02 december, 2019

Einde van de compensatie op het deel “netkosten”

 Ter herinnering, vanaf 1 januari 2020 zal het deel 'netkosten' op de elektriciteitsfactuur niet langer gecompenseerd worden voor de productie-installaties met een vermogen van minder dan 5kW. De betrokken prosumers zullen dus een netbijdrage betalen voor alle elektriciteit die ze afnemen.

De compensatie blijft van toepassing voor het energiedeelte, het zogenaamde “commodity”-gedeelte.

Om u zo goed mogelijk te informeren, vindt u hieronder de antwoorden op de meest gestelde vragen:

Wat is het compensatieprincipe?


 • Dit principe is enkel geldig voor installaties van 5kW of minder en bestaat erin dat de hoeveelheid van het net afgenomen stroom wordt gecompenseerd door de hoeveelheid geïnjecteerde stroom, door de berekening te maken tussen twee meterstanden.

  Bij de facturatie wordt de hoeveelheid elektriciteit die is geïnjecteerd in het netwerk in mindering gebracht op de afgenomen hoeveelheid.

Hoe zal mijn factuur worden berekend?

 

 • Deze beëindiging van de compensatie op het deel “netkosten” zal een impact hebben op uw factuur:
  - U betaalt de netbijdrage over het totaal van de afgenomen elektriciteit.
  - Het energiedeel zal worden gebaseerd op uw gecompenseerde verbruik (afname min injectie).
  Op onze website vindt u  enkele standaardvoorbeelden.

Op basis van welke index wordt de nieuwe berekening uitgevoerd?

 • Sibelga lanceert een campagne van fysieke meteropneming. Een medewerker van Sibelga zal eind december of begin januari bij u langskomen om uw meterstand op te nemen. Bent u niet aanwezig bij de fysieke meteropneming, dan doet Sibelga een schatting van het verbruik. Het jaar 2019 zal net als vorig jaar worden geboekt en afgesloten met een totale compensatie, de nieuwe berekening gaat in 2020 van start.

Is er een nettaks?

 

 • Aangezien de netkosten, door de beëindiging van de compensatie erop, in Brussel verschuldigd zullen zijn op het totaal van de afgenomen elektriciteit, is er geen reden om een andere nettaks in te voeren.

  Bovendien moeten er geen netkosten worden betaald om te mogen injecteren, noch een taks bij de injectie, noch een “prosumer”-taks of -tarief.

Kan ik mijn injectie doorverkopen?

 • Zolang u profiteert van de compensatie van het energiedeel , het zogenaamde “commodity”-deel, kunt u uw injectie niet verkopen. Deze wordt immers al impliciet gevaloriseerd door die compensatie.      
  In geval van totale beëindiging van de compensatie kan de producent de geïnjecteerde elektriciteit doorverkopen aan een energieleverancier, tegen de prijs van de “elektriciteitsmarkt”, d.w.z. exclusief taksen en exclusief nettarieven (transmissie- en distributiekosten). Die prijs kan variëren naargelang de evolutie van de markt, het aanbod, de vraag en de strategie van de spelers.

  Prosumers met een productie-installatie met een vermogen van meer dan 5 kW mogen hun injectie doorverkopen aangezien ze geen enkele compensatie genieten.

Hoe kunt u de elektriciteitsfactuur beïnvloeden?

 

 • Aangezien de distributie- en transmissiekosten voortaan recht evenredig zijn met de hoeveelheid afgenomen elektriciteit, kunt u uw eindafrekening beïnvloeden door de afgenomen hoeveelheid elektriciteit te verminderen. Dat kan bijvoorbeeld door uw verbruik ‘s avonds en ‘s nachts te verminderen, of door uw zelfverbruik te verhogen, dat wil zeggen door een deel van uw verbruik te verplaatsen naar de uren met het meeste zonneschijn.
      
  Meer informatie over hoe u uw zelfverbruik kunt verhogen, vindt u in de paragraaf “ pas uw verbruik aan ” op de pagina “Fotovoltaïsche zonnepanelen” van de website van Leefmilieu Brussel.

  Naargelang uw verbruiksprofiel kan het interessant zijn om bepaalde gewoontes te wijzigen, uw tarief te veranderen (enkelvoudig of tweevoudig) en/of van leverancier te veranderen (zie onze tools Brusim).

Wat is de wettelijke grondslag van deze beslissing?

 • De beslissing om het compensatiemechanisme stop te zetten is al enkele jaren geleden genomen en werd opnieuw bekrachtigd in de tariefmethodologie 2020-2024. Een arrest van het Hof van Beroep van Brussel van februari 2018 versterkt deze beslissing overigens.

Wat verandert er voor mijn GSC’s?

 • Er verandert niets, want de groenestroomcertificaten worden berekend op basis van de productie van groene elektriciteit en deze steunmaatregel wordt in het Brussels Gewest gehandhaafd.
  De eigenaars van installaties blijven dus genieten van groenestroomcertificaten voor de elektriciteitsproductie gedurende de volledige periode waarin ze er recht op hebben.