Publicatie van advies 278 betreffende de toestand van de huishoudelijke energiemarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Aanvullingen bij het advies 265

Naar aanleiding van ons advies 265 betreffende de toestand van de huishoudelijke energiemarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gepubliceerd in juni 2018, was het handig om geactualiseerde gegevens te verstrekken over de situatie in het oorspronkelijke ontwerpadvies. Zo kunnen de vaststellingen, geformuleerd in deze analyse, en de potentiële risico’s opnieuw worden geëvalueerd op basis van de geactualiseerde gegevens.

BRUGEL kan niet anders dan de aanbeveling van het vorige advies opnieuw bevestigen, namelijk dat, gezien de Brusselse sociaaleconomische context, het meer dan nodig is een evenwicht te bereiken waardoor huishoudelijke klanten een hoog niveau van bescherming kunnen genieten, terwijl tegelijkertijd de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van de Brusselse energiemarkt worden gewaarborgd. Gezien de evolutie van de energiemarkt enerzijds en de energiearmoede anderzijds, wil BRUGEL de analyse van deze problematieken voortzetten en nieuwe alternatieven voorstellen.

Deze gegevens worden twee keer per jaar bijgewerkt.

Avis 278Advies 278