05.10.2018 Categorie : BRUGEL , Electriciteit , Markt en netwerken , Water


Ontdek onze dernière newsletterlaatste nieuwsbrief met onder andere de laatste statistische rapporten over de gas- en elektriciteitsmarkten. Zie ook het advies 271 over het beheerscontract tussen de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Brusselse Maatschappij voor Water beheer (BMWB) en het advies 269 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt teneinde BRUGEL bevoegdheid te verlenen om te bepalen welke installaties als bestaand moeten worden beschouwd in de zin van de Europese netcodes.