27 juli, 2021

BRUGEL publiceert zijn initiatiefadvies betreffende de toestand van de energiemarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

BRUGEL maakt daarin de balans op van een bijzonder jaar dat in het teken stond van de gezondheidscrisis en geeft een kwantitatieve en kwalitatieve beoordeling van de markt weer, zowel in het huishoudelijke als in het professionele segment.

Voir le documentZie het document