Open : 17.06.2019 Gesloten : 22.07.2019 Categorie : BRUGEL , Markt en netwerken
Gesloten

Openbare raadpleging over de ontwerpen van investeringsplannen van de netbeheerders SIBELGA en ELIA die in 2019 werden ingediend

Conform de nieuwe bepalingen van de ordonnanties die de elektriciteits- en de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest regelen, organiseert BRUGEL een raadpleging over de voorlopige ontwerpen van investeringsplannen van SIBELGA en ELIA.

BRUGEL wil met deze raadpleging de opmerkingen en aandachtspunten van de betrokken actoren verzamelen. De opmerkingen zullen ook worden doorgegeven aan de netbeheerders vooraleer zij hun definitieve ontwerpen van investeringsplannen opstellen, evenals aan de regering bij de indiening van het advies van BRUGEL.

De raadpleging loopt van 17 juni tot en met 22 juli 2019.

U kunt aan deze openbare raadpleging deelnemen door te antwoorden op de online vragenlijsten die via de onderstaande links beschikbaar zijn. Aan het eind van elke vragenlijst heeft u de mogelijkheid om een bevestigingsmail te laten versturen. Hierin staat een link waarmee u de door u gegeven antwoorden kunt zien. Daarna kunt u de antwoorden afdrukken (op papier of, afhankelijk van de computer, als bestand).    

Rekening houdend met het huidige stramien van de investeringsplannen, oriënteren deze vragenlijsten (één per ontwerp van investeringsplan) de deelnemers naar de elementen die als relevant worden beschouwd, met ook de mogelijkheid om 'open opmerkingen' te geven over het geheel van de investeringsplannen. Een 4de vragenlijst heeft betrekking op de algemene organisatie van de openbare raadpleging, om de procedure van toekomstige raadplegingen te verbeteren. 

Om het verzamelen van antwoorden op de vragenlijsten in uw organisatie te vergemakkelijken, vindt u hieronder de vragenlijsten in pdf-formaat. Let op, alleen de via de online formulieren verzamelde antwoorden zullen in aanmerking worden genomen.

Tot slot herinneren wij eraan dat ELIA en SIBELGA op 24 juni 2019 een presentatie over de investeringsplannen zullen geven (inschrijvingsmodaliteiten).

Als u vragen hebt over de procedure, kunt u contact met ons opnemen op het adres: consultation.consultatie@brugel.brussels

Ter raadpleging voorgelegde documenten:

- Plan d'investissements ÉlectricitéInvesteringsplan Elektriciteit voor de periode 2020-2024 van de distributienetbeheerder SIBELGA
- Plan d'investissements GazInvesteringsplan Gas voor de periode 2020-2024 van de distributienetbeheerder SIBELGA
- Plan d'investissementsInvesteringsplan voor de periode 2020-2030 van de gewestelijke transmissienetbeheerder ELIA

Reageren op de openbare raadpleging:

Vragenlijst 1: Investeringsplan Elektriciteit - Sibelga

Vragenlijst 2: Investeringsplan Gas - Sibelga

Vragenlijst 3: Investeringsplan - Elia

Vragenlijst 4: Vragen met betrekking tot de algemene organisatie van de openbare raadpleging

Vragenlijsten in PDF-formaat ter info:

QuestionnaireVragenlijst op de investeringsplan  Elektriciteit - Sibelga

QuestionnaireVragenlijst op de investeringsplan Gas - Sibelga


QuestionnaireVragenlijst op de investeringsplan - Elia


QuestionnaireVragenlijst op de organisatie van de openbare raadpleging


Door aan deze raadpleging deel te nemen, stemt u erin toe dat BRUGEL uw gegevens verwerkt om uw mening te verzamelen. U kunt uw toestemming intrekken en uw gegevens raadplegen, verbeteren en verwijderen door via e-mail (info@brugel.brussels) of met een brief (BRUGEL, Kunstlaan 46, 1000 Brussel) contact met ons op te nemen. Tot slot moet u weten dat uw bijdrage het voorwerp kan vormen van een verzoek om toegang tot de gegevens volgens de geldende wetgeving.