27.02.2019 Categorie : Consumentenrecht

Update van het schadevergoedingsformulier

Wist u dat wanneer u te maken krjigt met een stroom- of gasonderbreking u onder bepaalde voorwaarden een schadevergoeding kunt vragen? 

Hiervoor moet u het schadevergoedingsformulier gebruiken dat recent werd bijgewerkt om een nieuwe wetswijziging in te voeren.

Inderdaad! De wetgeving betreffende de organisatie van de elektriciteits- en gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorziet met name een schadevergoedingsmechanisme voor de gebruikers van de elektriciteits- en gasnetwerken van Sibelga. 

Dat betekent dat u (onder bepaalde voorwaarden) een schadevergoeding kunt vragen als de volgende omstandigheden zich voordoen:

  • u heeft te maken met een  langdurige ongeplande stroompanne van méér dan 6 uur;

  • u heeft geen elektriciteit of gas meer - omwille van een administratieve fout van Sibelga of van uw leverancier;

  • uw aansluiting op het netwerk wordt niet tijdig uitgevoerd ;

  • u heeft te maken met een rechtstreekse schade veroorzaakt door een energieonderbreking of een niet conforme of onregelmatige energielevering;

  • er werd een vermogensbegrenzer geplaatst of behouden in tegenstrijd met de voorschriften van deze Elektriciteitsordonnantie.

Om een aanvraag in te dienen, moet u het schadevergoedingsformulier invullen en terugsturen naar Sibelga of naar uw commerciële leverancier per fax, e-mail of aangetekende brief.