12 oktober, 2022

Vanaf 2022 financiert het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest een sociale tegemoetkoming voor water. Een kwart van de Brusselse bevolking wordt door deze maatregel getroffen. De betrokken gezinnen zullen hun waterfactuur dus zien dalen.

Deze tegemoetkoming is bestemd voor de gezinnen die in het Brusselse Gewest wonen en waarvan ten minste één lid het BVT-statuut heeft op 1 januari 2022. Eenmaal per jaar krijgen bepaalde gezinnen dus financiële steun om hun waterfactuur te betalen.

Om de sociale tegemoetkoming van 2022 te verkrijgen, zullen de betrokken gezinnen in oktober een brief van VIVAQUA ontvangen waarin hen twee gegevens worden gevraagd:

  • het rijksregisternummer;

  • het nummer van de bankrekening waarop het bedrag moet worden gestort. 

De sociale tegemoetkoming bestaat uit twee delen:

  • een bedrag van 6 euro per gezin;

  • een extra bedrag van 30 euro per persoon die deel uitmaakt van het gezin.

Meer informatie is te vinden op de website van VivaquaVivaqua en in hun informatiefolder.