In het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2019, dat onlangs in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd, wordt de benoeming van de heer Maurice Bohet tot voorzitter van de BRUGEL vermeld. De heer Bohet heeft echter aangegeven dat hij zich in een situatie van onverenigbaarheid bevindt en daarom niet in staat is het voorzitterschap van BRUGEL op zich te nemen. 

Door een samenloop van omstandigheden bevond de heer Jan Willems zich in een situatie van onverenigbaarheid en diende hij zijn ontslag in.

Bijgevolg heeft de regering verzocht om een nieuwe oproep tot kandidaatstelling te lanceren voor de functie van voorzitter en een reserve aan te leggen van kandidaten voor bestuurders. 

Teneinde hun verantwoordelijkheden beter te kunnen opnemen, hebben de huidige bestuurders in tussentijd besloten zich te organiseren om het voorzitterschap op zich te nemen.

De belangrijkste zorg van de Brusselse regulator is om de continuïteit van de dienstverlening te handhaven en tegelijkertijd de veiligheid van de ondernomen acties te garanderen.