18 december, 2017

BRUGEL, de Brusselse regulator voor energie, ontvangt aanvullende bevoegdheden en nieuwe opdrachten in de watersector, waaronder de controle van de watertarieven.

BRUGEL verzekert sinds 2007 de goede werking van de markten voor gas en elektriciteit en inspireert wetten die alle consumenten een optimale toegang tot energie garanderen. BRUGEL beschouwt het als een erezaak haar opdrachten uit te voeren op basis van haar essentiële waarden, namelijk transparantie, doorzettingsvermogen, integriteit en het algemeen belang.

De wetgever vertrouwt BRUGEL nu nieuwe taken toe, met name de controle van de waterprijs (opstellen van tariefmethodes en goedkeuring van de tarieven van de sector), de goedkeuring van de algemene voorwaarden en een adviesopdracht bij de overheid over de werking van de gewestelijke watersector.

Met deze uitbreiding van haar bevoegdheden bevestigt de Brusselse regering haar vertrouwen in de regulator en in zijn deskundigheid. « Wij zijn uiteraard erg trots op dit vertrouwen, dat in het verleden al is gebleken uit de regelmatige versterking van onze bevoegdheden (oprichting van de geschillendienst, toekenning van de tariefbevoegdheid voor de distributie van elektriciteit en gas, versterking van onze autonomie, ...).  Dit is een nieuwe stap, aangezien wij nu bijkomende bevoegdheden in een totaal nieuwe sector krijgen », verklaart Marc Deprez, Voorzitter van de raad van bestuur van BRUGEL. De overdracht van deze bevoegdheden werd bovendien vrijwel unaniem aangenomen, wat eens te meer het aan BRUGEL geschonken vertrouwen bewijst.

Naast deze nieuwe bevoegdheden zal een bemiddelingsdienst in het leven worden geroepen en aan BRUGEL worden toevertrouwd. « Wij nemen nota van de wens van de wetgever deze bemiddelingsdienst in te voeren. De dienst zal echter geen dwingende bevoegdheid hebben en onze rol erin zou verwarring kunnen scheppen in relatie met de nieuwe opdrachten die wij ontvangen. De praktische modaliteiten moeten nog worden bepaald en we zullen zien hoe we de goede werking van de dienst kunnen verzekeren », verduidelijkt Marc Deprez.

Aangezien de nieuwe tariefmethodologie in 2020 in voege moet treden, heeft BRUGEL al verscheidene studies gestart en actoren van de sector ontmoet. « Wij hebben een eerste contact gehad met Vivaqua om de verandering in te zetten. De vergadering was zeer positief en Vivaqua staat open voor discussie. Wij hebben dan ook alle vertrouwen in het vervolg van de relatie », besluit Pascal Misselyn, coördinator. 

De opdrachten van BRUGEL zullen voornamelijk betrekking hebben op het bepalen van de tariefmethodes en de goedkeuring van de tarieven van de watersector. Leefmilieu Brussel zal belast worden met de goedkeuring van de investeringsplannen en de plannen voor het waterbeheer. Dit met eerbied voor de prerogatieven van alle betrokkenen.