De vier Belgische energieregulatoren lanceren de procedure voor een voorbereidende studie in het kader van de “energienorm”

De elektriciteits- en aardgasprijs is een belangrijke kostenfactor voor de Belgische bedrijven en voor de koopkracht van de gezinnen. Daarom heeft het federale beleidsniveau samengewerkt met de gewesten in het kader van een zogeheten “energienorm” om de energieprijs te vergelijken met deze in onze buurlanden. De vier regulatoren samen lanceren de procedure die moet leiden tot een studie die als referentie kan dienen.

Communiqué de presse

Persbericht