12.01.2018 Categorie : Groene Stroom

Info voor de eigenaar van zonnepanelen

De groenestroomcertificaten voor het laatste kwartaal 2017 werden zopas toegekend. U kunt bijgevolg het saldo GSC raadplegen in uw Extranet account, via het tabblad ‘Mijn uittreksels”

De einddatum voor de quotuminlevering is 31 maart. De quotuminlevering is de verplichting voor de elektriciteitsleveranciers in het Brussels Gewest om jaarlijks een bepaald aantal GSC in te leveren. De leveranciers moeten er dus voor zorgen dat ze over groenstroomcertificaten beschikken om aan deze verplichting te voldoen. En dat doen ze meestal door de GSC aan te kopen op de markt bij de Brusselse producenten, u dus!

Aarzel dus niet om een aankoopofferte te vragen.

Verkoop van de groenestroomcertificaten

Commencez à écrire ici ...