16-0007

Vraag van opzegging van het energie contract - vrederechter - voorafgaande mededeling aan OCMW

Categorieën :
28.04.2016

R15-0090

Op grond van artikel 26bis van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat van kracht is sinds 20 juni 2011, werd het compensatiemechanisme tussen de hoeveelheden elektriciteit afgenomen van het distributienet en de hoeveelheden die op dit net werden geïnjecteerd, afgeschaft voor de installaties met een vermogen van meer dan 5 kVA.De begunstigde van deze compensatie moet dus een nieuw contract afsluiten bij een leverancier van zijn keuze voor de verkoop van zijn op het distributienet geïnjecteerde energie. Het jaarlijkse doorgeven van de meterstanden, zowel voor de afname als voor de injectie, aan de DNB, verplicht de DNB niet om de gegevens die niet met een contractuele activiteit zijn verbonden te behandelen en door te geven.

Categorieën :
21.04.2016

Marktstatistieken - 2015-K4

De aardgas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in cijfers. Deze editie bevat cijfers van de maanden oktober tot december 2015.

Categorieën :
 • Marktmodel
21.04.2016

Observatorium van de gaz- en elektriciteitsprijzen - 2016-K1

Observatorium van de gas- en electriciteitsprijzen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze editie bevat cijfers van de maanden januari tot maart 2016.

Categorieën :
 • Tarieven
13.04.2016

R15-0105

Inversie van de meters door de klager - mededeling van de EAN-codes van zijn buren aan de energieleverancier - contract afgesloten voor de verkeerde meter - geen geldig energiecontract - lancering van een MOZA-procedure door de leverancier.

Categorieën :
22.03.2016

R15-0104

Verbreking van de Staatszegels - correcte toepassing van artikel 219, §2 en artikel 6 van het Technisch reglement door de DNB want- de aantasting van de integriteit van de meter werd bewezen door Sibelga en de daling van het gemeten verbruik kon niet worden verklaard door een rationalisering van de gewoonten van de klager of een verandering van het soort activiteiten;- de verbruikskosten werden aangerekend aan de klager als enige bewoner van het gebouw.

Categorieën :
14.03.2016

R15-0039

Verplichting van de leverancier om over een contract te beschikken vooraleer de procedure voor verandering van leverancier op te starten

Categorieën :
10.03.2016

R15-0004

Verbruik zonder contract - het "fraude"-tarief - zegelbreuk - sluiten van de meter

Categorieën :
07.03.2016

R15-0005

Afsluiting van de meters door SIBELGA zonder waarschuwing van de nieuwe bewoner en correcte toepassing van de MOZA-procedure (procedure voor de afsluiting van de meter in afwezigheid van een gekende overnemer) door de leverancier omdat - de klager niet over een geldig energiecontract beschikte;- de nieuwe bewoner van het pand opzoeken alvorens een MOZA-aanvraag in te dienen bij SIBELGA;- verzoek aan de verbruiker om zijn contractsituatie zo snel mogelijk te regulariseren.

Categorieën :
19.02.2016

Beslissing 31

Betreffende het personeelsplan van BRUGEL voor het jaar 2016. Opgesteld in toepassing van artikel 6 en 42 van het Besluit van de Regering van het BHG van 23 mei 2014 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van Brussel Gas Elektriciteit (BRUGEL).

Categorieën :
04.02.2016

R15-0088

Schatting van de meterstanden wegens geen toegang tot de meter gedurende verscheidene jaren - afwezigheid van elementen voor de berekening die voor de schatting wordt gebruikt

Categorieën :
22.01.2016

Advies 219

Betreffende de hernieuwing van de leveringsvergunning voor gas en de leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als gevolg van de verandering van de naam van de onderneming WIND ENERGY POWER NV.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
22.01.2016

Beslissing 29 tot wijziging van beslissing 28

Betreffende de aanstelling van boekhouders en boekhouders-schatbewaarders.

Categorieën :
22.01.2016

Beslissing 30

Betreffende de aanpassing van de tarieven voor de doorrekening van de kosten voor het gebruik van het transmissienet, de aanpassing van de wegenisretributie 2016.

Categorieën :
 • Tarieven
 • ,
 • Beheer van het net
22.01.2016

R15-0071

Vaststelling van zegelverbreking (verbruik buiten contract) door Sibelga - Sibelga mag het standaardtarief niet toepassen voor de verbruiksperiode na de vaststelling van de zegelverbreking indien de meter niet binnen een redelijke termijn in orde werd gebracht.

Categorieën :
01.01.2016

T15 Electricité 2016.pdf

Categorieën :
 • Tarieven
01.01.2016

T15 Electricité 2016.pdf

Categorieën :
 • Tarieven
01.01.2016

T15 Gaz 2016.pdf

Categorieën :
 • Tarieven
01.01.2016

T15 Gaz 2016.pdf

Categorieën :
 • Tarieven
11.12.2015

Observatorium van de gaz- en elektriciteitsprijzen - 2015-K4

Observatorium van de gas- en electriciteitsprijzen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze editie bevat cijfers van de maanden oktober tot december 2015.

Categorieën :
 • Tarieven
27.11.2015

Advies 215

Betreffende het investeringsplan voor aardgas, voorgesteld door de Brusselse distributienetbeheerder SIBELGA, voor de periode 2016-2020.

Categorieën :
 • Beheer van het net
 • ,
 • Gas
27.11.2015

Advies 216

Betreffende het investeringsplan voor elektriciteit, voorgesteld dooor de Brusselse gewestelijke transmissienetbeheerder voor de periode 2016-2026.

Categorieën :
 • Beheer van het net
 • ,
 • Elektriciteit
27.11.2015

Advies 217

Betreffende het programma van de openbare dienstopdrachten 2016 van SIBELGA.

Categorieën :
 • Beheer van het net
 • ,
 • Gas
27.11.2015

Advies 218

Betreffende het investeringsplan voor elektriciteit, voorgesteld door de Brusselse distributienetbeheerder voor de periode 2016-2020.

Categorieën :
 • Beheer van het net
 • ,
 • Elektriciteit
17.11.2015

Advies 213

Betreffende de leveringsvergunning voor gas en elektriciteit aan de onderneming ELEGANT BVBA.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
 • ,
 • Gas
17.11.2015

Advies 214

Bettrefende de hernieuwing van de leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de onderneming ENERGY CLUSTER NV.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
 • ,
 • Elektriciteit
17.11.2015

Beslissing 28

Betreffende de aanstelling van de boekhouder, de vervangende boekhouder, de boekhouder-schatbevaarder en de vervangende boekhouder-schatbevaarder.

Categorieën :
03.11.2015

R15-0037

Uitvoering van werken door de onderaannemer van Sibelga - Stroomonderbreking gedurende meer dan 6 uur - aanvraag schadevergoeding - fout van een derde geen schadevergoeding

Categorieën :
30.10.2015

Beslissing 27

Betreffende de klacht ingediend door mevrouw X tegen de distributienetbeheerder Sibelga

Categorieën :
30.10.2015

R15-0069

Omdat de klager niet over een geldig energiecontract beschikte, heeft de leverancier een MOZA-procedure (procedure voor de afsluiting van de meter in afwezigheid van een gekende overnemer) gestart bij Sibelga. Sibelga heeft de meters bijgevolg afgesloten zonder voldoende te controleren of er geen nieuwe bewoner aanwezig was.

Categorieën :
30.10.2015

Rapport 30 - Jaarlijks verslag 2014

Betreffende de jaarlijkse rendementen van de warmtekrachtkoppelingsinstallaties uitgebaat gedurende 2014.

Categorieën :
 • Groene stroom
30.10.2015

Studie 11

Betreffende het fotovoltaïsche park in het Brussels hoofdstedelijk gewest - 2014.

Categorieën :
 • Groene stroom
30.10.2015

Voorstel 16

Betreffende de vermenigvuldingscoëfficiënt toegepast op fotovoltaïsche installaties - Analyse van de economische parameters -Oktober 2015.

Categorieën :
 • Groene stroom
16.10.2015

Advies 212

Betreffende het voorontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 29 november 2012 tot vastlegging van de quota van de groenestroomcertificaten voor de jaren 2013 en volgende

Categorieën :
 • Groene stroom
02.10.2015

Studie 10

Betreffende de invoering van een progressieve tariefering voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Categorieën :
 • Tarieven
 • ,
 • Elektriciteit
18.09.2015

Marktstatistieken - 2015-K2

De aardgas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in cijfers. Deze editie bevat cijfers van de maanden april tot juli 2015.

Categorieën :
 • Tarieven
 • ,
 • Gas
18.09.2015

Marktstatistieken - 2015-K3

De aardgas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in cijfers. Deze editie bevat cijfers van de maanden juli tot september 2015.

Categorieën :
 • Marktmodel
18.09.2015

Observatorium van de gaz- en elektriciteitsprijzen - 2015-K2

Observatorium van de gas- en electriciteitsprijzen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze editie bevat cijfers van de maanden april tot juni 015.

Categorieën :
 • Tarieven
 • ,
 • Gas
18.09.2015

Observatorium van de gaz- en elektriciteitsprijzen - 2015-K3

Observatorium van de gas- en electriciteitsprijzen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze editie bevat cijfers van de maanden juli tot september 2015.

Categorieën :
 • Tarieven
 • ,
 • Gas
09.09.2015

Advies 211

Betreffende het voorontwerp van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, aangenomen in eerste lezing op 9 juli 2015, tot opheffing en vervanging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2004 betreffende de promotie van groene elektriciteit en van de kwaliteitswarmtekrachtkoppeling.

Categorieën :
 • Groene stroom
09.09.2015

Studie 09

Betreffende de evolutie van elektriciteits- en aardgasprijzen voor de professionele klanten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de jaren 2009 tot 2014

Categorieën :
 • Tarieven
 • ,
 • Gas
21.08.2015

Verslag 24 - Jaarlijks verslag 2014

Betreffende de behandeling van klachten en de werking van de Geschillendienst voor het jaar 2014.

Categorieën :
21.08.2015

Verslag 26 - Jaarlijks verslag 2014

Betreffende de elektriciteits- en gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het jaar 2014.

Categorieën :
 • Marktmodel
 • ,
 • Gas
21.08.2015

Verslag 27 - Jaarlijks verslag 2014

Betreffende de uitvoering van haar verplichtingen voor het jaar 2014.Opgesteld in toepassing van artikel 30bis §2 9o van de elektriciteitsordonnantie.

Categorieën :
 • Marktmodel
 • ,
 • Elektriciteit
21.08.2015

Verslag 28 - Jaarlijks verslag 2014

Betreffende de werking van de markt voor groenestroomcertificaten, garanties van oorsprong en het systeem van herkenning van Waalse groenestrommcertificaten 2014.

Categorieën :
 • Groene stroom
 • ,
 • Marktmodel
21.08.2015

Verslag 29 - Jaarlijks verslat 2014

Betreffende de Rechten van de residentiële afnemers en werking van de gas- en elektriciteitsmarkten voor het jaar 2014.

Categorieën :
 • Marktmodel
 • ,
 • Gas
07.08.2015

Beslissing 25

Betreffende de door de CVBA SIBELGA gerapporteerde saldi met betrekking tot de exploitatiejaren 2013 en 20144 - ELEKTRICITEIT.

Categorieën :
 • Tarieven
 • ,
 • Elektriciteit
07.08.2015

Beslissing 26

Betreffende de door de CVBA SIBELGA gerapporteerde saldi met betrekking tot de exploitatiejaren 2013 en 2014 - GAS.

Categorieën :
 • Tarieven
 • ,
 • Gas
07.08.2015

R15-0022

De gebruiker van het distributienet moet een energiecontract van het type "residentieel" hebben indien hij van de maatregelen inzake de bescherming van de hoofdverblijfplaats wil genieten, zoals beschreven in de elektriciteits- en gasordonnanties.

Categorieën :
07.08.2015

Voorstel 15

Betreffende de aanpassing van de quota inzake groenestroomcertificaten

Categorieën :
 • Groene stroom
14.07.2015

Advies 210

Betreffende het verslag van de distributienetbeheerder SIBELGA over de niet - discriminerende praktijken ten opzichte van de leveranciers voor het jaar 2014.

Categorieën :
 • Beheer van het net
 • ,
 • Gas
02.07.2015

Advies 207

Betreffende het Federaal ontwikkelingsplan van Elia voor de periode 2015 - 2025 en het verslag van de milieueffectenbeoordeling van dit plan.

Categorieën :
 • Beheer van het net
02.07.2015

Advies 208

Betreffende de verzaking aan de leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door de onderneming Energy Cluster S.A.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
 • ,
 • Gas
02.07.2015

Advies 209

Betreffende de toekenning van een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de onderneming Wind Energy Power NV.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
 • ,
 • Gas
19.06.2015

Advies 206

Betreffende het rapport van de distributienetbeheerder over de uitvoering van de openbaredienstopdrachten inzake elektriciteit en gas voor het jaar 2014.Gegeven op basis van artikel 25 van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en op basis van artikel 19 van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Categorieën :
 • Beheer van het net
 • ,
 • Gas
19.06.2015

Gezamenlijk persbericht voor 2014

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België.

Categorieën :
 • Gas
17.06.2015

R15-0021

Rechtzetting van meetgegevens - termijn van twee jaar - schattingregels

Categorieën :
08.06.2015

R14-0037

De inschrijving van een Brusselse verbruiker op de website van een commerciële leverancier om een energiecontract te verkrijgen, staat niet gelijk met de bevestiging van een energiecontract voor de levering van energie.Artikel 25ter van de Elektriciteitsordonnantie stelt dat " De leverancier maakt, aan elke afnemer die erom verzoekt, binnen tien werkdagen een redelijk en niet-discriminerend voorstel van leveringscontract (...)".

Categorieën :
05.06.2015

Advies 205

Betreffende de openbare dienstverplichtingen van energieleveranciers in het kader van contracten afgesloten met syndici voor de levering van gas en elektriciteit aan residentiële gebouwenOpgesteld op basis van artikel 30bis, §2, 2o, van de elektriciteitsordonnantie van 19 juli 2001 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ("elektriciteitsordonnantie")

Categorieën :
 • Elektriciteit
05.06.2015

Beslissing 24

Betreffende het personeelsplan van BRUGEL voor het jaar 2015.Opgesteld in toepassing van artikel 6 en 42 van het Besluit van de Regering van het BHG van 23 mei 2014 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van Brussel Gas Elektriciteit (BRUGEL).

Categorieën :
05.06.2015

Marktstatistieken - 2015-K1

De aardgas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in cijfers. Deze editie bevat cijfers van de maanden januari tot maart 2015.

Categorieën :
 • Marktmodel
 • ,
 • Gas
27.05.2015

R14-0035

De officiële zegels op de elektriciteitsmeter van de klager werden verwijderd. Volgens de technische expertise van Sibelga liet deze handeling toe het glas of de kap van de meter te verwijderen, zodat het telwerk en de registratie van het verbruik gemanipuleerd konden worden. Aangezien de voornoemde meter niet langer geschikt was om het verbruik te registreren, werd deze vervangen door Sibelga en werd het frauduleus door de klager afgenomen stroomverbruik geschat overeenkomstig artikel 203 §2, al. 1 en 2 van het Technisch Reglement Elektriciteit.

Categorieën :
27.05.2015

R14-0061

Artikel 245 van het Technisch Reglement Elekctriciteit stelt dat: "Tenzij er sprake is van kwade trouw kan een eventuele rechtzetting van de meetgegevens en de bijbehorende facturatie slechts betrekking hebben op een periode van hoogstens twee jaar voorafgaand aan de laatste meteropname."In het onderhavige geval leefde Sibelga deze bepaling na. Wat de laattijdige factuur van de commerciële energieleverancier betreft, verklaarde de Geschillendienst zich onbevoegd en werd de klager doorverwezen naar de Bemiddelingsdienst inzake Energie.

Categorieën :
21.05.2015

R14-0130

Het defect aan de laagspanningskabel was onvoorzienbaar. De kabel was niet oud. Het betreft een punctueel defect van de kabel:op de plaats van het defect was de isolatie tussen de fasen beschadigd. Dus kan overmacht worden ingeroepen en is er geen schadevergoeding verschuldigd overeenkomstig art. 32quinquies, 1o van de elektriciteitsordonnantie. De klagers zouden zich kunnen wenden tot de rechtbank op basis van de bepalingen van het burgerlijk recht, aangezien het distributienet kan worden beschouwd als zijnde een zaak die de DNB onder zijn bewaring heeft. Klacht ongegrond verklaard.

Categorieën :
05.05.2015

R14-0052

De klacht is ontvankelijk wat betreft de toepassing van het technisch reglement, doch onontvankelijk wat betreft de bepaling van de eigendom die ressorteert onder het burgerlijk recht.De meetuitrusting die zich bevindt aan de uitgang van de ontspanningscabine is de enige uitrusting die werd geplaatst door Sibelga en vertegenwoordigt dus de officiële meter. De installaties die zich achter de meter bevinden, met inbegrip van de aftelmeters, zijn privé installaties van de distributienetgebruiker. Klacht ongegrond verklaard wat betreft de toepassing van het technisch reglement gas.

Categorieën :
05.05.2015

R14-0055

Het niet-handelen van een syndicus is niet tegenstelbaar aan het BIM. In het onderhavige geval liet de syndicus die voor rekening van de VME optreedt, na om het door het BIM gevraagde document door te sturen binnen de meegedeelde termijn. Aangezien het om een termijn van orde ging, kon deze enkel worden overschreden op straffe van onontvankelijkheid volgens de geldende algemene voorwaarden voor energiepremies.Niettemin staat het de vereniging van mede-eigenaars vrij om een aansprakelijkheidsvordering tegen zijn syndicus in te dienen bij de hoven en rechtbanken, om het herstel van de door zijn niet-handelen geleden schade te verkrijgen.

Categorieën :
28.04.2015

R15-0029

Statuut van beschermde afnemer - afbetalingsplan - mogelijkheid om te heronderhandelen bij de leverancier - ontbreken van bevoegdheid van de Geschillendienst om een afbetalingsplan aan de leverancier op te leggen

Categorieën :
24.04.2015

Advies 204

Betreffende het voorontwerp van besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende aanwijzing van de CVBA SIBELGA als distributiebeheerder voor elektriciteit en gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor een termijn van twintig jaar.

Categorieën :
 • Beheer van het net
 • ,
 • Gas
24.04.2015

Observatorium van de gaz- en elektriciteitsprijzen - 2015-K1

Observatorium van de gas- en electriciteitsprijzen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze editie bevat cijfers van de maanden januari tot maart 2015.

Categorieën :
 • Beheer van het net
 • ,
 • Gas
22.04.2015

R14-0067

Krachtens artikel 4 van het Technisch Reglement Elektriciteit (2006) dient de beheerder van het distributienet die zijn activiteiten moet uitoefenen ten voordele van de gebruikers van het net, zich te onthouden van elke handeling die of elk verzuim dat de situatie van deze laatsten zwaarder of lastiger kan maken. Met andere woorden, de beheerder van het distributienet moet alle redelijke maatregelen treffen om het nadeel voor de gebruiker van het net te beperken.

Categorieën :
20.04.2015

R15-0027

Statuut van beschermde afnemer - afbetalingsplan - mogelijkheid om te heronderhandelen bij de leverancier - ontbreken van bevoegdheid van de Geschillendienst om een afbetalingsplan aan de leverancier op te leggen

Categorieën :
14.04.2015

R15-0026

Statuut van beschermde afnemer - afbetalingsplan - mogelijkheid om te heronderhandelen bij de leverancier - ontbreken van bevoegdheid van de Geschillendienst om een afbetalingsplan aan de leverancier op te leggen

Categorieën :
03.04.2015

Voorstel 14

Betreffende de aanpassing van de quota inzake groenstroomcertificaten - April 2015

Categorieën :
 • Groene stroom
26.03.2015

R14-0102

Verbreking van de Staatszegels van de meter - vertraging bij het afsluiten van de meter door de DNB na de vaststelling - geen toepassing van het fraudetarief

Categorieën :
19.03.2015

R15-0012

rechtzetting van de meetgegevens>2jaar - verbruik - meteropneming per agent - kwade trouw

Categorieën :
18.03.2015

R14-0085

Artikel 8,§1, 1ste alinea van het Besluit van de Hoofdstedelijke Regering van 9 februari 2012 betreffende de toekenning van financiële steun op het vlak van energie stelt dat: "De aanvraag moet worden ingediend door middel van de formulieren die het BIM ter beschikking stelt. Die moeten correct ingevuld zijn. Gebeurt de aanvraag niet op die manier, dan is ze niet ontvankelijk."In het onderhavige geval diende de klager een onvolledige en niet-ondertekende aanvraag voor een energiepremie voor 2014 in. Daarom had het BIM de aanvraag onontvankelijk moeten verklaren en kort de redenen voor de onontvankelijkheid uiteenzetten volgens de zorgvuldigheidsplicht waaraan het BIM gebonden is als administratieve autoriteit.

Categorieën :
18.03.2015

R14-0086

De technische voorwaarden voor de premie B1 "Dakisolatie" stellen dat "bij het berekenen van de R-coëfficiënt van het isolatiemateriaal uitsluitend rekening wordt gehouden met isolatiemateriaal dat in het kader van de premie werd geplaatst. Bij het berekenen van de R-coëfficiënt zal geen rekening worden gehouden met een eventueel bestaande isolatielaag."In het onderhavige geval kon geen rekening worden gehouden met de bestaande isolatie in het plafond van de kamers bij het berekenen van de "R-waarde".

Categorieën :
06.03.2015

Studie 08

Betreffende de bepaling van de potentiële energie-efficiëntie van de gas- en elektriciteitsinfrastructuren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Globale studie).

Categorieën :
 • Marktmodel
 • ,
 • Gas
25.02.2015

R14-0083

Het BIM hield geen rekening met het aanvullende document dat ingediend werd door de mandataris van de klager, hoewel het daarover beschikte op de dag van de klacht, omwille van een laattijdige indiening, d.w.z. na de afsluitdatum voor de indiening van aanvullende informatie, en om redenen van een gelijke behandeling van alle aanvragers.In zijn besluit van 28 juni 2007, nr. 172 931, had de Raad van State er immers aan herinnerd dat het klachtenorgaan "rekening moet houden met de feitelijke en juridische situatie op de dag waarop het een uitspraak doet."In het onderhavige geval stelde de Dienst, als klachtenorgaan, vast dat de door de klager ingediende premieaanvraag C1 volledig was op het moment waarop de klacht werd ingediend.

Categorieën :
20.02.2015

Beslissing 23

Betreffende de aanpassing van de tarieven voor de doorrekening van de kosten voor het gebruik van het transmissienet en de aanpassing van de toeslag verbonden met de vennootschapsbelasting.