Tariefmethodologie

Na het overleg met de distributienetbeheerder en de officiële consultatie heeft BRUGEL op 1 september 2014 de beslissingen betreffende de tariefmethodologieën elektriciteit en gas goedgekeurd, die van kracht zullen zijn tijdens de regulatoire periode 2015-2019. Deze beslissingen werden genomen in overeenstemming met de toepassing van artikel 9quater van de ordonnantie "elektriciteit" en van artikel 10bis van de ordonnantie "gas".

Om het principe van transparantie te respecteren, heeft BRUGEL in een apart verslag de belangrijkste motiveringen opgenomen voor de wijzigingen, die werden aangebracht ten opzichte van de vorige methodologieën voorgeschreven door de Koninklijke Besluiten van 2 september 2008. Dit document bevat tevens het standpunt van Brugel over de verschillende opmerkingen die de distributienetbeheerder SIBELGA in zijn overlegverslag heeft vermeld en een samenvatting van de reacties die de Raad van Gebruikers heeft overgemaakt.