13 juli, 2022
undefined

Ter aanvulling op ons jaarverslag dat in mei van dit jaar wordt gepubliceerd, vindt u nu ons derde thematische verslag gewijd aan de evolutie van de elektriciteits- en aardgasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit verslag is uitgebreider en geeft een overzicht van de belangrijkste acties die in 2021 uitgevoerd werden in het kader van ons opdracht voor toezicht en controle op de gewestelijke elektriciteits- en gasmarkt.

Het behandelt onder meer de sterk stijgende marktprijzen die grote gevolgen voor de verschillende spelers hadden en de concurrentiedynamiek hebben ondermijnd maar ook de uitvoering van MIG 6, de evolutie van het wettelijk kader betreffende de markt van flexibiliteitsdiensten, de uitvoering van maatregelen betreffende de begeleiding van de energietransitie en de distributietarieven.

Het thematisch verslag is beschikbaar via het downloadcentrum op de website van het jaarverslag https://annual-report-2021.brugel.brussels/