Zie de documenten
09.02.2018

Beslissing ten gunste van BRUGEL in het kader van het beroep van TPCV tegen de tariefmethodologie elektriciteit

BRUGEL, de Brusselse regulator voor energie, informeert over de beslissing in haar voordeel van het Hof van Beroep van Brussel in het kader van het beroep van de vzw TPCV tegen de tariefmethodologie elektriciteit van BRUGEL.

Categorieën :
 • Groene stroom
 • ,
 • Regulatoren
25.01.2018

Observatorium van de gaz- en elektriciteitsprijzen - 2017 - K4

Observatorium van de gaz- en elektriciteitsprijzen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze editie bevat cijfers van de maanden oktober tot december 2017.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Tarieven
23.01.2018

Consultatiedocument ontwerpadvies NLR.DOC

Consultatiedocument ontwerpadvies

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Leveringsvergunningen
23.01.2018

Ontwerpadvies van de gewestelijke regulatoren over een toekomstige noodleverancier

Ontwerpadvies van de gewestelijke regulatoren over een toekomstige noodleverancier

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Leveringsvergunningen
16.01.2018

Presentatie bij het parlement over de energiearmoede

PowerPoint presentatie bij het parlement over de energiearmoede in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Categorieën :
 • Sociale aspecten
 • ,
 • Regulatoren
 • ,
 • Social cliebnteel
 • ,
 • Beschermde klanten
15.01.2018

Distributietarieven Elek 2018 voor publicatie.xlsx

Distributietarieven Elek 2018 voor publicatie (weg vergoeding)

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Tarieven
15.01.2018

Tarieven van 1ste januari 2018 tot 31 december 2018

Tarieven van 1ste januari 2018 tot 31 december 2018

Categorieën :
 • Tarieven
15.01.2018

Distributietarieven Gas 2018 voor publicatie

Distributietarieven Gas 2018 voor publicatie (weg vergoeding)

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Tarieven
12.01.2018

Beslissing 59 betreffende de aanpassing van de tarieven voor de doorrekening van de kosten voor het gebruik van het transmissienet, de aanpassing van de wegenisretributie

Conform de ordonnanties en tariefmethodes voor elektriciteit en gas, worden de distributietarieven automatisch aangepast na de jaarlijkse indexering van de post van de wegenisretributie. Bovendien worden de tarieven voor de doorrekening van de transmissiekosten en de verschillende toeslagen van de distributienetbeheerder ook jaarlijks aangepast. Deze beslissing keurt de door SIBELGA doorgevoerde aanpassingen voor het jaar 2018 goed.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Tarieven
31.12.2017

Vermogenbegrenzers - Maandelijkse statistieken

Informatie over het aantal vermogensbegrenzers (actief, ingeschakeld, uitgeschakeld en in vervanging), uitgesplitst volgens het vermogen van de begrenzer en het type bescherming.

Categorieën :
 • Sociale aspecten
 • ,
 • Elektriciteit
 • ,
 • Social cliebnteel
19.12.2017

Groenestroom - Kwartaalstatistieken K3 2017

De aardgas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in cijfers (Kwartaalgegevens).

Categorieën :
 • Groene stroom
 • ,
 • Marktmodel
19.12.2017

Beschermde klanten - Kwartaalstatistieken K3 2017

De aardgas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in cijfers (Kwartaalgegevens)

Categorieën :
 • Sociale aspecten
 • ,
 • Marktmodel
 • ,
 • Social cliebnteel
 • ,
 • Beschermde klanten
19.12.2017

Switch Percentage - Kwartaalstatistieken K3 2017

De aardgas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in cijfers (Kwartaalgegevens).

Categorieën :
 • Marktmodel
 • ,
 • Overstapkosten
19.12.2017

Maarktaandelen - Kwartaalstatistieken K3 2017

De aardgas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in cijfers (Kwartaalgegevens).

Categorieën :
 • Marktmodel
 • ,
 • Marktaandelen
15.12.2017

Voorstel 20 met betrekking tot de vermenigvuldigingsfactor toegepast op warmtekrachtkoppeling in collectieve huisvesting – Analyse van de economische parameters.

De analyse van het steunniveau voor de WKK-installaties in collectieve huisvesting laat toe om te bevestigen dat het huidig steunniveau adequaat is om toe te laten de gewenste terugverdientermijn van vijf jaar te bereiken, met uitzondering van de vermogensklasse lager of gelijk aan 15 kWe, voor dewelke BRUGEL een verlaging van de coëfficiënt voorstelt van 20%.

Categorieën :
 • Groene stroom
08.12.2017

Studie 25 betreffende het Observatorium van de prijzen "Professionele klanten" - 2009-2016 - Executive summary.

Deze studie presenteert de evolutie van de elektriciteits- en aardgasprijzen en hun componenten voor professionele klanten.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Tarieven
08.12.2017

Advies 254 betreffende de hernieuwing van de leveringsvergunning voor gas en de leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest na de overname van de onderneming ENI GAS & POWER NV

Het bedrijf ENI GAS & POWER N.V. heeft een aanvraag ingediend voor de hernieuwing van de leveringsvergunning voor gas en de leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest na de overname door het bedrijf ENECO België B.V. BRUGEL geeft een gunstig advies.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Leveringsvergunningen
08.12.2017

Advies 253 betreffende de overdracht van de leveringsvergunning voor gas en de leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van Eneco België B.V. aan Eneco Belgium NV.

Het bedrijf Eneco België B.V. heeft een aanvraag ingediend voor de overdracht van de leveringsvergunning voor gas en de leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan het bedrijf Eneco Belgium NV. BRUGEL geeft een gunstig advies.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Leveringsvergunningen
30.11.2017

Marktaandelen - Maandelijkse statistieken

Informatie over de marktaandelen van de leveranciers die houder zijn van een leveringsvergunning voor energie die geldig is in het Brussels Gewest, in aantal leveringspunten en in volume.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Marktaandelen
30.11.2017

Regionale sociale klanten - Maandelijkse statistieken

Informatie over het aantal klanten van wie het verbruik wordt gefactureerd door de distributienetbeheerder (“DNB” of “Sibelga”).

Categorieën :
 • Sociale aspecten
 • ,
 • Social cliebnteel
30.11.2017

Deactiveringen - Maandelijkse statistieken

Informatie over het aantal deactiveringen uitgevoerd door de distributienetbeheerder (“DNB” of “Sibelga”).

Categorieën :
 • Beheer van het net
30.11.2017

Leveringspunten - Maandelijkse statistieken

Informatie over de actieve, inactieve en geactiveerde leveringspunten gas en elektriciteit, uitgesplitst volgens het professioneel of huishoudelijk cliënteel en volgens “laag-” of “hoogspanning" (alleen voor elektriciteit). Voor elektriciteit is een elektrische laagspanning, "B", lager dan of gelijk aan 1 kilovolt (1 kV) , terwijl een elektrische hoogspanning, "H", hoger is dan een kilovolt (1 kV).

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Marktmodel
24.11.2017

Advies 252 betreffende het programma van de openbare dienstopdrachten 2018 van SIBELGA

BRUGEL legt jaarlijks een advies voor over het ODO-programma van Sibelga. Voor 2018 worden vermeld: - Beheersing van het budget sociaal cliënteel, gekenmerkt door een toename van de activiteit “vermogensbegrenzer” en een stabilisatie van het aantal beschermde gezinnen. - Wat de opdracht risicopreventie bij het gebruik van aardgas betreft, is BRUGEL van mening dat Sibelga in het kader van het conversieproject L-gas/H-gas (communicatie vanaf 2018) haar preventiedienst zou moeten versterken en meer middelen zou moeten inzetten. - Op het vlak van openbare verlichting geeft het ODO-programma een update van de strategische visie van Sibelga. Sibelga plant de voorbereiding van een nieuwe overheidsopdracht voor verlichtingstoestellen, voornamelijk ledtoestellen aangezien de andere technologieën geleidelijk aan worden afgebouwd. Ingevolge de wijzigingen aan de ordonnanties die gepland zijn voor 2018 en het ODO-budget beïnvloeden, wil BRUGEL in de loop van het jaar een aanpassing van deze budgetten ontvangen.

Categorieën :
 • Beheer van het net
 • ,
 • Regulatoren
14.11.2017

Beslissing 55bis betreffende de tariefsaldi gerapporteerd door de netbeheerder SIBELGA met betrekking tot het boekjaar 2016 - Gas

Conform de tariefmethodologie 2015-2019 controleert BRUGEL jaarlijks de tariefsaldi gerapporteerd door de netbeeheerder SIBELGA. Deze beslissing stelt de saldi voor voor het boekjaar 2016, evenals de aandachtspunten die BRUGEL bij deze controle heeft aangestipt.

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Tarieven
14.11.2017

Beslissing 54bis betreffende de tariefsaldi gerapporteerd door de netbeheerder SIBELGA met betrekking tot het boekjaar 2016 - Elektriciteit

Conform de tariefmethodologie 2015-2019 controleert BRUGEL jaarlijks de tariefsaldi gerapporteerd door de netbeeheerder SIBELGA. Deze beslissing stelt de saldi voor voor het boekjaar 2016, evenals de aandachtspunten die BRUGEL bij deze controle heeft aangestipt.

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Tarieven
09.11.2017

Advies 251 betreffende het Investeringsplan voor elektriciteit, voorgesteld door de Brusselse distributienetbeheerder voor de periode 2018-2022

Dit advies van BRUGEL heeft betrekking op het voorstel van investeringsplan elektriciteit voor de periode 2018-2022, ingediend door de distributienetbeheerder SIBELGA. In dit advies spreekt BRUGEL zich uit voor de goedkeuring van het investeringsplan 2018-2022 door de Regering. Het voorgestelde plan beantwoordt inderdaad aan de behoefte inzake capaciteit en kwaliteit van de bevoorrading van de Brusselse gebruikers. Wat de prognoses voor de uitrol van intelligente meters in de periode 2019-2022 betreft, verzoekt BRUGEL SIBELGA om in het ontwerp van haar investeringsplan voor de periode 2019-2023 gedetailleerde informatie en aanvullende analyses voor de uitrol van dit type meters te verstrekken

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Beheer van het net
09.11.2017

Studie op initiatief 24 betreffende het fotovoltaïsche Park in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest - 2015

De studie van het fotovoltaïsch park 2015 analyseert in detail het type geïnstalleerde apparatuur, de productiviteit, de prijs, de dimensionering evenals de gemeentelijke distributie van de installaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bovendien maakt de aanwezigheid van bidirectionele meters het mogelijk een fijne analyse uit te voeren van het zelfverbruik, dat gemiddeld meer dan 50% bedraagt.

Categorieën :
 • Groene stroom
09.11.2017

Advies 250 betreffende het Investeringsplan voor elektriciteit, voorgesteld door de Brusselse gewestelijke transmissienetbeheerder ELIA voor de periode 2018-2028

Dit advies van BRUGEL heeft betrekking op het voorstel voor het investeringsplan elektriciteit voor de periode 2018-2028, ingediend door de Brusselse gewestelijke transmissienetbeheerder ELIA. In dit advies beveelt BRUGEL aan dat de Regering het investeringsplan 2018-2028 goedkeurt. Het plan voldoet immers aan de behoeften in termen van capaciteit en kwaliteit van de bevoorrading van de Brussels gebruikers. BRUGEL vestigt echter de aandacht van de Regering op de verschillende uitstellen van investeringen als gevolg van de problematiek van de elektromagnetische straling.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Beheer van het net
09.11.2017

Advies 249 betreffende het investeringsplan voor aardgas, voorgesteld door de Brusselse distributienetbeheerder voor de periode 2018-2022

Dit advies van BRUGEL heeft betrekking op het investeringsplan gas voor de periode 2018-2022, ingediend door de distributienetbeheerder SIBELGA. In dit advies spreekt BRUGEL zich uit voor de goedkeuring van het investeringsplan 2018-2022 door de Regering. Het voorgestelde plan beantwoordt inderdaad aan de behoefte inzake capaciteit en kwaliteit van de bevoorrading van de Brusselse gebruikers.

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Beheer van het net
09.11.2017

Akkoord betreffende de overlegprocedure voor de tariefmethodologieën elektriciteit en gas voor de regulatoire periode 2020-2024

Akkoord betreffende de overlegprocedure voor de tariefmethodologieën elektriciteit en gas voor de regulatoire periode 2020-2024

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Tarieven
06.11.2017

Distributietarieven Elek van 1 januari 2018 tot 31 december 2018

Distributietarieven Elek van 1 januari 2018 tot 31 december 2018

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Tarieven
06.11.2017

Tarieven ODV van 1 januari 2018 tot 31 december 2018

Tarieven ODV van 1 januari 2018 tot 31 december 2018

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Tarieven
06.11.2017

Distributietarieven Gas van 1 januari 2018 tot 31 december 2018

Distributietarieven Gas van 1 januari 2018 tot 31 december 2018

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Tarieven
06.11.2017

Tarieven ODV van 1 januari 2018 tot 31 december 2018

Tarieven ODV van 1 januari 2018 tot 31 december 2018

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Tarieven
25.10.2017

Beslissing 57 betreffende de goedkeuring van het specifiek tariefvoorstel "Elektriciteit" van SIBELGA voor het jaar 2018.

Als gevolg van de in 2016 aan de tariefmethodologie aangebrachte wijzigingen, worden de tarieven voor de openbare dienstverplichtingen en de toeslag voor de vennootschapsbelasting jaarlijks geactualiseerd. Deze beslissing keurt de tarieven voor het jaar 2018 goed.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Tarieven
25.10.2017

Beslissing 58 betreffende de goedkeuring van het specifiek tariefvoorstel "GAS" van SIBELGA voor het jaar 2018.

Als gevolg van de in 2016 aan de tariefmethodologie aangebrachte wijzigingen, worden de tarieven voor de openbare dienstverplichtingen en de toeslag voor de vennootschapsbelasting jaarlijks geactualiseerd. Deze beslissing keurt deze tarieven voor het jaar 2018 goed.

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Tarieven
23.10.2017

Gezamenlijk rapport over de ontwikkeling van de elektriciteits- en gasmarkten in België

Vandaag publiceren de 4 Belgische regulatoren hun gezamenlijk rapport over de ontwikkeling van de elektriciteits- en de aardgasmarkten in België in 2016. Dit document geeft u het jaarlijks overzicht van de evolutie van de prijzen, de leverancierswissels, de marktaandelen, de hernieuwbare energie en het energieverbruik in België voor 2016. In het tweede deel van de nota vindt u de marktstatistieken.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Groene stroom
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Regulatoren
 • ,
 • Tarieven
28.09.2017

Observatorium van de gaz- en elektriciteitsprijzen - 2017 - K3

Observatorium van de gaz- en elektriciteitsprijzen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze editie bevat cijfers van de maanden juli tot september 2017.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Tarieven
27.09.2017

Marktstatistieken - 2017 - K2

De aardgas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in cijfers. Deze editie bevat cijfers van de maanden april tot juni 2017.

Categorieën :
 • Sociale aspecten
 • ,
 • Elektriciteit
 • ,
 • Groene stroom
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Marktmodel
20.09.2017

Studie 18bis betreffende de analyse van de procedure in het vredegerecht inzake de ontbinding van contracten.

Deze studie 18bis is een vervolg op de publicatie van de studie 18 in maart 2017 onderworpen aan een openbare raadpleging Na analyse van de uitgebrachte adviezen en rekening houdend met relevante opmerkingen, heeft BRUGEL de initiële versie van zijn studie verder uitgewerkt. Voorts heeft BRUGEL een advies opgesteld waarin enerzijds, de bevindingen, anderzijds de mogelijke oplossingen in het kader van het doelsysteem, nader worden uiteengezet. Het geheel van deze studie schetst de hoofdpunten van een nieuwe aanpak van de bescherming van de huishoudelijke klanten zonder in te gaan op de operationele details van de toepassing van het doelsysteem.

Categorieën :
 • Sociale aspecten
 • ,
 • Regulatoren
 • ,
 • Social cliebnteel
 • ,
 • Beschermde klanten
11.09.2017

De 21 bijzondere opdrachten van BRUGEL

De 21 bijzondere opdrachten die aan de regulator toegekend zijn.

Categorieën :
 • Regulatoren
08.09.2017

Beslissing 56

Betreffende de handtekeningdeleatie bij BRUGEL.

Categorieën :
 • Regulatoren
08.09.2017

Verslag 41 - Jaarverslag 2016

Thematisch verslag 02 die de synthetische versie van het jaarverslag 2016 aanvult. Deze behandelt de Klachtenbehandeling en werking van de Geschillendienst.

Categorieën :
 • Sociale aspecten
 • ,
 • Regulatoren
 • ,
 • Klachten
 • ,
 • Consumentenrechten
08.09.2017

Verslag 44 - Jaarverslag 2016

Thematisch verslag 01 die de synthetische versie van het jaarverslag 2016 aanvult. Deze behandelt de elektriciteits- en gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Regulatoren
 • ,
 • Tarieven
08.09.2017

Studie op eigen initiatief 23

Betreffende de ontwikkeling van een infrastructuurnetwerk van voor het publiek toegankelijke CNG-tankpunten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Beheer van het net
08.09.2017

Verslag 43 - Jaarverslag 2016

Thematisch verslag 04 die de synthetische versie van het jaarverslag 2016 aanvult. Deze behandelt de werking van de markt voor groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong

Categorieën :
 • Groene stroom
 • ,
 • Regulatoren
08.09.2017

Advies 247 betreffende het voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de promotie van groene elektriciteit.

BRUGEL heeft haar advies gegeven betreffende het besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2015 betreffende de promotie van groene elektriciteit. De belangrijkste punten van dit advies hebben betrekking op: - de afschaffing van de geldigheidsduur voor de GSC; - de inachtneming van de mogelijke opbrengsten van GO’s voor het vaststellen van het vereiste steunniveau; - het uitstellen van de datum waarop het compensatieprincipe zal worden afgeschaft.

Categorieën :
 • Groene stroom
 • ,
 • Regulatoren
08.09.2017

Voorstelling 19 betreffende de vermenigvuldigingscoëfficient toegepast op fotovoltaïsche installatie - Analyse van de economische parameters.

In zijn jaarlijkse beoordeling van het steunniveau aan fotovoltaïsche installaties is BRUGEL van mening dat de huidige economische parameters het mogelijk maken om de toekenningsgraad aan groenestroomcertificaten met 15% naar beneden bij te stellen, met behoud van een terugverdientermijn van 7 jaar en een aantrekkelijk rendement.

Categorieën :
 • Groene stroom
08.09.2017

Advies 248

Betreffende de erkenningsaanvraag van de beheerder van het tractienet spoor ingediend door Infrabel bij de Algemene Directie Energie

Categorieën :
 • Beheer van het net
08.09.2017

Verslag 42 - Jaarverslag 2016

Thematisch verslag 03 die de synthetische versie van het jaarverslag 2016 aanvult. Deze behandelt de Rechten van de huishoudelijke afnemers en werking van de gas- en elektriciteitsmarkten.

Categorieën :
 • Sociale aspecten
 • ,
 • Regulatoren
07.09.2017

Rapport-Avis BRUGEL

Rapport avis

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
07.09.2017

Description Tarifs Non-Périodiques Mix.xlsx

Categorieën :
 • Tarieven
07.09.2017

Description Tarifs Non-Périodiques Gaz.xlsx

Categorieën :
 • Tarieven
07.09.2017

Categorieën :
 • Tarieven
07.09.2017

Rapport-Avis BRUGEL

Rapport avis

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
07.09.2017

Nietperiodieketarieven_Elek.pdf

Tarieven Aansluiting – Werken - Technische prestaties

Categorieën :
 • Tarieven
25.08.2017

Informatienota voor de houders van een fotovoltaïsche installatie

Informatienota voor de houders van een fotovoltaïsche installatie

Categorieën :
 • Groene stroom
25.08.2017

Beslissing 53

Betreffende het huishoudelijk reglement van BRUGEL

Categorieën :
 • Regulatoren
25.08.2017

Informatienota voor de houders van een warmtekrachtkoppelingsinstallatie

Informatienota voor de houders van een warmtekrachtkoppelingsinstallatie

Categorieën :
 • Groene stroom
24.08.2017

Aaanvraag van het statuut van 'beschermde afnemer'

Formulier voor de aanvraag van het statuut van 'beschermde afnemer'

Categorieën :
 • Sociale aspecten
 • ,
 • Beschermde klanten
23.08.2017

Aanvraag schadevergoeding

Aanvraag schadevergoeding - Elektriciteit & Gas

Categorieën :
 • Tegemoetkoming
22.08.2017

Klachtenformulier - geschillendienst

Formulier voor het indienen van een klacht bij de geschillendienst van BRUGEL

Categorieën :
 • Klachten
 • ,
 • Consumentenrechten
15.08.2017

1a. WKK - certificatie van een installatie

Aanvraagformulier voor de certificering van een warmtekrachtkoppelingsinstallatie

Categorieën :
 • Groene stroom
14.08.2017

1b. Fotovoltaische - certificatie van een installaties

Aanvraagformulier voor certificatie van een fotovoltaische installaties.

Categorieën :
 • Groene stroom
13.08.2017

2. Inschrijving Volmachthouder

Aanvraagformulier van inschrijving van een volmachthouder.

Categorieën :
 • Groene stroom
12.08.2017

3. Verkoop - Groenestroomcertificaten

Formulier voor de verkoop van groenestroomcertificaten.

Categorieën :
 • Groene stroom
11.08.2017

4. Wijziging van de houder

Aanvraagformulier voor wijziging van de houder.

Categorieën :
 • Groene stroom
10.08.2017

5. Wijziging van de groenemeter

Aanvraagformulier voor de wijziging van de groenemeter.

Categorieën :
 • Groene stroom
09.08.2017

6. Uitbreiding van een fotovoltaïsche installatie

Aanvraagformulier voor certificatie van een uitbreiding van een fotovoltaïsche installatie.

Categorieën :
 • Groene stroom
08.08.2017

7. Wijziging van een fotovoltaïsche installatie

Formulier van verklaring van een wijziging van een fotovoltaïsche installatie.

Categorieën :
 • Groene stroom
15.07.2017

1. GO - annulering van Garanties van Oorsprong

Formulier voor de annulering van garanties van oorsprong voor de brandstofmix in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Categorieën :
 • Groene stroom
14.07.2017

2. GO - Verkoopsformulie

Formulier voor de transactie van garanties van oorspong

Categorieën :
 • Groene stroom
13.07.2017

3. GO - Opening van een rekening

Aanvraagformulier voor de opening van een rekening voor overdraagbare Garanties van Oorsprong (GO)

Categorieën :
 • Groene stroom
12.07.2017

4. GO - Know your Customer

Vragenlijst "Know your Customer"

Categorieën :
 • Groene stroom
30.06.2017

Advies 243 - Voorontwerp ordonnantie 2017

Betreffende het voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de gas- en de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gas- en de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de gas-en de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de ordonnantie van 12 december 1991 houdende oprichting van begrotingsfondsen.

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Marktmodel
30.06.2017

Verslag na openbare raadpleging 40

Betreffende de groepsaankopen van elektriciteit en gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Tarieven
30.06.2017

1. VERHUIZING - Energieovername

Energieovernamedocument in geval van verhuizing, (ver)koop/(ver)huur van een gebouw, echtscheiding, overlijden, ....

Categorieën :
 • Verhuis
30.06.2017

Beslissing 43bis betreffende het personeelsplan van BRUGEL voor het jaar 2017.

Betreffende het personeelsplan van BRUGEL voor het jaar 2017 - gewijzigde versie na syndicale consultatie en advies van de Minister

Categorieën :
 • Regulatoren
30.06.2017

Advies op initiative 246

Betreffende de ontwikkeling van de nieuwe energiediensten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Regulatoren
30.06.2017

Studie op eigen initiative 21bis

Betreffende de groepsaankopen van elektriciteit en gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Tarieven
29.06.2017

2. VERHUIZING - Energieovername - A+/A- meters

Energieovernamedocument in geval van verhuizing, (ver)koop/(ver)huur van een gebouw, echtscheiding, overlijden, .... VERSIE VOOR A+/A- METERS

Categorieën :
 • Verhuis
28.06.2017

2. MOVING HOUSE - Energy transfer - A+/A- meters

Energy transfer document - English version - Agreement on meter readings in the following situations: moving house, buying/selling/letting/renting a building, divorce, death, etc - SPECIAL VERSION for A+/A- meters

Categorieën :
 • Verhuis
16.06.2017

Advies 242

Betreffende het verslag van de distributienetbeheerder over de uitvoering van de openbare dienstopdrachten inzake elektriciteit en gas voor het jaar 2016. Voor de gedeelten 'openbare verlichting' en 'veiligheid gasinstallaties'

Categorieën :
 • Beheer van het net
 • ,
 • Gas
16.06.2017

Advies 244

Betreffende de problematiek van de conversie van het Brusselse aardgasnet en de annpassing van de binneninstallaties van de verbruikers om met rijk gas te kunnen werken.

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Beheer van het net
16.06.2017

Observatorium van de gaz- en elektriciteitsprijzen - 2017-K2

Observatorium van de gaz- en elektriciteitsprijzen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze editie bevat cijfers van de maanden april tot juni 2017.

Categorieën :
 • Marktmodel
 • ,
 • Gas
01.06.2017

Marktstatistieken - 2017-K1

De aardgas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in cijfers. Deze editie bevat cijfers van de maanden januari tot maart 2017.

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Marktmodel
01.06.2017

Verslag 39 - Jaarverslag 2016

Betreffende de uitvoering van haar verplichtingen voor het jaar 2016.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Groene stroom
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Marktmodel
 • ,
 • Regulatoren
 • ,
 • Tarieven
 • ,
 • Social cliebnteel
 • ,
 • Jurisprudentie
29.05.2017

Observatorium van de gaz- en elektriciteitsprijzen - 2017-K1

Observatorium van de gaz- en elektriciteitsprijzen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze editie bevat cijfers van de maanden januari tot maart 2017.

Categorieën :
 • Marktmodel
 • ,
 • Gas
18.05.2017

Beslissing 50

Betreffende de aanvraag van Ökofen Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft m.b.H voor de classificatie van de elektriciteitsproductie-eenheid als opkomende technologie

Categorieën :
 • Elektriciteit
18.05.2017

Advies 241

Betreffende de publicatie van een lijst met de elektriciteitsproductie-eenheden die als opkomstige technologie zijn erkend, volgens artikel 69 lid II van de verordening (EU) 2016/631.

Categorieën :
 • Groene stroom
18.05.2017

Beslissing 52

Betreffende de aanvraag van SenerTec GmbH voor de classificatie van de elektriciteitsproductie-eenheid als opkomende technologie

Categorieën :
 • Elektriciteit
18.05.2017

Beslissing 51

Betreffende de aanvraag van Remeha NV voor de classificatie van de elektriciteitsproductie-eenheid als opkomende technologie

Categorieën :
 • Elektriciteit
03.05.2017

Advies 240

Betreffende de openbare raadpleging van de CREG betreffende de wijzigingen aangebracht aan het charter voor goede praktijken voor online prijsvergelijking voor elektriciteit en gas

Categorieën :
 • Tarieven
21.04.2017

Verslag na openbare consultatie 38

Betreffende de criteria voor het toestaan van afwijkingen van bepalingen van de netcodes op europees niveau.

Categorieën :
 • Marktmodel
21.04.2017

Beslissing 47

Betreffende de modaliteiten voor de voorstelling van de meetgegevens.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Beheer van het net
01.04.2017

Strategische visie BRUGEL

BRUGEL speelt een essentiële rol als regulator van de energiemarkt. Om de hoofdlijnen te bepalen die onze ontwikkeling de komende jaren zullen afbakenen, is BRUGEL een globale denkoefening begonnen over zijn opdracht, zijn visie, zijn waarden en zijn te bereiken doelstellingen. In dit document ontdekt u de uitdagingen en doelstellingen die BRUGEL voor zichzelf als ideaal heeft gedefinieerd, evenals de strategie die wij willen toepassen om dit ideaal te bereiken. Het is een ambitieuze maar realistische tool voor het beheer, de evaluatie en continue verbetering van onze activiteiten.

Categorieën :
 • Regulatoren
01.04.2017

Rapport-Avis BRUGEL

Rapport avis

Categorieën :
 • Tarieven
24.03.2017

Advies 239

Betreffende de toekenning van een leveringsvergunning voor gas en een leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de onderneming ELINDUS BVBA

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
 • ,
 • Gas
24.03.2017

Beslissing 49

Betreffende de aaanstelling van de leden van de Geschillendienst van BRUGEL.

Categorieën :
 • Regulatoren
10.03.2017

Verslag 36

Betreffende het te implementeren reglementair kader voor de goede werking van de flexibiliteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Categorieën :
 • Marktmodel
10.03.2017

Marktstatistieken - 2016-K4

De aardgas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in cijfers. Deze editie bevat cijfers van de maanden oktober tot december 2016.

Categorieën :
 • Marktmodel
 • ,
 • Gas
10.03.2017

Advies 238

Betreffende de verslagen van de distributienetbeheerder voor elektriciteit en gas voor het jaar 2015: inzake de kwaliteit van de dienstverlening en de schadevergoedingsregeling zoals de niet-discriminerende praktijken tegenover de leveranciers.

Categorieën :
 • Beheer van het net
 • ,
 • Gas
10.03.2017

Studie 18

Betreffende de kwantitatieve en kwalitatieve analyse van het vredegerecht beslissingen over beëindiging van contracten.

Categorieën :
 • Sociale aspecten
10.03.2017

Beslissing 46

Betreffende de invoering van het procedurereglement van de Geschillendienst van BRUGEL Na consultatie.

Categorieën :
 • Regulatoren
10.03.2017

Verslag na openbare consultatie 37

Betreffende de invoering van het procedurereglement van de Geschillendienst van BRUGEL.

Categorieën :
 • Sociale aspecten
23.02.2017

Ontwerp van advies 236

Betreffende de problematiek van de conversie van het Brusselse aardgasnet en de aanpassing van de binneninstallaties van de verbruikers om met rijk gas te kunnen werken.

Categorieën :
 • Gas
10.02.2017

Studie 19

Betreffende de analyse van de correcte facturatie van de distributietarieven door de distributienetbeheerder SIBELGA.

Categorieën :
 • Beheer van het net
 • ,
 • Gas
10.02.2017

Observatorium van de gaz- en elektriciteitsprijzen - 2016-K4

Observatorium van de gaz- en elektriciteitsprijzen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze editie bevat cijfers van de maanden oktober tot december 2016.

Categorieën :
 • Marktmodel
 • ,
 • Gas
10.02.2017

Studie 20

Betreffende de ontwikkeling van voor het publiek toegankelijke herlaadinfrastructuren voor elektrische voertuigen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Categorieën :
 • Beheer van het net
 • ,
 • Elektriciteit
10.02.2017

Studie 17

Betreffende de taken en verantwoordelijkheden van de actoren die betrokken zijn bij de omschakeling van L-gas naar H-gas. Opgesteld op basis van artikel 30bis van de elektriciteitsordonnantie.

Categorieën :
 • Beheer van het net
 • ,
 • Gas
26.01.2017

Observatorium van de gaz- en elektriciteitsprijzen - 2016-K4

Observatorium van de gas- en electriciteitsprijzen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze editie bevat cijfers van de maanden oktober tot december 2016.

Categorieën :
 • Beheer van het net
23.01.2017

Criteria-voor-afwijkingen

Categorieën :
 • Regulatoren
16.01.2017

Tarieven aangepast de 16/01/17 (weg vergoeding)

Categorieën :
 • Tarieven
13.01.2017

Beslissing 45

Betreffende de aanpassing van de tarieven voor de doorrekening van de kosten voor het gebruik van het transmissienet, de aanpassing van de wegenisretributie.

Categorieën :
 • Tarieven
13.01.2017

Advies 235

Betreffende de ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 20/01/2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid. Opgesteld op verzoek van de minister die bevoegd is voor water en energie.

Categorieën :
 • Tarieven
13.01.2017

Beslissing 43

Betreffende het personeelsplan van BRUGEL voor het jaar 2017.

Categorieën :
 • Regulatoren
01.01.2017

Categorieën :
 • Tarieven
01.01.2017

T15 Gaz Distribution NL.pdf

Categorieën :
 • Tarieven
01.01.2017

MdR Gaz 2017-2019.xlsx

Categorieën :
 • Tarieven
01.01.2017

T15 Elec Distribution NL.pdf

Categorieën :
 • Tarieven
01.01.2017

T15 Elec OSP NL.pdf

Categorieën :
 • Tarieven
21.12.2016

Studie 16

Betreffende de evolutie van de elektriciteits- en aardgasprijzen voor de professionele klanten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 2009 tot 2015

Categorieën :
 • Tarieven
 • ,
 • Gas
21.12.2016

Advies 234

Betreffende de problematiek van de elektriciteitsbevoorrading van de stroomafwaartse afnemers van het tractienet spoor en het elektriciteitsnet van de MIVB.

Categorieën :
 • Beheer van het net
 • ,
 • Elektriciteit
12.12.2016

Beslissing 44

Betreffende de klacht ingediend door de heer X tegen de netwerkkosten van SIBELGA.

Categorieën :
 • Tarieven
 • ,
 • Jurisprudentie
02.12.2016

VERLAGING VAN DE DISTRIBUTIETARIEVEN VOOR GAS EN ELEKTRICITEIT IN HET BRUSSELS GEWEST

BRUGEL, de Brusselse regulator voor energie, wijzigt de oorspronkelijk voor 5 jaar vastgelegde distributietarieven voor gas en elektriciteit. Directe winst voor de Brusselse verbruiker, die zijn factuur zal zien dalen. Dankzij de inspanningen van BRUGEL en in overleg met de distributienetbeheerder SIBELGA, zal de totale impact op de factuur van een gemiddelde Brusselse klant voor elektriciteit en gas met ongeveer 30 euro incl. btw dalen tegenover wat hij normaal in 2017 zou moeten betalen.

Categorieën :
 • Tarieven
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Elektriciteit
25.11.2016

Marktstatistieken - 2016-K3

De aardgas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in cijfers. Deze editie bevat cijfers van de maanden juli tot september 2016.

Categorieën :
 • Gas
25.11.2016

Advies 232

Betreffende het programma van de openbare dienstopdrachten 2017 van SIBELGA.

Categorieën :
25.11.2016

Beslissing 42

Betreffende de goedkeuring van het specifiek tariefvoorstel 'GAS' van SIBELGA voor het jaar 2017-2019 en de bestemming van het tariefreguleringsfonds 'GAS'.

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Tarieven
25.11.2016

Beslissing 41

Betreffende de goedkeuring van het specifiek tariefvoorstel "elektriciteit' van SIBELGA voor het jaar 2017-2019 en de bestemming van het tariefreguleringsfonds 'elektriciteit'.

Categorieën :
 • Tarieven
 • ,
 • Elektriciteit
25.11.2016

Studie 15

Betreffende de stand van zaken van de verschillende initiatieven genomen in de buurlanden van België wat betreft de omschakeling van de netten arm gas naar rijk gas.

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Beheer van het net
25.11.2016

Advies 233

Betreffende de modaliteiten van de overdracht van het beheer van de meetgegevens van de installaties voor de productie van groene elektriciteit.

Categorieën :
 • Groene stroom
 • ,
 • Regulatoren
10.11.2016

R16-0043

Wanneer een syndicus een contract voor elektriciteit en voor aardgas met een leverancier afsluit, is de bescherming die in de elektriciteit- en gasordonnanties voorgeschreven is voor huishoudelijke afnemers niet van toepassing in het geval dat de leverancier redelijkerwijs niet kon weten dat de gas- en elektriciteitsvoorziening eveneens gericht was op de privégedeelten van het appartementsgebouw

Categorieën :
10.11.2016

Advies 228

Betreffende het Investeringsplan voor elektriciteit, voorgesteld door de Brusselse distributienetbeheerder voor de periode 2017-2021

Categorieën :
 • Beheer van het net
 • ,
 • Elektriciteit
10.11.2016

Advies 231

Betreffende de overdracht van de leveringsvergunning voor gas en elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van Electrabel Customer Solutions N.V. aan Electrabel N.V.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
 • ,
 • Gas
10.11.2016

Advies 230

Betreffende de toekenning van een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de onderneming RWE Supply & Trading GmbH.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
 • ,
 • Gas
10.11.2016

Beslissing 40

Betreffende de aanpassingen aangebracht aan de tariefmethodologie van BRUGEL op 1 september 2014 - GAS.

Categorieën :
 • Tarieven
 • ,
 • Gas
10.11.2016

Advies 229

Betreffende het investeringsplan voor elektriciteit, voorgesteld door de Brusselse gewestelijke transmissienetbeheerder voor de periode 2017-2027.

Categorieën :
 • Beheer van het net
 • ,
 • Elektriciteit
10.11.2016

Beslissing 39

Betreffende de aanpassingen aangebracht aan de tariefmethodologie van BRUGEL op 1 september 2014 - Elektriciteit.

Categorieën :
 • Tarieven
 • ,
 • Elektriciteit
28.10.2016

Observatorium van de gaz- en elektriciteitsprijzen- 2016-K3

Observatorium van de gas- en electriciteitsprijzen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze editie bevat cijfers van de maanden juli tot september 2016.

Categorieën :
 • Beheer van het net
28.10.2016

Advies 227

Betreffende het Investeringsplan voor aardgas, voorgesteld door de Brusselse distributienetbeheerder SIBELGA, voor de periode 2017 - 2021.

Categorieën :
 • Beheer van het net
 • ,
 • Gas
28.10.2016

Studie 14

Betreffende de invoering van mechanismen voor solidaire tarifering.

Categorieën :
 • Tarieven
19.10.2016

AVI_20140730_CDU_TarifsNL

Categorieën :
 • Tarieven
14.10.2016

Studie 13

Betreffende de ontwikkeling van de flexibiliteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
14.10.2016

Ontwerp van beslissing 38

Betreffende de invoering van het procedurereglement van de Geschillendienst van BRUGEL

Categorieën :
 • Sociale aspecten
14.10.2016

Questionnaire-version-NL.pdf

Questionnaire-version-NL.pdf

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
30.09.2016

Marktstatistieken - 2016-K2

De aardgas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in cijfers. Deze editie bevat cijfers van de maanden april tot juni 2016.

Categorieën :
 • Marktmodel
30.09.2016

Ontwerp beslissing 37

Betreffende de aanpassingen aangebracht aan de tariefmethodologie van BRUGEL op 1st september 2014 - GAS.

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Tarieven
30.09.2016

Ontwerp beslissing 36

Betreffende de aanpassingen aangebracht aan de tariefmethodologie van BRUGEL op 1st september 2014 - Elektriciteit.

Categorieën :
 • Tarieven
 • ,
 • Elektriciteit
20.09.2016

Voorstel 18

Betreffende de vermenigvuldigingscoëfficiënt toegepast op fotovoltaïsche installaties - Analyse van de economische parameters.

Categorieën :
 • Groene stroom
20.09.2016

Advies 226

Betreffende de verguningsaanvraag voor levering van gas en elektriciteit levering Watz BVBA

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
 • ,
 • Gas
20.09.2016

Advies 225

Betreffende de hernieuwing van de leveringsvergunning voor gas en de leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als gevolg van de controlewijziging van de onderneming LAMPIRIS N.V.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
 • ,
 • Gas
20.09.2016

Beslissing 35

Betreffende de administratieve sanctieprocedure tegen LAMPIRIS.

Categorieën :
20.09.2016

Marktstatistieken - 2016-K1

De aardgas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in cijfers. Deze editie bevat cijfers van de maanden januari tot maart 2016.

Categorieën :
 • Marktmodel
 • ,
 • Gas
20.09.2016

Verslag 35 - Jaarlijks verslag 2015

Betreffende de rechten van de residentiële afnemers en werking van de gas- en elektriciteitsmarkten voor 2015.

Categorieën :
 • Sociale aspecten
15.09.2016

Categorieën :
 • Tarieven
02.09.2016

Advies 224

Betreffende het rapport van de distributienetbeheerder over de uitvoering van de openbare dienstopdrachten inzake elektriciteit en gas voor het jaar 2015. Voor de gedeelten 'openbare verlichting' en 'veiligheid van de gasinstallaties'.

Categorieën :
 • Beheer van het net
 • ,
 • Gas
02.09.2016

Voorstel 17

Betreffende de vermenigvuldigingscoëfficiënt toegepast op warmtekrachtkoppeling in collectieve huisvesting - Analyse van de economische parameters.

Categorieën :
 • Groene stroom
26.08.2016

Beslissing 33

Betreffende de tariefsaldi gerapporteerd door de netbeheerder SIBELGA met betrekking tot het boekjaar 2015 - Elektriciteit.

Categorieën :
 • Beheer van het net
 • ,
 • Elektriciteit
26.08.2016

Advies 222

Betreffende het voorontwerp van ministerieel besluit betreffende de accreditatie van certificerende instanties van groenestroom productie-installaties.

Categorieën :
 • Groene stroom
26.08.2016

Advies 223 - Voorlopig advies ter raadpleging.

Betreffende de problematiek van de elektriciteitsbevoorrading van de stroomafwaartse afnemers van het tractienet spoor en het elektriciteitsnet van de MIVB.

Categorieën :
 • Beheer van het net
 • ,
 • Elektriciteit
26.08.2016

Beslissing 34

Betreffende de tariefsaldi gerapporteerd door de netbeheerder SIBELGA met betrekking tot het boekjaar 2015 - Gas.

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Beheer van het net
20.08.2016

Statuut van Beschermde klant

Folder voor : Het statuut van Beschermde klant

Categorieën :
 • Sociale aspecten
 • ,
 • Beschermde klanten
08.07.2016

Verslag 33 - Jaarlijks verslag 2015

Betreffende de behandeling van klachten en de werking van de Geschillendienst voor het jaar 2015.

Categorieën :
08.07.2016

Verslag 32 - Jaarlijks verslag 2015

Betreffende de uitvoering van haar verplichtingen voor het jaar 2015.

Categorieën :
08.07.2016

Observatorium van de gaz- en elektriciteitsprijzen - 2016-K2

Observatorium van de gas- en electriciteitsprijzen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze editie bevat cijfers van de maanden april tot juni 2016.

Categorieën :
 • Tarieven
08.07.2016

Verslag 33 - Jaarlijks verslag 2015

Betreffende de elektriciteits- en gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Categorieën :
 • Marktmodel
08.07.2016

Verslag 31 - Jaarlijks verslag 2015

Betreffende de werking van de markt voor groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong voor het jaar 2015.

Categorieën :
 • Groene stroom
07.07.2016

Gezamenlijk rapport over de ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België

Vandaag publiceren de 4 Belgische regulatoren hun gezamenlijk rapport over de ontwikkeling van de elektriciteits- en de aardgasmarkten in België in 2015. Dit document geeft u het jaarlijks overzicht van de evolutie van de prijzen, de leverancierswissels, de marktaandelen, de hernieuwbare energie en het energieverbruik in België voor 2015. In het tweede deel van de nota vindt u de marktstatistieken.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Groene stroom
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Regulatoren
28.06.2016

Studie 12

Betreffende de noodzaak van de installatie van klantendiensten in de nabijheid in van de afnemers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Op verzoek van de Minister van Energie.

Categorieën :
28.06.2016

Advies 221

Betreffende de toekenning van een leveringsvergunning voor gas en een leverginsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de onderneming RWE Supply & Trading GmbH.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
 • ,
 • Gas
27.05.2016

Advies 220

Betreffende de ontwikkeling van voor het publiek toegankelijke herlaadinfrastructuren voor elektrische voertuigen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Categorieën :
 • Beheer van het net
 • ,
 • Elektriciteit
25.05.2016

Persbericht

Brugel informeert over de beslissing van het hof van beroep van Brussel in het kader van het beroep van de vennootschap Lampiris tegen de tariefbeslissingen van Brugel.

Categorieën :
 • Regulatoren
20.05.2016

R16-0005

Rechtzetting van meetgegevens - termijn van twee jaar - fout in de schatting - er werd geen rekening gehouden met de historische verbruik van het gezin

Categorieën :
13.05.2016

Beslissing 32

Betreffende de handtekeningdelegatie binnen BRUGEL- 2016.Opgesteld in toepassing van artikel 11 van het huishoudelijk reglement van BRUGEL.

Categorieën :
29.04.2016

R15-0017

Verhuizen - "MOZA"-procedure - ontbreken van document voor de overname van de energie - afsluiting van de meter

Categorieën :
29.04.2016

R16-0007

Vraag van opzegging van het energie contract - vrederechter - voorafgaande mededeling aan OCMW

Categorieën :
28.04.2016

R15-0090

Op grond van artikel 26bis van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat van kracht is sinds 20 juni 2011, werd het compensatiemechanisme tussen de hoeveelheden elektriciteit afgenomen van het distributienet en de hoeveelheden die op dit net werden geïnjecteerd, afgeschaft voor de installaties met een vermogen van meer dan 5 kVA.De begunstigde van deze compensatie moet dus een nieuw contract afsluiten bij een leverancier van zijn keuze voor de verkoop van zijn op het distributienet geïnjecteerde energie. Het jaarlijkse doorgeven van de meterstanden, zowel voor de afname als voor de injectie, aan de DNB, verplicht de DNB niet om de gegevens die niet met een contractuele activiteit zijn verbonden te behandelen en door te geven.

Categorieën :
21.04.2016

Marktstatistieken - 2015-K4

De aardgas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in cijfers. Deze editie bevat cijfers van de maanden oktober tot december 2015.

Categorieën :
 • Marktmodel
21.04.2016

Observatorium van de gaz- en elektriciteitsprijzen - 2016-K1

Observatorium van de gas- en electriciteitsprijzen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze editie bevat cijfers van de maanden januari tot maart 2016.

Categorieën :
 • Tarieven
13.04.2016

R15-0105

Inversie van de meters door de klager - mededeling van de EAN-codes van zijn buren aan de energieleverancier - contract afgesloten voor de verkeerde meter - geen geldig energiecontract - lancering van een MOZA-procedure door de leverancier.

Categorieën :
22.03.2016

R15-0104

Verbreking van de Staatszegels - correcte toepassing van artikel 219, §2 en artikel 6 van het Technisch reglement door de DNB want- de aantasting van de integriteit van de meter werd bewezen door Sibelga en de daling van het gemeten verbruik kon niet worden verklaard door een rationalisering van de gewoonten van de klager of een verandering van het soort activiteiten;- de verbruikskosten werden aangerekend aan de klager als enige bewoner van het gebouw.

Categorieën :
14.03.2016

R15-0039

Verplichting van de leverancier om over een contract te beschikken vooraleer de procedure voor verandering van leverancier op te starten

Categorieën :
10.03.2016

R15-0004

Verbruik zonder contract - het "fraude"-tarief - zegelbreuk - sluiten van de meter

Categorieën :
07.03.2016

R15-0005

Afsluiting van de meters door SIBELGA zonder waarschuwing van de nieuwe bewoner en correcte toepassing van de MOZA-procedure (procedure voor de afsluiting van de meter in afwezigheid van een gekende overnemer) door de leverancier omdat - de klager niet over een geldig energiecontract beschikte;- de nieuwe bewoner van het pand opzoeken alvorens een MOZA-aanvraag in te dienen bij SIBELGA;- verzoek aan de verbruiker om zijn contractsituatie zo snel mogelijk te regulariseren.

Categorieën :
19.02.2016

Beslissing 31

Betreffende het personeelsplan van BRUGEL voor het jaar 2016. Opgesteld in toepassing van artikel 6 en 42 van het Besluit van de Regering van het BHG van 23 mei 2014 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van Brussel Gas Elektriciteit (BRUGEL).

Categorieën :
04.02.2016

R15-0088

Schatting van de meterstanden wegens geen toegang tot de meter gedurende verscheidene jaren - afwezigheid van elementen voor de berekening die voor de schatting wordt gebruikt

Categorieën :
22.01.2016

Beslissing 29 tot wijziging van beslissing 28

Betreffende de aanstelling van boekhouders en boekhouders-schatbewaarders.

Categorieën :
22.01.2016

Advies 219

Betreffende de hernieuwing van de leveringsvergunning voor gas en de leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als gevolg van de verandering van de naam van de onderneming WIND ENERGY POWER NV.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
22.01.2016

Beslissing 30

Betreffende de aanpassing van de tarieven voor de doorrekening van de kosten voor het gebruik van het transmissienet, de aanpassing van de wegenisretributie 2016.

Categorieën :
 • Tarieven
 • ,
 • Beheer van het net
22.01.2016

R15-0071

Vaststelling van zegelverbreking (verbruik buiten contract) door Sibelga - Sibelga mag het standaardtarief niet toepassen voor de verbruiksperiode na de vaststelling van de zegelverbreking indien de meter niet binnen een redelijke termijn in orde werd gebracht.

Categorieën :
01.01.2016

T15 Gaz 2016.pdf

Categorieën :
 • Tarieven
01.01.2016

T15 Gaz 2016.pdf

Categorieën :
 • Tarieven
01.01.2016

T15 Electricité 2016.pdf

Categorieën :
 • Tarieven
01.01.2016

T15 Electricité 2016.pdf

Categorieën :
 • Tarieven
11.12.2015

Observatorium van de gaz- en elektriciteitsprijzen - 2015-K4

Observatorium van de gas- en electriciteitsprijzen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze editie bevat cijfers van de maanden oktober tot december 2015.

Categorieën :
 • Tarieven
27.11.2015

Advies 217

Betreffende het programma van de openbare dienstopdrachten 2016 van SIBELGA.

Categorieën :
 • Beheer van het net
 • ,
 • Gas
27.11.2015

Advies 215

Betreffende het investeringsplan voor aardgas, voorgesteld door de Brusselse distributienetbeheerder SIBELGA, voor de periode 2016-2020.

Categorieën :
 • Beheer van het net
 • ,
 • Gas
27.11.2015

Advies 216

Betreffende het investeringsplan voor elektriciteit, voorgesteld dooor de Brusselse gewestelijke transmissienetbeheerder voor de periode 2016-2026.

Categorieën :
 • Beheer van het net
 • ,
 • Elektriciteit
27.11.2015

Advies 218

Betreffende het investeringsplan voor elektriciteit, voorgesteld door de Brusselse distributienetbeheerder voor de periode 2016-2020.

Categorieën :
 • Beheer van het net
 • ,
 • Elektriciteit
17.11.2015

Beslissing 28

Betreffende de aanstelling van de boekhouder, de vervangende boekhouder, de boekhouder-schatbevaarder en de vervangende boekhouder-schatbevaarder.

Categorieën :
17.11.2015

Advies 213

Betreffende de leveringsvergunning voor gas en elektriciteit aan de onderneming ELEGANT BVBA.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
 • ,
 • Gas
17.11.2015

Advies 214

Bettrefende de hernieuwing van de leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de onderneming ENERGY CLUSTER NV.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
 • ,
 • Elektriciteit
03.11.2015

R15-0037

Uitvoering van werken door de onderaannemer van Sibelga - Stroomonderbreking gedurende meer dan 6 uur - aanvraag schadevergoeding - fout van een derde geen schadevergoeding

Categorieën :
30.10.2015

Beslissing 27

Betreffende de klacht ingediend door mevrouw X tegen de distributienetbeheerder Sibelga

Categorieën :
30.10.2015

Rapport 30 - Jaarlijks verslag 2014

Betreffende de jaarlijkse rendementen van de warmtekrachtkoppelingsinstallaties uitgebaat gedurende 2014.

Categorieën :
 • Groene stroom
30.10.2015

R15-0069

Omdat de klager niet over een geldig energiecontract beschikte, heeft de leverancier een MOZA-procedure (procedure voor de afsluiting van de meter in afwezigheid van een gekende overnemer) gestart bij Sibelga. Sibelga heeft de meters bijgevolg afgesloten zonder voldoende te controleren of er geen nieuwe bewoner aanwezig was.

Categorieën :
30.10.2015

Voorstel 16

Betreffende de vermenigvuldingscoëfficiënt toegepast op fotovoltaïsche installaties - Analyse van de economische parameters -Oktober 2015.

Categorieën :
 • Groene stroom
30.10.2015

Studie 11

Betreffende het fotovoltaïsche park in het Brussels hoofdstedelijk gewest - 2014.

Categorieën :
 • Groene stroom
16.10.2015

Advies 212

Betreffende het voorontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 29 november 2012 tot vastlegging van de quota van de groenestroomcertificaten voor de jaren 2013 en volgende

Categorieën :
 • Groene stroom
02.10.2015

Studie 10

Betreffende de invoering van een progressieve tariefering voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Categorieën :
 • Tarieven
 • ,
 • Elektriciteit
18.09.2015

Marktstatistieken - 2015-K3

De aardgas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in cijfers. Deze editie bevat cijfers van de maanden juli tot september 2015.

Categorieën :
 • Marktmodel
18.09.2015

Marktstatistieken - 2015-K2

De aardgas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in cijfers. Deze editie bevat cijfers van de maanden april tot juli 2015.

Categorieën :
 • Tarieven
 • ,
 • Gas
18.09.2015

Observatorium van de gaz- en elektriciteitsprijzen - 2015-K3

Observatorium van de gas- en electriciteitsprijzen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze editie bevat cijfers van de maanden juli tot september 2015.

Categorieën :
 • Tarieven
 • ,
 • Gas
18.09.2015

Observatorium van de gaz- en elektriciteitsprijzen - 2015-K2

Observatorium van de gas- en electriciteitsprijzen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze editie bevat cijfers van de maanden april tot juni 015.

Categorieën :
 • Tarieven
 • ,
 • Gas
09.09.2015

Studie 09

Betreffende de evolutie van elektriciteits- en aardgasprijzen voor de professionele klanten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de jaren 2009 tot 2014

Categorieën :
 • Tarieven
 • ,
 • Gas
09.09.2015

Advies 211

Betreffende het voorontwerp van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, aangenomen in eerste lezing op 9 juli 2015, tot opheffing en vervanging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2004 betreffende de promotie van groene elektriciteit en van de kwaliteitswarmtekrachtkoppeling.

Categorieën :
 • Groene stroom
21.08.2015

Verslag 24 - Jaarlijks verslag 2014

Betreffende de behandeling van klachten en de werking van de Geschillendienst voor het jaar 2014.

Categorieën :
21.08.2015

Verslag 27 - Jaarlijks verslag 2014

Betreffende de uitvoering van haar verplichtingen voor het jaar 2014.Opgesteld in toepassing van artikel 30bis §2 9o van de elektriciteitsordonnantie.

Categorieën :
 • Marktmodel
 • ,
 • Elektriciteit
21.08.2015

Verslag 28 - Jaarlijks verslag 2014

Betreffende de werking van de markt voor groenestroomcertificaten, garanties van oorsprong en het systeem van herkenning van Waalse groenestrommcertificaten 2014.

Categorieën :
 • Groene stroom
 • ,
 • Marktmodel
21.08.2015

Verslag 26 - Jaarlijks verslag 2014

Betreffende de elektriciteits- en gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het jaar 2014.

Categorieën :
 • Marktmodel
 • ,
 • Gas
21.08.2015

Verslag 29 - Jaarlijks verslat 2014

Betreffende de Rechten van de residentiële afnemers en werking van de gas- en elektriciteitsmarkten voor het jaar 2014.

Categorieën :
 • Marktmodel
 • ,
 • Gas
07.08.2015

R15-0022

De gebruiker van het distributienet moet een energiecontract van het type "residentieel" hebben indien hij van de maatregelen inzake de bescherming van de hoofdverblijfplaats wil genieten, zoals beschreven in de elektriciteits- en gasordonnanties.

Categorieën :
07.08.2015

Voorstel 15

Betreffende de aanpassing van de quota inzake groenestroomcertificaten

Categorieën :
 • Groene stroom
07.08.2015

Beslissing 25

Betreffende de door de CVBA SIBELGA gerapporteerde saldi met betrekking tot de exploitatiejaren 2013 en 20144 - ELEKTRICITEIT.

Categorieën :
 • Tarieven
 • ,
 • Elektriciteit
07.08.2015

Beslissing 26

Betreffende de door de CVBA SIBELGA gerapporteerde saldi met betrekking tot de exploitatiejaren 2013 en 2014 - GAS.

Categorieën :
 • Tarieven
 • ,
 • Gas
14.07.2015

Advies 210

Betreffende het verslag van de distributienetbeheerder SIBELGA over de niet - discriminerende praktijken ten opzichte van de leveranciers voor het jaar 2014.

Categorieën :
 • Beheer van het net
 • ,
 • Gas
02.07.2015

Advies 207

Betreffende het Federaal ontwikkelingsplan van Elia voor de periode 2015 - 2025 en het verslag van de milieueffectenbeoordeling van dit plan.

Categorieën :
 • Beheer van het net
02.07.2015

Advies 209

Betreffende de toekenning van een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de onderneming Wind Energy Power NV.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
 • ,
 • Gas
02.07.2015

Advies 208

Betreffende de verzaking aan de leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door de onderneming Energy Cluster S.A.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
 • ,
 • Gas
19.06.2015

Advies 206

Betreffende het rapport van de distributienetbeheerder over de uitvoering van de openbaredienstopdrachten inzake elektriciteit en gas voor het jaar 2014.Gegeven op basis van artikel 25 van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en op basis van artikel 19 van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Categorieën :
 • Beheer van het net
 • ,
 • Gas
19.06.2015

Gezamenlijk persbericht voor 2014

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België.

Categorieën :
 • Gas
17.06.2015

R15-0021

Rechtzetting van meetgegevens - termijn van twee jaar - schattingregels

Categorieën :
08.06.2015

R14-0037

De inschrijving van een Brusselse verbruiker op de website van een commerciële leverancier om een energiecontract te verkrijgen, staat niet gelijk met de bevestiging van een energiecontract voor de levering van energie.Artikel 25ter van de Elektriciteitsordonnantie stelt dat " De leverancier maakt, aan elke afnemer die erom verzoekt, binnen tien werkdagen een redelijk en niet-discriminerend voorstel van leveringscontract (...)".

Categorieën :
05.06.2015

Marktstatistieken - 2015-K1

De aardgas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in cijfers. Deze editie bevat cijfers van de maanden januari tot maart 2015.

Categorieën :
 • Marktmodel
 • ,
 • Gas
05.06.2015

Beslissing 24

Betreffende het personeelsplan van BRUGEL voor het jaar 2015.Opgesteld in toepassing van artikel 6 en 42 van het Besluit van de Regering van het BHG van 23 mei 2014 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van Brussel Gas Elektriciteit (BRUGEL).

Categorieën :
05.06.2015

Advies 205

Betreffende de openbare dienstverplichtingen van energieleveranciers in het kader van contracten afgesloten met syndici voor de levering van gas en elektriciteit aan residentiële gebouwenOpgesteld op basis van artikel 30bis, §2, 2o, van de elektriciteitsordonnantie van 19 juli 2001 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ("elektriciteitsordonnantie")

Categorieën :
 • Elektriciteit
27.05.2015

R14-0061

Artikel 245 van het Technisch Reglement Elekctriciteit stelt dat: "Tenzij er sprake is van kwade trouw kan een eventuele rechtzetting van de meetgegevens en de bijbehorende facturatie slechts betrekking hebben op een periode van hoogstens twee jaar voorafgaand aan de laatste meteropname."In het onderhavige geval leefde Sibelga deze bepaling na. Wat de laattijdige factuur van de commerciële energieleverancier betreft, verklaarde de Geschillendienst zich onbevoegd en werd de klager doorverwezen naar de Bemiddelingsdienst inzake Energie.

Categorieën :
27.05.2015

R14-0035

De officiële zegels op de elektriciteitsmeter van de klager werden verwijderd. Volgens de technische expertise van Sibelga liet deze handeling toe het glas of de kap van de meter te verwijderen, zodat het telwerk en de registratie van het verbruik gemanipuleerd konden worden. Aangezien de voornoemde meter niet langer geschikt was om het verbruik te registreren, werd deze vervangen door Sibelga en werd het frauduleus door de klager afgenomen stroomverbruik geschat overeenkomstig artikel 203 §2, al. 1 en 2 van het Technisch Reglement Elektriciteit.

Categorieën :
21.05.2015

R14-0130

Het defect aan de laagspanningskabel was onvoorzienbaar. De kabel was niet oud. Het betreft een punctueel defect van de kabel:op de plaats van het defect was de isolatie tussen de fasen beschadigd. Dus kan overmacht worden ingeroepen en is er geen schadevergoeding verschuldigd overeenkomstig art. 32quinquies, 1o van de elektriciteitsordonnantie. De klagers zouden zich kunnen wenden tot de rechtbank op basis van de bepalingen van het burgerlijk recht, aangezien het distributienet kan worden beschouwd als zijnde een zaak die de DNB onder zijn bewaring heeft. Klacht ongegrond verklaard.

Categorieën :
05.05.2015

R14-0052

De klacht is ontvankelijk wat betreft de toepassing van het technisch reglement, doch onontvankelijk wat betreft de bepaling van de eigendom die ressorteert onder het burgerlijk recht.De meetuitrusting die zich bevindt aan de uitgang van de ontspanningscabine is de enige uitrusting die werd geplaatst door Sibelga en vertegenwoordigt dus de officiële meter. De installaties die zich achter de meter bevinden, met inbegrip van de aftelmeters, zijn privé installaties van de distributienetgebruiker. Klacht ongegrond verklaard wat betreft de toepassing van het technisch reglement gas.

Categorieën :
05.05.2015

R14-0055

Het niet-handelen van een syndicus is niet tegenstelbaar aan het BIM. In het onderhavige geval liet de syndicus die voor rekening van de VME optreedt, na om het door het BIM gevraagde document door te sturen binnen de meegedeelde termijn. Aangezien het om een termijn van orde ging, kon deze enkel worden overschreden op straffe van onontvankelijkheid volgens de geldende algemene voorwaarden voor energiepremies.Niettemin staat het de vereniging van mede-eigenaars vrij om een aansprakelijkheidsvordering tegen zijn syndicus in te dienen bij de hoven en rechtbanken, om het herstel van de door zijn niet-handelen geleden schade te verkrijgen.

Categorieën :
28.04.2015

R15-0029

Statuut van beschermde afnemer - afbetalingsplan - mogelijkheid om te heronderhandelen bij de leverancier - ontbreken van bevoegdheid van de Geschillendienst om een afbetalingsplan aan de leverancier op te leggen

Categorieën :
24.04.2015

Observatorium van de gaz- en elektriciteitsprijzen - 2015-K1

Observatorium van de gas- en electriciteitsprijzen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze editie bevat cijfers van de maanden januari tot maart 2015.

Categorieën :
 • Beheer van het net
 • ,
 • Gas
24.04.2015

Advies 204

Betreffende het voorontwerp van besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende aanwijzing van de CVBA SIBELGA als distributiebeheerder voor elektriciteit en gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor een termijn van twintig jaar.

Categorieën :
 • Beheer van het net
 • ,
 • Gas
22.04.2015

R14-0067

Krachtens artikel 4 van het Technisch Reglement Elektriciteit (2006) dient de beheerder van het distributienet die zijn activiteiten moet uitoefenen ten voordele van de gebruikers van het net, zich te onthouden van elke handeling die of elk verzuim dat de situatie van deze laatsten zwaarder of lastiger kan maken. Met andere woorden, de beheerder van het distributienet moet alle redelijke maatregelen treffen om het nadeel voor de gebruiker van het net te beperken.

Categorieën :
20.04.2015

R15-0027

Statuut van beschermde afnemer - afbetalingsplan - mogelijkheid om te heronderhandelen bij de leverancier - ontbreken van bevoegdheid van de Geschillendienst om een afbetalingsplan aan de leverancier op te leggen

Categorieën :
14.04.2015

R15-0026

Statuut van beschermde afnemer - afbetalingsplan - mogelijkheid om te heronderhandelen bij de leverancier - ontbreken van bevoegdheid van de Geschillendienst om een afbetalingsplan aan de leverancier op te leggen

Categorieën :
03.04.2015

Voorstel 14

Betreffende de aanpassing van de quota inzake groenstroomcertificaten - April 2015

Categorieën :
 • Groene stroom
26.03.2015

R14-0102

Verbreking van de Staatszegels van de meter - vertraging bij het afsluiten van de meter door de DNB na de vaststelling - geen toepassing van het fraudetarief

Categorieën :
19.03.2015

R15-0012

rechtzetting van de meetgegevens>2jaar - verbruik - meteropneming per agent - kwade trouw

Categorieën :
18.03.2015

R14-0086

De technische voorwaarden voor de premie B1 "Dakisolatie" stellen dat "bij het berekenen van de R-coëfficiënt van het isolatiemateriaal uitsluitend rekening wordt gehouden met isolatiemateriaal dat in het kader van de premie werd geplaatst. Bij het berekenen van de R-coëfficiënt zal geen rekening worden gehouden met een eventueel bestaande isolatielaag."In het onderhavige geval kon geen rekening worden gehouden met de bestaande isolatie in het plafond van de kamers bij het berekenen van de "R-waarde".

Categorieën :
18.03.2015

R14-0085

Artikel 8,§1, 1ste alinea van het Besluit van de Hoofdstedelijke Regering van 9 februari 2012 betreffende de toekenning van financiële steun op het vlak van energie stelt dat: "De aanvraag moet worden ingediend door middel van de formulieren die het BIM ter beschikking stelt. Die moeten correct ingevuld zijn. Gebeurt de aanvraag niet op die manier, dan is ze niet ontvankelijk."In het onderhavige geval diende de klager een onvolledige en niet-ondertekende aanvraag voor een energiepremie voor 2014 in. Daarom had het BIM de aanvraag onontvankelijk moeten verklaren en kort de redenen voor de onontvankelijkheid uiteenzetten volgens de zorgvuldigheidsplicht waaraan het BIM gebonden is als administratieve autoriteit.

Categorieën :
06.03.2015

Studie 08

Betreffende de bepaling van de potentiële energie-efficiëntie van de gas- en elektriciteitsinfrastructuren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Globale studie).

Categorieën :
 • Marktmodel
 • ,
 • Gas
25.02.2015

R14-0083

Het BIM hield geen rekening met het aanvullende document dat ingediend werd door de mandataris van de klager, hoewel het daarover beschikte op de dag van de klacht, omwille van een laattijdige indiening, d.w.z. na de afsluitdatum voor de indiening van aanvullende informatie, en om redenen van een gelijke behandeling van alle aanvragers.In zijn besluit van 28 juni 2007, nr. 172 931, had de Raad van State er immers aan herinnerd dat het klachtenorgaan "rekening moet houden met de feitelijke en juridische situatie op de dag waarop het een uitspraak doet."In het onderhavige geval stelde de Dienst, als klachtenorgaan, vast dat de door de klager ingediende premieaanvraag C1 volledig was op het moment waarop de klacht werd ingediend.

Categorieën :
20.02.2015

Marktstatistieken - 2014-K4

De aardgas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in cijfers. Deze editie bevat cijfers van de maanden oktober tot december 2014.

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Elektriciteit
20.02.2015

Beslissing 23

Betreffende de aanpassing van de tarieven voor de doorrekening van de kosten voor het gebruik van het transmissienet en de aanpassing van de toeslag verbonden met de vennootschapsbelasting.

Categorieën :
 • Tarieven
 • ,
 • Gas
20.02.2015

Persbericht - Distributie tarieven

BRUGEL DEELT MEE DAT DE TARIEFDALINGEN VOOR DE DISTRIBUTIE VAN GAS EN ELEKTRICITEIT VOOR DE PERIODE VAN 2015-2019, MET INGANG VAN 1 JANUARI LAATSTLEDEN, GROTENDEELS TE NIET WERDEN GEDAAN DOOR DE WEERSLAG VAN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING OP DE CONSUMENTEN.

Categorieën :
 • Tarieven
16.02.2015

R14-0136

De leverancier bracht het OCMW niet op de hoogte van de plaatsing van de vermogensbegrenzer en deelde hem evenmin het dossier van de klager mee. Bijgevolg werd artikel 25sexies § 5, eerste alinea van de elektriciteitsordonnantie niet nageleefd. De leverancier bracht het OCMW er niet van op de hoogte dat hij aan de vrederechter de ontbinding had gevraagd van het contract voor de levering van elektriciteit. Bijgevolg werd artikel 25octies § 3 van vermelde ordonnantie niet nageleefd. De klacht werd gegrond verklaard.

Categorieën :
09.02.2015

R14-0069

Artikel 25septies, §6, 1ste alinea van de elektriciteitsordonnantie en artikel 20quinquies, §6, 1ste alinea van de gasordonnantie stellen dat " zodra het gezin alle schuld heeft aangezuiverd in naleving van het aanzuiveringsplan wordt het gezin niet meer erkend als beschermde afnemer en wordt de opschorting van het in de §4 van dit artikel bedoelde contract beëindigd". In het onderhavige geval bleek dat de commerciële energieleverancier de klant vroegtijdig had overgenomen, zodat deze laatste het statuut van beschermde klant verloor.

Categorieën :
26.01.2015

Observatorium van de gaz- en elektriciteitsprijzen - 2014-K4

Observatorium van gas en elektriciteitsprijzen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest . Deze editie bevat cijfers van de maanden oktober tot december 2014.

Categorieën :
 • Gas
23.01.2015

Beslissing 22

Betreffende de aanpassing van de tarieven voor de doorrekening van de kosten voor het gebruik van het transmissienet en de aanpassing van de wegenisretributie

Categorieën :
 • Tarieven
23.01.2015

MdR Gaz 2015-2019 vers 201501.xlsx

Categorieën :
 • Tarieven
23.01.2015

MdR Elec 2015-2019 vers 201501.xlsx

Categorieën :
 • Tarieven
23.01.2015

MdR Elec 2015-2019 vers 201501.xlsx

Categorieën :
 • Tarieven
22.01.2015

R14-0056

De algemene voorwaarden voor energiepremies voorzien geen enkele verlenging van de termijn voor het indienen van een premieaanvraag in geval van medische ongeschiktheid of hospitalisatie van de aanvrager of een van zijn naaste familieleden.In het onderhavige geval kon geen overmacht worden ingeroepen. De toekenning van energiepremies maakt het voorwerp uit van een afzonderlijk reglement, waarbij de toekenningsvoorwaarden niet afhangen van de toekenningsvoorwaarden voor andere steunmaatregelen.

Categorieën :
01.01.2015

e-MdR Elec 2015-2019 ISoc.xlsx

Categorieën :
 • Tarieven
01.01.2015

(e-MdR Gaz 2015-2019 adapt\351.xlsx)

Categorieën :
 • Tarieven
01.01.2015

(Microsoft Word - Modalit\351s tarifaires 2015-2019 Elec)

Categorieën :
 • Tarieven
01.01.2015

e-MdR Elec 2015-2019 ISoc.xlsx

Categorieën :
 • Tarieven
01.01.2015

(Microsoft Word - Modalit\351s tarifaires 2015-2019 Gaz)

Categorieën :
 • Tarieven
01.01.2015

MdR Gaz 2015-2019 ISoc.xlsx

Categorieën :
 • Tarieven
01.01.2015

(e-MdR Elec 2015-2019 adapt\351.xlsx)

Categorieën :
 • Tarieven
19.12.2014

Voorstel 13

Betreffende de vermenigvuldigingscoëfficient toegepast op fotovoltaïsche instalalties - Analyse van de economische parameters

Categorieën :
 • Groene stroom
18.12.2014

(e-MdR Elec 2015-2019 adapt\351.xlsx)

Categorieën :
 • Tarieven
18.12.2014

(MdR Gaz 2015-2019 adapt\351.xlsx)

Categorieën :
 • Tarieven
18.12.2014

(e-MdR Elec 2015-2019 adapt\351.xlsx)

Categorieën :
 • Tarieven
18.12.2014

Persbericht 18.12.14

BRUGEL kondigt de distributietarieven voor gas en elektriciteit aan voor het Brussels gewest voor de periode van 2015 tot 2019, met een daling voor 2015.

Categorieën :
 • Tarieven
 • ,
 • Gas
15.12.2014

Marktstatistieken - 2014-K3

De aardgas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in cijfers. Deze editie bevat cijfers van de maanden juli tot september 2014.

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Elektriciteit
15.12.2014

Marktstatistieken - 2014-K2

De aardgas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in cijfers. Deze editie bevat cijfers van de maanden april tot juni 2014.

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Elektriciteit
15.12.2014

Marktstatistieken - 2014-K1

De aardgas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in cijfers. Deze editie bevat cijfers van de maanden januari tot maart 2014.

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Elektriciteit
12.12.2014

Advies 203

Betreffende het verslag van de distributienetbeheerder over de uitvoering van de openbare dienstopdrachten inzake elektriciteit en gas voor het jaar 2013.

Categorieën :
 • Beheer van het net
 • ,
 • Gas
12.12.2014

Beslissing 20

Betreffende de aanvaarding van het aangepast tariefvoorstel "elektriciteit" van SIBELGA voor de regulatoire periode 2015-2019.

Categorieën :
 • Tarieven
 • ,
 • Elektriciteit
12.12.2014

Belissing 21

Betreffende de aanvaarding van het aangepast tariefvoorstel "gas" van SIBELGA voor de regulatoire periode 2015-2019.

Categorieën :
 • Tarieven
 • ,
 • Gas
10.12.2014

R14-0093

De Dienst stelde vast dat de algemene voorwaarden voor energiepremies voor 2013 - in de loop van het jaar gewijzigd als gevolg van de uitputting van het budget voor energiepremies voor 2013 - en meer bepaald punt 3 daarvan in casu in strijd is met de notie van een betaling in mindering, zoals gedefinieerd in artikel 2, 19o van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken : "betaling in mindering : betaling van een deel van de opdracht na verstrekte en aanvaarde prestaties".In het onderhavige geval had dit conflict tot gevolg dat de vzw Y - onderworpen aan de verplichtingen inzake overheidsopdrachten - het recht werd ontzegd om aanspraak te kunnen maken op de premie B3 "Vloerisolatie".

Categorieën :
05.12.2014

Verslag 25

Betreffende de jaarlijkse rendementen van de warmtekrachtkoppelingsintallaties uitgebaat gedurende 2013.

Categorieën :
 • Groene stroom
05.12.2014

Advies 202

Betreffende de toekenning van een leveringsverguning voor levering van gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de onderneming AXPO Benelux NV

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Leveringsvergunningen
05.12.2014

Advies 201

Betreffende het programma van de openbare dienstopdrachten 2015 van SIBELGA.

Categorieën :
 • Beheer van het net
05.12.2014

R14-0075

Na de verhuis van zijn klant en omdat de naam van de nieuwe bewoner van het pand en/of de eigenaar niet gekend was, diende commerciële energieleverancier Z een MOZA-klacht in bij de DNB.Het energieovernamedocument en de online inschrijving op de site van energieleverancier Z staan niet gelijk met een energiecontract uit hoofde van de overnemer.Overeenkomstig de M.I.G waarnaar het Technisch Reglement Elektriciteit verwijst, organiseert de DNB een bezoek binnen de 5 werkdagen na de aanvraag van de commerciële energieleverancier om de bewoner van het pand te identificeren.In het onderhavige geval kon de DNB niet aantonen aan de Dienst, door middel van het technische document, dat er niemand ter plaatse aanwezig was tijdens het bezoek van zijn technicus, die belast was met de verzegeling van de meter.

Categorieën :
28.11.2014

Observatorium van de gaz- en elektriciteitsprijzen - 2014-K2

Observatorium van de gas en elektriciteitsprijzen in het Brussels Hoofdstedelijk Geweest - Juli -Augustus - September 201

Categorieën :
 • Tarieven
 • ,
 • Gas
28.11.2014

R13-0092

Beslissing betreft een premie aanvraag ingebied bij het BIM voor een warmtenet. De klachten van de aanvrager is gegrond want de beslissing van BIM is ontwettelig, schending van de beslissing van de regering van het BHG ven 19/07/2012 en gebrekkige motivering, feitelijkedwaling, schending van artikel 8 van het besluit van de regering van BHG van 9/02/2012 en schending van zorgvuldigheidsplicht.

Categorieën :
21.11.2014

Advies 200

Betreffende het investeringsplan voor elektriciteit, voorgesteld door de Brusselse gewestelijks transmissienetbeheerder voor de periode 2015-2025

Categorieën :
 • Beheer van het net
 • ,
 • Elektriciteit
21.11.2014

Advies 199

Betreffende de investeringsplan voor elektriciteit, voorgesteld door de Brusselse distributienetbeheerder voor de periode 2015-2019

Categorieën :
 • Beheer van het net
 • ,
 • Elektriciteit
21.11.2014

Advies 198

Betreffende de investeringsplan voor aardgas, voorgesteld door de Brusselse distributienetbeheerder SIBELGA, voor de periode 2015 – 2019.

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Beheer van het net
20.11.2014

Observatorium van de gaz- en elektriciteitsprijzen - 2014-K2

Observatorium van gas en elektriciteitsprijzen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze document bevat cijfers van de maanden april tot juni 2014.

Categorieën :
 • Tarieven
 • ,
 • Gas
20.11.2014

Observatorium van de gaz- en elektriciteitsprijzen - 2014-K1

Observatorium van de gas en elektriciteitsprijzen in het Brussels Hoofdstedelijk GeweDeze document bevat cijfers van de maandenjanuari tot maart 2014.

Categorieën :
 • Gas
12.11.2014

Beslissing 18

Betreffende de verwerping van het initiële tariefvoorstel "elektriciteit" van SIBELGA voor de regulatoire periode 2015-2019.

Categorieën :
 • Tarieven
 • ,
 • Elektriciteit
12.11.2014

Beslissing 19

Betreffende de verwerping van het initiële tariefvoorstel "gas" van SIBELGA voor de regulatoire periode 2015-2019.

Categorieën :
 • Tarieven
 • ,
 • Gas
12.11.2014

Verslag 23 - Jaarlijks verslag 2013

Betreffende de rechten van de huishoudelijke verbruikers voor het jaar 2013.

Categorieën :
 • Sociale aspecten
12.11.2014

Verslag 20 - Jaarlijks versla 2013

Betreffende de behandeling van klachten en de werking van de Geschillendienst voor het jaar 2013.

Categorieën :
12.11.2014

Verslag 22 - Jaarlijks verslag 2013

Betreffende de werking van de markt voor groenestroomcertificaten, garanties van oorsprong en het systeem van bekenning van waalse groenestroomcertificaten voor het jaar 2013.

Categorieën :
 • Groene stroom
 • ,
 • Marktmodel
12.11.2014

Verslag 19 - Jaarlijks verslag 2013

Betreffende de retailmarkt voor elektriciteit en aardgas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de cotrole van de planning en de kwaliteit van de netten voor het jaar 2013.

Categorieën :
 • Marktmodel
 • ,
 • Beheer van het net
12.11.2014

Verslag 21 - Jaarlijks verslag 2013

Betreffende de reguleringscommissie voor energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Verslag over de uitvoering van haar verplichtingen voor het jaar 2013.

Categorieën :
06.11.2014

Studie 06

Betreffende de analyse van de evolutie van de elektriciteits- en aardgasprijzen voor de professionelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2012-2013

Categorieën :
 • Tarieven
 • ,
 • Gas
06.11.2014

Advies 197

Betreffende de vergunningsaanvraag voor levering van gas van Antargaz Belgium NV

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
 • ,
 • Gas
31.10.2014

R14-0063

Een premieaanvraag die laattijdig wordt ingediend bij het BIM, is onontvankelijk, overeenkomstig de algemene voorwaarden voor energiepremies inzake de toekenning van energiepremies.

Categorieën :
22.10.2014

R14-0054

De aanvraag van een energiepremie F "koelkast/diepvriezer A++ of elektrische droogkast A" werd door het BIM geweigerd, omdat de installatie van het toestel niet overeenkwam met het domicilieadres van de premieaanvrager.De Dienst stelde immers vast dat het domicilieadres van de klager, vermeld in de fiche voor zijn identiteitskaart en het formulier van de premieaanvraag, overeenkwam met het leveringsadres voor het toestel.

Categorieën :
22.10.2014

R14-0042

In geval van twijfel over de gegevens van de premieaanvrager, bv. wanneer het facturatieadres niet overeenkomt met het adres van de werken, is de Dienst van oordeel dat het BIM zijn verzoek tot aanvullende informatie had moeten verzenden naar het domicilieadres van de aanvrager, vermeld in het document van de premieaanvraag, in plaats van het adres van het appartement waar de werken werden uitgevoerd.

Categorieën :
16.10.2014

R14-0040

De premieaanvrager kon geen bankuittreksel voorleggen als bewijs van een betaling uitgevoerd vóór 2 juli 2013, aangezien de enige betaling vóór die datum een storting van contant geld betrof. Dat was immers een van de voorwaarden opdat zijn dossier "ontvankelijk" kon worden verklaard door het BIM.

Categorieën :
15.10.2014

R14-0036

In geval van twijfel omtrent de identiteit van de premieaanvrager is de Dienst van oordeel dat het BIM deze laatste moet contacteren of, bij gebreke daaraan, hem om aanvullende informatie moet vragen. Aangezien het niet over alle elementen van de klacht beschikte en om redenen van goed bestuur, had het BIM tot het einde van de termijn voor de indiening van de klacht kunnen wachten alvorens zich uit te spreken over het verzoek tot heronderzoek.

Categorieën :
10.10.2014

Studie 07

Betreffende de opschorting van het leveringscontract gedurende de periode van sociale bescherming, de gevolgen hiervan en de rechten en plichten van de partijen in dit contract

Categorieën :
 • Sociale aspecten
 • ,
 • Gas
02.10.2014

R14-0032

Het ongunstig advies, uitgebracht door het BIM, bevat geen formele motivering. Dit advies was noch duidelijk, noch volledig, noch precies. Het heeft de klaagster niet in staat gesteld om te begrijpen waarom haar aanvraag werd verworpen, temeer daar zij alle administratieve en technische elementen had aangebracht om deze aanvraag gegrond te verklaren. De geschillendienst verbreekt de beslissing van het BIM.

Categorieën :
26.09.2014

Advies 195

Betreffende de vergunningsaanvraag voor levering van groene elektriciteit van Rewind Energy NV

Categorieën :
 • Groene stroom
 • ,
 • Leveringsvergunningen
26.09.2014

Advies 196

Betreffende de vergunningsaanvraag voor levering van elektriciteit van Total Gas & Power Belgium SA

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
 • ,
 • Elektriciteit
18.09.2014

Advies 192

Betreffende het verslag 2013 over de qualiteit van de prestaties voor gas van Sibelga

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Beheer van het net
12.09.2014

Advies 194

Betreffende het verslag van Sibelga over de niet-discriminerende praktijken ten opzichte van de leveranciers

Categorieën :
 • Beheer van het net
12.09.2014

R14-0092

De woorden "propre à l'entreprise" die door het BIM werden vermeld in zijn verzoek om bijkomende documenten, zijn niet voldoende precies en dus vatbaar voor interpretatie. De indiener van de klacht kon deze woorden redelijkerwijze interpreteren in de zin van "de fabrikant" en kon ervan uitgaan dat de vermelding van de "Chain of Custody" code van FSC/PEFC van de fabrikant op de saldofacturen die hij ontving van zijn aannemer, voldoende was. De klacht werd gegrond verklaard.

Categorieën :
01.09.2014

Verslag 18

Betreffende motiveringen van de beslissingen over de tarifemethodologieën voor elektriciteit en gas bedoeld in artikel 9quater §1 van de elektriciteitordonnantie en in artikel 10bis §1 van de gasordonnantie

Categorieën :
 • Tarieven
 • ,
 • Gas
01.09.2014

Beslissing 16

Betreffende de tariefmethodologie elektriciteit.

Categorieën :
 • Tarieven
 • ,
 • Elektriciteit
01.09.2014

Advies uitgebracht door de Raad van Gebruikers van elektriciteit en gas van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Betreffende de tariefmethodologie elektriciteit en de tariefmethodologie gas.

Categorieën :
 • Tarieven
 • ,
 • Gas
01.09.2014

Beslissing 17

Betreffende de tariefmethodologie gas.

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Tarieven
01.09.2014

MdR Budget Gaz

Categorieën :
 • Tarieven
01.09.2014

MdR Réalité Gaz

Categorieën :
 • Tarieven
01.09.2014

MdR Réalité Elec

Categorieën :
 • Tarieven
01.09.2014

MdR Budget Elec

Categorieën :
 • Tarieven
26.08.2014

Gezamlijk persbericht van de 4 Belgische regulatoren

betreffende de ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België voor het jaar 2013

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Elektriciteit
22.08.2014

R14-0088

De zegels van de gasmeter van de klager werden verbroken door een derde zonder voorafgaand akkoord van Sibelga. Bijgevolg was de DNB ertoe gerechtigd om de administratieve kosten en de kosten van de prestaties die verricht werden voor het herstel in de oorspronkelijke staat, ten laste te leggen van de klager. Het tarief betreffende de administratieve opzoeking, toegepast door Sibelga, en het tarief dat door de DNB werd gehanteerd voor de berekening van het verbruik zonder contract, werden goedgekeurd door de CREG voor de periode 2009-2012 en werden verlengd voor de periode 2013-2014. De klacht werd ongegrond verklaard.

Categorieën :
21.08.2014

Advies 193

Betreffende het verslag over de kwaliteit van de dienstverlening van de Gewestelijke Transmissienetbeheerder voor Elektriciteit, ELIA voor het jaar 2013

Categorieën :
 • Beheer van het net
 • ,
 • Elektriciteit
17.08.2014

AVI_20140730_CDU_TarifsNL

Categorieën :
 • Tarieven
30.07.2014

R14-0008

De Dienst is van oordeel dat het "riskanter" is om zich op een bestek te baseren in plaats van gedetailleerde en/of rechtgezette facturen die "waar en echt" zijn verklaard door de aannemer, want de partijen wijken vaak af van het initiële bestek en dit laatste levert niet het bewijs dat de werken echt werden uitgevoerd in overeenstemming met de in het lastenboek vermelde beschrijving en hoeveelheden.

Categorieën :
18.07.2014

R14-0071

Aangezien de installatie van de klager een vermogen heeft dat hoger is dan 5 kW, kon de klager vanaf 20 juni 2011 niet meer genieten van het compensatiesysteem voor zijn installatie.

Categorieën :
16.07.2014

Beslissing 15

Betreffende de praktische modaliteiten voor de annulatie van de garanties van oorsprong in het kader van de brandstofmix.

Categorieën :
 • Groene stroom
16.07.2014

Categorieën :
 • Tarieven
11.07.2014

R14-0047

Gelet op de nalatigheid van het BIM, werd de klacht gegrond bevonden. De Dienst vraagt aan het BIM om zijn beslissing van 24/03/2014 te herzien en aan de klager een nieuwe brief toe te zenden waarbij hem wordt verzocht om binnen de 60 dagen een ingevuld EPB opleveringsattest dat ondertekend werd door een door het BIM erkend verwarmingsinstallateur, te bezorgen aan het BIM.

Categorieën :
04.07.2014

Marktstatistieken - 2013-K4

Statistieken betreffende het percentage van leverancierswissels, marktaandelen, aantaal beschermde klanten... Deze document bevat cijfers van de maanden oktober tot december 2013.

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Elektriciteit
04.07.2014

Persbericht

Welke plaats krijgt de Brusselse consument in de volop evoluerende elektriciteits- en gasmarkt? Brugel heeft haar memorandum opgesteld voor de toekomstige Brusselse regering.

Categorieën :
 • Regulatoren
04.07.2014

Memorandum

ter attentie van de toekomstige Brusselse Regering

Categorieën :
 • Regulatoren
03.07.2014

Categorieën :
 • Tarieven
20.06.2014

Advies 191

Betreffende de uitvoering van de openbare dienstverplichting die ten laste wordt gelegd van de leveranciers die voor meer dan 10 000 leveringspunten verantwoordelijk zijn en die tot doel heeft hun afnemers minstens een klantendienst in de nabijheid ter beschikking te stellen.

Categorieën :
 • Sociale aspecten
06.06.2014

Advies 190

Betrefffende de vergunningsaanvraag voor levering van gas en elektriciteit levering ENI S.P.A.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Elektriciteit
23.05.2014

Advies 189

Betreffende de vergunningsaanvraag voor levering van gas en elektriciteit levering Vlaams Energiebedrijf NV

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Leveringsvergunningen
 • ,
 • Elektriciteit
23.05.2014

Beslissing 14

Betreffende de toepassing van artikel 25octies § 7 en 8 van de elektriciteitsordonnatie.

Categorieën :
 • Sociale aspecten
22.05.2014

R14-0049

Even als het niet toegelaten is door de MIG, is een leverancier van elektriciteit, die vóór de toekenning van het statuut van beschermde afnemer een scenario "End of contract" ingeleid heeft, verplicht om dit scenario te annuleren teneinde de distributienetbeheerder toe te laten om het scenario "Switch naar SOLR" in te leiden.

Categorieën :
09.05.2014

Advies 188

Betreffende de vergunningsaanvraag voor levering van gas van CORETEC TRADING BVBA

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
 • ,
 • Gas
24.04.2014

Benoeming van de heer Marc Deprez als Voorzitter van BRUGEL

Op 20 maart 2014 heeft de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een besluit goedgekeurd tot benoeming van de heer Marc Deprez als Voorzitter van de Raad van Bestuur van BRUGEL.

Categorieën :
 • Regulatoren
14.03.2014

Advies 187

Betreffende de aanvraag naar een leveringsvergunning voor gas en elektriciteit door Direct Energie Belgium SA

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Leveringsvergunningen
 • ,
 • Elektriciteit
21.02.2014

Prijsobservatorium - "groenestroom certificaten" - Februari 2014

Publicatie van 21 februari 2014.

Categorieën :
 • Groene stroom
03.02.2014

Rapport van de vier energieregulatoren met betrekking tot het vraagbeheer

Dit rapport werd opgesteld op verzoek van de Minsiters voor Energie.

Categorieën :
 • Marktmodel
24.01.2014

R13-0107

De klacht is ontvankelijk en de Dienst is bevoegd om er kennis van te nemen voor zover ze betrekking heeft op de toepassing van het technisch reglement "elektriciteit". De op 24/01/2014 genomen beslissing is onregelmatig want ze berust op een feitelijke dwaling. De Dienst trekt de beslissing in en vervangt ze door deze beslissing volgens dewelke de betwiste factuur werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het technisch reglement.

Categorieën :
24.01.2014

Advies 185

Betreffende het voorontwerp van besluit van de regering, in eerste lezing goedgekeurd op 19 december 2013, tot intrekking en vervanging van het besluit van 6 mei 2004 betreffende de bevordering van groene stroom en kwaliteitswarmtekrachtkoppeling

Categorieën :
 • Groene stroom
24.01.2014

Studie 05

over de evolutie van elektriciteits- en aardgasprijzen voor de professionele klanten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de jaren 2009 tot 2012

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Elektriciteit
24.01.2014

Marktstatistieken - 2013-K3

Statistieken betreffende het percentage van leverancierswissels, marktaandelen, aantaal beschermde klanten... Deze document bevat cijfers van de maanden juli tot september 2013.

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Elektriciteit
24.01.2014

Advies 186

Betreffende de wijziging van de controle en de hernieuwing van leveringsvergunningen van Lampiris SA

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
16.01.2014

Observatorium van de gaz- en elektriciteitsprijzen - 2013-K4

Observatorium van elektriciteits- en gasprijzen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de 4de kwartaal 2013.

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Elektriciteit
19.12.2013

Advies 184

Betreffende het ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnanties betreffende de organisatie van de elektriciteits- en gasmarkten in het Brussels Gewest. Deze ontwerp van ordonnantie heeft voornamelijk betrekking op de overdracht van de tariefbevoegdheid aan de Gewesten, maar ook op de gedeeltelijke omzetting van de richtlijn 2012/27/EU betreffende de energie-efficiëntie.

Categorieën :
 • Tarieven
19.12.2013

Advies 183

Betreffende de aanvraag door Power Online naar een leveringsvergunning voor gas en elektriciteit. Power Online is ook gericht op de residentiële klanten segment.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
06.12.2013

Advies 182

Betreffende het programma van de openbare dienstopdrachten 2014 van Sibelga.

Categorieën :
 • Sociale aspecten
22.11.2013

Advies 179

Betreffende het investeringsplan voor elektriciteit van Sibelga voor 2014-2018.

Categorieën :
 • Beheer van het net
 • ,
 • Elektriciteit
22.11.2013

Advies 180

Betreffende het investeringsplan van ELIA voor de periode 2014-2024.

Categorieën :
 • Beheer van het net
 • ,
 • Elektriciteit
22.11.2013

Advies 181

Betreffende het investeringsplan van de distributienetbeheerder, Sibelga, voor aardgas voor de periode 2014-2018.

Categorieën :
 • Gas
18.11.2013

Marktstatistieken - 2013-K2

Markstatistieken gepubliceerd door BRUGEL elke kwartaal met inbegrepen, gegevens over de marktaandelen in volume en per leveringspunten zo wel als sociale gegevens en data over groenestroom in het Brussels Gewest.

Categorieën :
 • Marktmodel
14.11.2013

R13-0077

De klacht ging om de betwisting van zegelkosten door Sibelga. Als gevolg van het starten door de leverancier van de MOZA-propcedure, Sibelga heeft een plaatsbezoek gebracht en heeft ter plaatse een regularisatiedocument achtergelaten waarin er werd gevraagd om binnen de veertig dagen een contract te sluiten voor de levering van elektriciteit. Aangezien er geen regularisatie plaatsvond binnen de vermelde termijn, sloot Sibelga de elektriciteitsmeter af in overeenstemming met de bepalingen van de elektriciteitsordonnantie. Krachtens het technisch reglement elektriciteit kunnen de zegels alleen worden verbroken door de distributienetbeheerder of met zijn voorafgaandelijke schriftelijke toestemming. Dit reglement voorziet tevens dat de distributienetbeheerder de zegelkosten kan verhalen op de bewoner, als deze gekend is. De klacht werd dan ook ongegrond geacht.

Categorieën :
08.11.2013

R13-0057

De Geschillendienst is van mening dat er geen tegenstrijdigheid mag zijn tussen de technische informatie vermeld op het formulier voor de aanvraag van de premie en de technische informatie vermeld op de factuur van de aannemer, in de mate waarin punt 6.2. met als opschrift "Attest van de aannemer/installateur" van het administratief formulier niet door de aannemer werd ondertekend of afgestempeld.

Categorieën :
17.10.2013

Verslag 17 - Jaarlijks verslag 2012

Betreffende de werking van de markt van de groenestroomcertificaten en de garanties van oorsprong in 2012 en betreffende het systeem voor de erkenning van de Waalse groenestroomcertificaten

Categorieën :
 • Groene stroom
25.09.2013

Observatorium van de gaz- en elektriciteitsprijzen - 2013-K3

bevat voor de eerste maal de gegevens betreffende de kleine professionele klanten waarvan de meterstand jaarlijks wordt opgenomen

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Elektriciteit
25.09.2013

R13-0048

Sibelga had voor verschillende jaren voorafgaand aan het jaar waarin de laatste meterstand werd opgenomen, de meterstanden te laag geschat. In zijn advies aan de Ombudsdienst voor Energie is de Geschillendienst van mening dat Sibelga het verbruik berekende overeenkomstig de bepalingen van de technische reglementen elektriciteit en gas.

Categorieën :
20.09.2013

Advies 178

Betreffende de kwaliteit van de dienstverlening door SIBELGA in elektriciteit voor het jaar 2012

Categorieën :
 • Beheer van het net
19.09.2013

R13-0037

De DNB heeft geen enkele aantasting van de fysische integriteit van de meter van de DNG vastgesteld vóór 1/09/ 2011 en dit hoewel er door de medewerker 8 meteropnames werden verricht tussen 3/02/2006 en 31/08/2011. In zijn advies aan de Ombudsdienst was de Geschillendienst van mening dat de periode waarin de klaagster met zekerheid energie zou hebben afgenomen op frauduleuze wijze, zich bevond tussen 10 mei 2011 (laatste meteropname) en 31 augustus 2011, datum van de vaststelling van de zegelbreuk.

Categorieën :
13.09.2013

De heer Jan De Keye treedt in functie als Voorzitter a. i. van BRUGEL

Volgend het aftreden van mevrouw Marie-Pierre Fauconnier, is de heer Jan De Keye, lid van de Raad van Bestuur, in functie getreden als Voorzitter a.i. van BRUGEL. De heer Jan De Keye zal in functie blijven als Voorzitter a. i. van BRUGEL tot de benoeming door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Geweest van een nieuwe Voorzitter.

Categorieën :
 • Regulatoren
10.09.2013

Verslag 16 - Jaarlijks verslag 2012

Betreffende de werking van de elektriciteits- en gasmarkt in het Brussels Gewest. Dit verslag heeft betrekking op het jaar 2012. Opmerkelijke feiten zijn: een stijging van het niveau van activiteit op de markt en de uitvoering van de wijzigingen van de ordonnanties in 2011.

Categorieën :
 • Marktmodel
06.09.2013

Voorstel 12

Betreffende de vermenigvuldigingscoëfficiënt toegepast op fotovoltaïsche installaties - Analyse van de economische parameters

Categorieën :
 • Groene stroom
06.09.2013

Advies 177

Betreffende een positief advies met betrekking de aanvraag naar de leveringsvergunning door het bedrijf Total Gas Power Belgium. De Regering moet deze vergunning nog goedkeuren.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
30.07.2013

R13-0054

Een aparte facturatie van de kosten voor de opening van de meters is mogelijk en gerechtvaardigd als de DNB de metters niet gelijktijdig heeft kunnen openen als gevolg van de niet-conformiteit van de elektriciteits- of gasinstallatie.

Categorieën :
22.07.2013

Advies 175

Betreffende het verslag van de distributienetbeheerder SIBELGA over de niet-discriminerende praktijken ten opzichte van de leveranciers.

Categorieën :
 • Marktmodel
12.07.2013

Verslag 15 - Jaarlijks verslag 2012

Betreffende debehandeling van klachten en de werking van de Geschillendienst tijdens het jaar 2012.

Categorieën :
 • Marktmodel
12.07.2013

Advies 174

Betreffende het verslag van de Gewestelijke Transmissienetbeheerder voor elektriciteit, ELIA, over de kwaliteit van haar dienstverlening voor het jaar 2012.

Categorieën :
 • Beheer van het net
12.07.2013

Advies 176

Betreffende het rapport van de netbeheerder over de uitvoering van zijn openbare dienstopdrachten betreffende elektriciteit en gas voor het jaar 2012 en stelt aan de Regering voor om het rapport goed te keuren.

Categorieën :
 • Beheer van het net
 • ,
 • Sociale aspecten
01.07.2013

Marktstatistieken - 2013-K1

De Brusselse elektriciteits- en gasmarkten in cijfers voor het 1ste kwartaal 2013

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Elektriciteit
01.07.2013

Observatorium van de gaz- en elektriciteitsprijzen - 2013-K2

Observatorium van elektriciteits- en gaspriijzen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van februari tot juni 2013

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Elektriciteit
18.06.2013

R13_0044

In geval de distributienetgebruiker te goeder trouw is, mag de distributienetbeheerder geen meterstand verbeteren die als gevolg zou hebben dat de meetgegevens zouden worden verbeterd betreffende een periode die zich bevindt vóór de periode van twee jaar voorafgaand aan de laatste periodieke meteropname

Categorieën :
17.06.2013

Persbericht op het nieuwe "energieovernamedocument"

Lancering van een uniek en gezamenlijk document voor alle marktspelers en voor gans België om een verhuis te regelen• Communicatiecampagne van de regionale energieregulatoren en een lijst van Veelgestelde vragen over het wanneer, hoe en waarom van het gebruik van het " energieovernamedocument "

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Elektriciteit
15.06.2013

R13_0035

De klacht ging om de betwisting van een meteropname. De consument had gedurende drie opeenvolgende jaren zijn meteropname niet meegedeeld. Het Geschillendienst besliste dat de consument de meteropnames die voor die jaren door Sibelga werden geschat niet kon betwisten. De klacht werd dan ook ongegrond verklaard.

Categorieën :