Op 31 maart eindigt de winterperiode, een periode tijdens dewelke huishoudelijke afnemers beschermd zijn tegen de afsluiting van gas en elektriciteit. Vanaf 1 april zal SIBELGA overgaan tot de afsluiting van de meters waarvan de beslissing tot ontbinding van het contract reeds was vastgesteld.


BRUGEL moedigt daarom alle huishoudelijke afnemers die van deze winterbescherming profiteren aan om zo snel mogelijk een leveringscontract af te sluiten met een commerciële leverancier (zie de lijst van leveranciers in Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). Ter herinnering: de termijn om de overgang naar de nieuwe leverancier daadwerkelijk te activeren, bedraagt 21 dagen, na contractondertekening. Vergeet niet dat in het geval van het sluiten van de meter de heropening gefactureerd wordt voor een tarief van €103.