Ontdek onze laatste nieuwsbrief met onze recent gepubliceerde documenten. In deze editie vinden jullie ons advies 258 terug. Dit advies heeft betrekking op de operationele toepassing van het Brussels wettelijk kader in het geval van in gebreke blijven van een energieleverancier. Ons advies 255bis betreffende het beheer van het project voor de conversie van het Brusselse aardgasnet, in zijn luik betreffende de aanpassing van de binnen installaties van de verbruikers aan rijk gas is eveneens terug te vinden in deze nieuwsbrief. Tot slot vinden jullie onze statistieken van het laatste kwartaal 2017 terug. Evenals de oproep tot kandidaatstelling van de Brusselse Regering voor drie bestuurders en een voorzitter (m/v) die periodiek zullen zetelen in de Raad van Bestuur van BRUGEL.

Voir la newsletterZie de nieuwsbrief