02.11.2016 Categorie :

Deze openbare raadpleging betreft het ontwerp van beslissing (fr / nl) betreffende de invoering van het procedurereglement van de Geschillendienst van BRUGEL.

Dankzij deze openbare raadpleging, hoopt BRUGEL dat marktdeelnemers hun opmerkingen of suggesties zullen verzenden.

De marktdeelnemers beschikken over een periode van vier weken om hun opmerkingen te maken. Reacties moeten uiterlijk op 30 november 2016 om 12u worden verzonden.

Reacties met betrekking tot zaken die niet binnen het kader van deze raadpleging passen, zullen door BRUGEL niet in aanmerking worden genomen.

De verschillende reacties dienen per e-mail worden verzonden naar het volgende adres: sekofo@brugel.be.

BRUGEL consolideert de diverse opmerkingen en zal waar nodig haar besluit aanpassen.