02 maart, 2022

Als reactie op de stijging van de energieprijzen heeft de federale regering een tijdelijke bepaling aangenomen waarbij de levering van elektriciteit in het kader van residentiële contracten wordt onderworpen aan het verlaagde btw-tarief van 6% (zie Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 4 en 20 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde wat de verlaging van het tarief van de belasting over de toegevoegde waarde betreft voor de levering van elektriciteit in het kader van residentiële contracten, bl. 16847 - 21 februari 2022).

Dit verlaagde tarief van 6% is van toepassing op alle onderdelen van de elektriciteitsrekening en op verbruiksperioden tussen 1 maart 2022 en 30 juni 2022.

Onze BruSim-tariefsimulator, waarmee u de aanbiedingen van actieve energieleveranciers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunt vergelijken, werd aangepast en bevat deze tijdelijke btw-verlaging om u een zo eerlijk mogelijke vergelijking te kunnen garanderen.