14.11.2016 Categorie :

BRUGEL, als gewestelijke regulator, bekleed met een opdracht tot verlening van advies aan de overheid over de organisatie en de werking van de gewestelijke energiemarkt, de mening van de marktspelers vragen over het te implementeren reglementaire kader in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, rekening houdend met het federale model in voorbereiding en met respect voor de specifieke gewestelijke kenmerken en bevoegdheden.

De publieke consultatie heeft betrekking op de studie van BRUGEL (fr / nl) en de vragenlijst (fr / nl). De antwoorden worden ten laatste tegen 14 december 2016 verwacht. De verschillende reacties dienen per e-mail worden verzonden naar het volgende adres: ffodilpacha@brugel.be