11.10.2017 Categorie : Groene Stroom


Vermenigvuldigingscoëfficiënten die op fotovoltaïsche en warmtekrachtkoppeling installaties zijn toegepast

In september worden jaarlijks de vermenigvuldigingscoëfficiënten nagerekend die toegepast zijn op fotovoltaïsche en warmtekrachtkoppeling installaties . Deze dienen als basis om een forfaitair rendement te handhaven van enerzijds 7 jaar voor fotovoltaïsche en anderzijds 5 jaar voor warmtekrachtkoppelingsinstallaties die in aanmerking

1 
komen.

Odoo CMS- Exemple d'image flottante

In 2018 zal de vermenigvuldigingscoëfficiënt op fotovoltaïsche installatie onveranderd blijven² en zal deze bedragen:

  • 1,65 voor de installaties met een vermogen lager dan of gelijk aan 5 kWp. Die coëfficiënt stemt overeen met een toekenningsgraad van 3 GSC's per MWh.

  • 1,32 voor de installaties met een vermogen hoger dan 5 kWp en voor fotovoltaïsche installaties geïntegreerd in een fabrieksomgeving met bouwelementen. Die coëfficiënt stemt overeen met een toekenningsgraad van 2,4 GSC's per MWh.

De vermenigvuldigingscoëfficiënt WKK1
is (vanaf 14/10/2017) :
  • 6,3 als het totale elektrische vermogen van de warmtekrachtkoppelingsinstallatie(s) lager is dan of gelijk is aan 15 kW;

  • 3 als het totale elektrische vermogen van de warmtekrachtkoppelingsinstallatie(s) hoger is dan 15 maar lager dan of gelijk aan 50 kW;

  • 2 als het totale elektrische vermogen van de warmtekrachtkoppelingsinstallatie(s) strikt ligt tussen 50 en 200 kW;

  • 1,5 als het totale elektrische vermogen van de warmtekrachtkoppelingsinstallatie(s) hoger is dan of gelijk aan 200 kW.


1De gecertificeerde hoogrenderende warmtekrachtkoppelingsinstallaties op aardgas die hun nuttige warmte in termen van geleverde MWh voor meer dan 75 % leveren aan meerdere residentiële afnemers en die aan BRUGEL de goede dimensionering van hun warmtekrachtkoppelingsinstallatie aangetoond hebben, genieten van een vermenigvuldigingscoëfficiënt.
² Opgelet, als BRUGEL een verandering van 20% van de parameters tijdens het jaar vaststelt, kan de vermenigvuldigingscoëfficiënt herzien worden en dit te allen tijde.