24.05.2018 Categorie : BRUGEL

Ontdek onze laatste nieuwsbrief met onze recent gepubliceerde documenten. In deze editie vinden jullie ons advies 264 terug. Dit advies heeft betrekking op de toekenning van een leveringsvergunning voor gas en elektriciteit aan de onderneming KILINKENBERG ENERGY N.V. Ons advies 263 betreffende de analyse van de doorrekening door de leveranciers van de distributietarieven op de factuur van de eindverbruikers is eveneens terug te vinden in deze nieuwsbrief. Tot slot vinden jullie onze adviezen 62 en 63 terug betreffende de benoeming van de leden van de klachtendienst en van de geschillendienst.

NewsletterNewsletter