Openbare raadpleging over de ontwerpen van tariefmethodologieën voor de regulatoire periode 2020-2024

De Raad van Bestuur van BRUGEL heeft op 14 januari 2019 de lancering goedgekeurd van de procedure voor openbare raadpleging met betrekking tot de tariefmethodologieën van toepassing op de beheerder van het Brusselse distributienet voor elektriciteit en gas voor de regulatoire periode 2020-2024.

De openbare raadpleging vindt plaats van 16 januari tot en met 16 februari 2019.

In het kader van de openbare raadpleging worden alle marktspelers uitgenodigd om hun opmerkingen over de huidige ontwerpen van tariefmethodologieën voor de regulatoire periode 2020-2024 via e-mail naar BRUGEL te sturen, uiterlijk op 16 februari 2019, op het volgende adres: consultation.consultatie@brugel.brussels

BRUGEL zal alleen de reacties die deze procedure stipt volgen in aanmerking nemen.

Ter raadpleging voorgelegde documenten

Ontvangen reacties

Advies 1 - InforGasElekInforGasElek

Advies 2 - De gebruikersraad (alleen beschikbaar in het Frans)