05 januari, 2023

Vanaf 1 januari 2023 zijn de voorwaarden gewijzigd om het statuut van beschermde klant te verkrijgen. Zo hoeft u voortaan niet langer een ingebrekestelling van uw energieleverancier ontvangen hebben om in aanmerking te komen. Zodra u een betalingsherinnering ontvangt, valt u immers onder de nieuwe voorwaarden..

Ter herinnering: dankzij dit statuut kunt u van het sociale tarief genieten en aldus uw facturen verminderen om uw schuld aan uw commerciële leverancier te betalen op basis van een afbetalingsplan dat u zelf met uw leverancier onderhandelt.

Om in aanmerking te komen voor het statuut moet u aan deze vier voorwaarden voldoen:

  • U hebt schulden bij uw huidige energieleverancier.

  • U hebt een betalingsherinnering ontvangen van uw elektriciteits- en/of gasleverancier (of andere bewijzen van schulden zoals een ingebrekestelling).

  • U woont in Brussel.

  • U gezinsinkomen mag een bepaald plafond niet overschrijden.

Voldoet u aan deze voorwaarden? Vul nu ons online formulier in om het statuut te krijgen.