Deze openbare raadpleging betreft een ontwerpstudie dat tot doel heeft de aandacht te vestigen op de werking van de groepsaankopen gas en elektriciteit, te bepalen welke impact ze hebben en de rol van de regulator in dit specifieke gebied van de energiemarkt te verduidelijken.

Met deze openbare raadpleging, wenst BRUGEL de mogelijkheid te geven aan de marktdeelnemers hun opmerkingen of suggesties te verzenden.

Belanghebbende partijen beschikken over een periode van vier weken om hun opmerkingen in te dienen. Reacties kunnen uiterlijk tot 22 mei 2017. De antwoorden moeten per e-mail worden gericht aan jhayette@brugel.be

Document voor raadpleging :

Frans >>

Nederlands >>