Gesloten
Open: 22 juni, 2020
| Sluitend: 30 september, 2020

Openbare raadpleging over de hervorming van de regulering van leveringsvergunning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BRUGEL heeft een initiatiefadvies tot stand gebracht over de hervorming van het systeem inzake leveringsvergunningen op basis van artikel 30 van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Context

Rekening houdend met haar nieuwe bevoegdheid op het gebied van leveringsvergunningen heeft BRUGEL beslist om de huidige regeling te analyseren. Het ter consultatie voorgelegde advies identificeert functiestoornissen en stelt verbeteringen voor om een evenwichtig en flexibel systeem mogelijk te maken, in het belang van iedereen.
BRUGEL wil met alle betrokken spelers overleggen.

Voorwerp

Het ter raadpleging voorgelegde document is als volgt :  Avis d’initiative 301 Intitiatiefadvies 301 met betrekking tot de hervorming van de vergunningsregeling.
Bijlage :  Interne vergelijkende analyse van de vergunningsregelingen voor leveringen en voorstellen ter verbetering van het Brusselse kader (alleen beschikbaar in het Frans).

Reacties worden verwacht van 22 juni tot 30 september 2020 en moeten worden ingediend via het online formulier.