16.07.2018 Categorie : BRUGEL , Markt en netwerken , Regulatoren

Gezamenlijk rapport over de ontwikkeling van de elektriciteits- en gasmarkten in België

Vandaag publiceren de 4 Belgische regulatoren hun gezamenlijk rapport over de ontwikkeling van de elektriciteits- en de aardgasmarkten in België in 2017.

Het eerste deel van dit document geeft u onder meer een overzicht van de evolutie van de energieprijzen, de oorsprong van de verbruikte hernieuwbare energie alsook van het energieverbruik in België. Ook de dynamiek van leverancierswissels in 2017, evenals de eruit resulterende marktaandelen, komen aan bod.

Het tweede deel presenteert de belangrijkste statistieken van de elektriciteits- en gasmarkten in de regionale markten en op federaal niveau.

Voir le documentZie het document