Openbare raadpleging – Toestand van de huishoudelijke energiemarkt in BHG

Deze openbare raadpleging betreft een ontwerpadvies betreffende de toestand van de huishoudelijke energiemarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Naar aanleiding van de aanzienlijke daling van het aantal tariefaanbiedingen op de Brusselse markt sinds begin 2018, was er nood aan een herevaluatie van het aanbod van energieleveranciers aan de consument en aan een specifieke analyse van het huishoudelijke segment van de Brusselse markt. Dit geldt temeer daar het aantal afsluitingen volgend op het niet verlengen van contracten sterk aan het stijgen is, zelfs gezien het hoge aantal afsluitingen na beslissing van het vredegerecht.

Dit advies heeft als doel om de bevindingen onder de aandacht te brengen en na te denken over de gevolgen voor de markt en voor huishoudelijke klanten.

Met deze openbare raadpleging, wenst BRUGEL de mogelijkheid te geven aan de marktdeelnemers hun opmerkingen of suggesties te verzenden.


Belanghebbende partijen beschikken over een periode van 60 dagen om hun opmerkingen in te dienen. Reacties kunnen uiterlijk tot 12 september 2018. De antwoorden moeten per e-mail worden gericht aan  consultation.consultatie@brugel.brussels

Document voor raadpleging:

- in het Frans

- in het Nederlands


Definitieve document rekening houdend met de ontvangen reacties:

Avis d'initiative 265BisAdvies 265bis



Dit advies geeft een vrij verontrustend beeld van de situatie op de energiemarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, situatie die BRUGEL wenst te verbeteren. In de Brusselse sociaaleconomische context is het nodig om een evenwicht te bereiken waarin huishoudelijke klanten een hoog niveau van bescherming genieten, terwijl tegelijkertijd de goede werking en de aantrekkelijkheid van de Brusselse energiemarkt worden gewaarborgd. Deze versie bevat aan het einde van het document de belangrijkste opmerkingen die door vier marktspelers worden ontvangen.