Open : 28.06.2018 Gesloten : 27.08.2018 Categorie : Tarieven
Gesloten

Openbare raadpleging – het invoeren van een capaciteitstarief in BHG

Deze openbare raadpleging betreft een ontwerpstudie betreffende de invoer van een capaciteitstarief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In het kader van de voorbereiding van de tariefmethodologie 2020-2024 wil BRUGEL over voldoende elementen beschikken om de noodzakelijke maatregelen te kunnen nemen en motiveren inzake tarifering en in het bijzonder de tariefstructuur.

Deze studie heeft als doel de impact van de invoering van een capaciteitstarief in het Brussels Gewest te onderzoeken vanuit economisch, sociaal en milieuoogpunt. Deze studie maakt het mogelijk om de rol te beoordelen die de laagspanningsdistributie tarieven kunnen spelen in de context van de energietransitie. Zij stelt zich met name tot taak om de opportuniteiten en gevolgen te evalueren voor zowel de netbeheerder als voor de leveranciers en de Brusselse verbruikers.

Met deze openbare raadpleging, wenst BRUGEL de mogelijkheid te geven aan de marktdeelnemers hun opmerkingen of suggesties te verzenden.

Belanghebbende partijen beschikken over een periode van 60 dagen om hun opmerkingen in te dienen. Reacties kunnen uiterlijk tot 27 augustus 2018. De antwoorden moeten per e-mail worden gericht aan  consultation.consultatie@brugel.brussels


Document voor raadpleging:


- in het Frans

- in het Nederlands